JPS

#22QCVJC0

48 972

39 / 50

클랜상자랑 지원 둘다 신경쓰는 클랜입니다! 지원을 제일 많이 신경쓰고 지원 많이 해주시면 장로로 올려드립니다. 반대로 안하시면 강퇴되실수있고 장로에서 다시 클랜원으로 강등되실수도 있어요.

Požiadavky klanu
Členovia 39 / 50
Typ Otvorený
Skóre Klanu 48 972
Požadované trofeje 4 600
Clan Leader 퓨리
Rozsah trofejí 4 001 – 5 626
Info o klane
Región Južná Kórea
Donate za týždeň 8 484
Elderov 12
Co-leaderov 2
# Rank Aréna Hráč
Tag
Trofeje
Last seen
Trofeje
Last seen
Donaty
Obdržané
1 Elder
얌얌
#29PVC92RJ
13 5 626
2019-08-23 10:45:00
342
260
2 wujustyle
#90229V0G0
12 5 615
2019-08-23 10:59:13
149
480
3 Elder
비둘기
#Q0V9LVJ
12 5 470
2019-08-23 09:28:14
560
120
4 Elder
사랑과우정
#82PLPYVC8
12 5 468
2019-08-23 08:42:32
536
320
5 Elder
머시기
#8UL28U8R
13 5 398
2019-08-23 08:26:09
80
400
6
1
Elder
JJaGa
#PYLYLUVP
12 5 316
2019-08-23 10:07:52
822
440
7
1
Elder
나눔이
#2UQLQRLJ2
13 5 306
2019-08-23 10:33:16
690
440
8 Co-Leader
베스트
#8GQVL9GU
12 5 230
2019-08-23 08:30:49
200
280
9 헤헤헤헤헤헤
#2CUJPQ99R
11 5 228
2019-08-23 06:53:28
251
400
10 Elder
권도엽
#JGJURJJY
12 5 199
2019-08-23 01:09:56
132
200
11
12
공포의쓴맛
#8QCCYLL2G
10 5 144
2019-08-23 07:59:54
250
240
12
1
재수생
#8J9U0YJJU
12 5 132
2019-08-21 00:05:31
166
200
13
1
Elder
팡팡빈
#2VU9L90J8
11 5 075
2019-08-23 09:22:46
455
360
14
2
Co-Leader
굴렛
#20J0UJPRQ
12 5 073
2019-08-23 01:10:10
330
280
15
2
Elder
후키
#20Q2YRUGV
11 5 073
2019-08-23 09:28:58
11
0
16
4
아이스맨
#2Y8029RL
10 5 022
2019-08-23 09:09:02
221
280
17
1
뜜뜜뜜
#P8U8GCJYQ
10 5 017
2019-08-23 09:52:02
134
280
18
3
레지스
#8GUU2QVJ9
12 5 015
2019-08-22 07:27:00
18
120
19
3
Elder
오남보리
#29CYRQ2P
11 5 006
2019-08-23 09:59:14
208
410
20
1
누리은빛
#29UV2UQ9R
11 5 001
2019-08-23 07:10:02
36
40
21
2
Elder
장이수
#9R8L9CQLY
11 5 000
2019-08-23 09:50:22
170
278
22
5
감자총각
#PLQYU9CUG
10 4 984
2019-08-23 04:03:08
487
360
23
1
Elder
zinskin
#LYY0QGQR
12 4 905
2019-08-23 10:59:39
936
320
24 tha뿌리
#208QPUPGL
10 4 681
2019-08-23 09:01:51
118
40
25 박상빈 사용자
#VJGLQL8V
10 4 636
2019-08-23 11:00:55
20
0
26 생양아치
#2CYJVURYJ
11 4 635
2019-08-23 07:20:12
34
360
27 서준원
#C9CY22GR
10 4 612
2019-08-23 08:46:02
0
0
28
1
초콜렛쿠키
#P0P8GQL8
10 4 527
2019-08-21 10:32:23
22
0
29
1
유오와가테키오크라이
#82YJC2YYV
11 4 475
2019-08-22 10:45:32
20
80
30
1
선우석
#2PYPR8Q2P
11 4 420
2019-08-23 09:13:07
146
320
31
1
문재인
#8PJY208CR
10 4 409
2019-08-23 10:46:05
50
56
32
1
지존★
#22CCLJJ0P
10 4 327
2019-08-22 06:10:22
165
160
33
1
kim무찬
#8LP9RUL9
12 4 309
2019-08-23 09:22:56
60
80
34
1
Jake
#2CJJ0QLUG
9 4 298
2019-08-22 13:01:30
76
40
35
1
lachiche
#9JG98P0QJ
10 4 242
2019-08-19 09:52:20
20
0
36
1
코일로딩
#9RY8Y0U80
11 4 207
2019-08-23 11:04:10
252
440
37
1
띠띠밥줘라
#990VQPGUR
11 4 122
2019-08-23 09:29:09
143
40
38
1
anase
#8YQGRQGY
11 4 005
2019-08-22 22:59:38
93
200
39
1
Leader
퓨리
#229P0C2Q
12 4 001
2019-04-07 13:03:57
0
0

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord