ارتش ایران

#90L09U8

54 179

46 / 50

خواهشمندم ادب رو رعایت کنین، تو کار دیگران فضولی نکنین،درخواست مقام نکنین، قبل وار تست کنین،اتک ها کامل،لول زیر۱۱وار شرکت نمیکنه

Вступление в клан
Участники 46 / 50
Тип Открытый
Счет клана 54 179
Необходимо трофеев 5 300
Глава KiNG POOYAN
Диапазон трофеев 4 660 – 6 120
Информация о клане
Расположение Иран
Пожертвований в неделю 13 266
Старейшины 10
Соруководители 14
# Ранг Арена Игрок
Тег
Кубки
В сети
Трофеи
В сети
Пожертвования
Получено
1 Соруководитель
persian barbars
#29GLRCCP
13 6 120
2019-08-23 22:50:38
435
120
2 Соруководитель
Maximus
#2LR0RUJ9
13 6 063
2019-08-23 19:57:57
525
240
3 Соруководитель
Mehdi Monster
#RJJPYL
13 5 823
2019-08-24 04:49:37
532
490
4 gpod
#V20P8RR
13 5 754
2019-08-23 22:43:45
504
40
5 Соруководитель
raof
#8PVRVUVRQ
13 5 605
2019-08-23 23:07:10
1219
560
6
1
Соруководитель
mehrdad,rv
#LRJ20V89
12 5 585
2019-08-23 21:41:00
134
0
7
5
Соруководитель
Marzie
#9Y89R9U9
12 5 574
2019-08-24 04:48:11
408
450
8
2
Соруководитель
Dr Kevin Crank
#2UVV9PPLL
13 5 558
2019-08-24 02:09:24
294
280
9
2
Старейшина
Amir
#2VLQ8CYP0
12 5 516
2019-08-24 00:59:41
111
230
10
1
Соруководитель
Hassan
#Q99GRVPU
13 5 507
2019-08-24 02:34:45
752
460
11
3
amin
#QYLUPVGY
12 5 504
2019-08-23 11:47:14
290
440
12
2
Соруководитель
Bahar
#8C8QR0RGQ
12 5 472
2019-08-24 04:58:25
1047
480
13 Соруководитель
PeRSiaN MoNSteR
#QULCPJV
13 5 452
2019-08-23 17:22:19
46
40
14
6
Старейшина
safa s10
#V89V0QP0
12 5 420
2019-08-23 21:02:58
246
280
15
1
Глава
KiNG POOYAN
#QLJUGCC
13 5 407
2019-08-23 20:42:53
193
320
16
5
Соруководитель
mooook
#8J0JCY9L
12 5 376
2019-08-23 21:52:58
156
280
17
2
Старейшина
شبگرد
#8JYQ8J0R2
12 5 352
2019-08-23 23:16:33
353
360
18
2
Соруководитель
empire of iran
#2QJ22J9
12 5 331
2019-08-23 19:44:28
621
480
19
2
Соруководитель
sh610
#2Q9YJ9L9
12 5 329
2019-08-23 16:49:49
425
360
20
2
Старейшина
rei de copas♠♥♣
#80UURP08V
11 5 317
2019-08-24 02:30:46
66
400
21
2
mr . amir
#2G09VQ9QL
12 5 316
2019-08-23 08:44:13
180
200
22 Saleh
#8YJLU0CUU
11 5 255
2019-08-24 02:25:02
298
440
23
1
Старейшина
Rayen Persia
#8PRG9RP8U
12 5 219
2019-08-24 02:08:25
314
280
24
3
RB
#99CY9V9C2
12 5 208
2019-08-23 16:49:58
403
40
25
2
H.O.3.I.E.N
#2U0QLCLP
12 5 200
2019-08-23 22:49:59
48
120
26 Старейшина
king Atlan⚡
#2J9JPCUL2
12 5 192
2019-08-24 05:01:25
203
600
27
5
alireza.hkh
#QJQPPJ82
12 5 169
2019-08-24 00:23:51
50
280
28 Соруководитель
Samir Persia
#8PJYP80J8
12 5 157
2019-08-24 02:06:28
274
280
29 مملی
#9Q0QCLVR0
10 5 150
2019-08-24 00:18:57
305
360
30
5
feredi☆sam☆
#888G0PYJ
12 5 142
2019-08-23 13:01:04
80
200
31
1
sina
#2VRYVC0PQ
11 5 124
2019-08-24 00:48:42
136
296
32
7
hakim molana
#PGCCQGRU9
10 5 117
2019-08-23 13:28:12
68
120
33
2
amir arsalan
#9CPJ2QUY
12 5 092
2019-08-22 12:03:37
20
0
34 Старейшина
omid
#9J2Q9QPC
12 5 079
2019-08-23 20:51:00
228
400
35
2
Старейшина
mr.safa
#QCQGL9CV
11 5 074
2019-08-24 04:32:33
144
240
36
1
Старейшина
BigBang
#2U8YCUUU0
12 5 037
2019-08-23 22:05:52
363
440
37
1
safari
#LCV2YG8J
12 5 036
2019-08-23 10:43:37
78
40
38
1
Mindlesskilling
#8QLGL92R
11 4 992
2019-08-23 22:18:22
256
600
39
1
..king..
#2YQYL0YYU
10 4 973
2019-08-21 11:48:16
86
160
40
1
Старейшина
Setare
#9GGCJYG0G
10 4 937
2019-08-21 19:40:46
83
120
41
1
m.raja
#PY892LV9P
10 4 919
2019-08-23 16:32:09
124
200
42 mohammad
#L9CLV2PP
12 4 913
2019-08-23 18:03:27
208
0
43 mohammadreza
#2LUCQCV92
10 4 900
2019-08-23 18:22:19
234
240
44 lolo
#QQP898CP
9 4 790
2019-08-23 20:32:44
56
80
45 sajad king
#P2CUJJQPU
10 4 669
2019-08-23 20:00:36
150
360
46 beniamin
#9U99YJLJY
10 4 660
2019-08-23 01:39:08
122
240

Тебе помог Deck Shop? Расскажи друзьям и соклановцам!

Перевод на русский язык:

  • ПасХа

Сообщай о проблемах с переводом на Deck Shop Discord