ישראל

#Y2LC9R2

53 049

46 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות. מגדלים רמה 11 ומעלה

Сбор карт! Заканчивается: 2020-02-26 22:35:14
Бои 2 + 1
Участие 1 / 46
Игрок Бои Собрано карт
professional 2 + 1 / 3 2337

Перевод на русский язык:

  • ПасХа

Сообщай о проблемах с переводом на Deck Shop Discord