Zaawansowane wyszukiwanie

Top Klanów - Stany Zjednoczone

# Ranga Klan Wynik Wynik Klanu Członkowie
1 Crucible Wrath
#2LRU2J
58354 48 / 50
2 Arcanum
#GCRV2
55641
-2713
47 / 50
3 AK Syndicate
#PL2RR0VY
54814
-827
48 / 50
4 PandaScheme
#YU2RQG9
53919
-895
44 / 50
5 Fusion™
#Y2RGQPJ
53843
-76
49 / 50
6
1
Midwinter™
#2LVRQ29
53743
-100
50 / 50
7
1
Illuminate™
#PGJQLL20
53223
-520
47 / 50
8 Lost Orbit
#PGLQ0VQ
52784
-439
48 / 50
9 Classy Clashers
#8P2GYJ8
52668
-116
48 / 50
10
4
The Royales
#8YLQY0
52402
-266
49 / 50
11 Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
52291
-111
50 / 50
12 Half Baked™
#8VJQ0U9
52258
-33
50 / 50
13
2
!UnitedStates!
#YRU28
52190
-68
50 / 50
14
4
Nova l USA
#9JQC2VUU
51978
-212
48 / 50
15
2
Stealth North
#9QCVYY2Q
51891
-87
47 / 50
16
5
Undefined
#8GQGUJ
51847
-44
48 / 50
17 Fierce Force
#QR8UL8C
51742
-105
46 / 50
18
2
Texas
#2JR02U
51677
-65
50 / 50
19
8
Sandstorm USA
#2VL990UL
51641
-36
48 / 50
20
4
AK Gaming
#LVUUY0J
51639
-2
49 / 50
21
3
Synergy
#809R8PG8
51535
-104
48 / 50
22
3
Deja Vu™️
#PYVQ8UGY
51515
-20
47 / 50
23
24
Aiming 4 Top
#2YVJGQPU
51491
-24
46 / 50
24
1
Genesis
#8GCUQJ82
51427
-64
50 / 50
25
3
U.S.A
#9LYUP0
51343
-84
50 / 50
26 纽约.cn.one
#Y82J9J
51287
-56
49 / 50
27
1
LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
50982
-305
49 / 50
28
4
#FightClub
#8JP082C
50951
-31
48 / 50
29
1
Immortals
#2VYPVQ2
50944
-7
49 / 50
30
2
'Mo Betta
#Q9RCRYR
50851
-93
46 / 50
31
6
Tactical Tilt
#2RYG90QL
50833
-18
44 / 50
32
7
Tha Clique
#PYP8UPJV
50733
-100
50 / 50
33 "A Trash Clan"
#2GJ82QJ2
50717
-16
47 / 50
34
3
Reddit Troopers
#2PYPQ
50711
-6
50 / 50
35
1
Hope District
#L8RQVYJ
50685
-26
46 / 50
36
7
Twisted Tactics
#RQRRGJC
50675
-10
49 / 50
37 Frost
#9U9QY8YJ
50601
-74
48 / 50
38
33
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
50600
-1
50 / 50
39
3
Bay Area
#QR0YJR
50570
-30
49 / 50
40
3
TerribleTyrants
#2PR828PC
50515
-55
50 / 50
41
3
Absolute Zero
#9VU9CJ
50457
-58
50 / 50
42
7
Mowin Em Down
#299QCRR
50404
-53
47 / 50
43
16
Mkers USA
#P2V89JCQ
50237
-167
50 / 50
44
2
Apex Brigade
#VC98VVU
50201
-36
48 / 50
45
4
Quarter Baked™️
#8CP2G9CJ
50199
-2
49 / 50
46
5
Arcanum 2
#90QGG2Q9
50186
-13
49 / 50
47
2
Royal Piercer
#YYGPYPJ
50160
-26
49 / 50
48
3
Fusion™ 2
#Q2GPG0R
50137
-23
50 / 50
49
9
Bunny Clan
#2QYP8L
50118
-19
47 / 50
50
6
Adult
#8PRVJC
50042
-76
46 / 50
51
1
"ADULTS ONLY"
#Y009G2
49980
-62
50 / 50
52
5
Apex
#PQJLY8
49955
-25
47 / 50
53
5
The Donald
#8YV98U0
49933
-22
49 / 50
54
7
42O Royale
#C8UJ22
49887
-46
48 / 50
55
2
Royale Drunks
#VYQPY0
49881
-6
47 / 50
56
4
Antidote™️
#P2JUR29Q
49873
-8
49 / 50
57
4
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
49833
-40
50 / 50
58
17
Synergy Fusion
#8URQ0UR8
49735
-98
50 / 50
59
4
BayAreaLegends
#908GQYRR
49690
-45
50 / 50
60
6
The Quest
#2GV80JP
49690
0
49 / 50
61
5
Get Off My Lawn
#89QQGQL
49665
-25
47 / 50
62
16
Haterade
#GU8GVG
49634
-31
45 / 50
63
1
FrEsNo FiNeSt
#2C2PG2Q
49590
-44
50 / 50
64
1
#TheCrew
#2R0VUJ
49562
-28
46 / 50
65
5
Light Gaming
#228GUC8L
49541
-21
48 / 50
66
2
Ohio Legends
#9L82QG8G
49500
-41
48 / 50
67
5
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
49498
-2
44 / 50
68
10
Big Pekka
#29CVCVG
49476
-22
49 / 50
69
5
Seattle CR
#PGPLPJR
49468
-8
45 / 50
70
12
FEEDROID
#8JL2C9
49467
-1
49 / 50
71
5
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
49441
-26
45 / 50
72
5
Minnesota Legit
#YQULCPJ
49365
-76
47 / 50
73
6
'Get Betta
#2R0R2CVG
49353
-12
50 / 50
74
2
#steakhouse 101
#2JUCPQU
49320
-33
48 / 50
75
2
#clashtag
#2Y2UCLC
49311
-9
50 / 50
76
3
The Hood
#8VR9CQQJ
49271
-40
48 / 50
77
8
CrownTown☀️
#8LGRYC
49199
-72
45 / 50
78
8
Logic
#PLPRR9P
49171
-28
45 / 50
79
24
Enemy eSports
#9QGRRLPC
49162
-9
47 / 50
80
14
Always Baked
#PJY9PP98
49094
-68
43 / 50
81
9
#alphaclash
#8G9PU0C0
49093
-1
43 / 50
82
7
**winterfell**
#LPPQYQ
49013
-80
47 / 50
83
1
Royale Reckers
#8G2YPC
48996
-17
48 / 50
84
4
3hunna
#Q02P9Q
48987
-9
48 / 50
85 #BLUENATION
#VRYVC2
48964
-23
50 / 50
86
8
new york
#RGVPL2
48950
-14
48 / 50
87
5
Rogue Force
#L9YULLP
48946
-4
48 / 50
88
5
The 50
#20U09Y2U
48927
-19
48 / 50
89
6
OMghee Legends
#RPQGYY8
48916
-11
43 / 50
90
8
209 Clashers
#80G9JYP
48849
-67
50 / 50
91
9
Wolfpack
#2GCLL92
48823
-26
49 / 50
92
18
gym rats
#J98LC80
48813
-10
50 / 50
93
12
High Syndicate
#99UQP9V0
48804
-9
45 / 50
94
8
SmoothMove$
#8CUPG9L
48770
-34
48 / 50
95
12
Quantum Orbit
#RJ9C2Y8
48762
-8
50 / 50
96
9
Clash as One
#Q80QQ8L
48761
-1
50 / 50
97
17
#FightClub2
#2CLVG9V9
48742
-19
47 / 50
98
1
No Chill Squad™
#2PCLVU8G
48699
-43
46 / 50
99
5
#Dark Legion#
#2R0G8C9
48682
-17
46 / 50
100
3
DaD BoDs!
#2VPJ9VR
48660
-22
44 / 50
101
11
Loading...
#80YUQL0
48659
-1
49 / 50
102
13
American Alpha
#CCLYJU
48633
-26
46 / 50
103
4
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
48620
-13
45 / 50
104
2
$ C.R.E.A.M. $
#2VQGP9
48615
-5
48 / 50
105
18
Clout Champions
#YUGQJ2P
48583
-32
48 / 50
106
10
HOLY SANDWICHES
#29C9Y98L
48565
-18
46 / 50
107
3
Dark Matter
#8898R
48526
-39
50 / 50
108
3
Pandemic
#2J2VLG20
48514
-12
48 / 50
109
8
Kings of Texas
#2CVJRL
48513
-1
48 / 50
110
8
QuantumGods™
#9P0VJURG
48480
-33
49 / 50
111
16
Grow My Lawn
#9LJ8P20
48440
-40
48 / 50
112
1
reddit mutiny
#2C2CQ2
48420
-20
50 / 50
113
3
Fun Clashing
#8GQU9YP
48381
-39
47 / 50
114
22
Zerg Rush
#8VJ9VGJ
48378
-3
50 / 50
115
24
USA
#9P0LJLLP
48366
-12
47 / 50
116
7
"The Barbarian"
#GUGUYCC
48364
-2
50 / 50
117
3
'Merica Royale
#22082YC0
48352
-12
45 / 50
118 beyond the wall
#2LVC0R
48309
-43
48 / 50
119
32
việt-hot
#9PYRY8C9
48292
-17
50 / 50
120
4
Adult 2
#Y0VLVL
48287
-5
49 / 50
121
4
"ASSIMILATED"
#99RL90
48283
-4
46 / 50
122
1
Team Garb
#JCYLQG
48274
-9
45 / 50
123
17
1 Timmers
#PVVGV8Q
48269
-5
49 / 50
124
6
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
48268
-1
49 / 50
125
2
Reddit Alchemy
#9JRVR
48220
-48
48 / 50
126
15
Stealth USA
#9LQRCQ2Q
48218
-2
48 / 50
127
19
Hostile
#20J9QC9
48212
-6
49 / 50
128
1
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
48164
-48
50 / 50
129
2
Mayhem ⚡ Makers
#G9RQCG9
48122
-42
49 / 50
130
48
Nation Reborn
#80PUVC9P
48119
-3
47 / 50
131
5
#WeTheOther
#80LYVG89
48102
-17
48 / 50
132
6
!Baked!
#2LYRRVVP
48097
-5
49 / 50
133
13
NYC
#YL90VGP
48088
-9
48 / 50
134
21
WhiteFang
#20QU9QP
48077
-11
46 / 50
135
2
TheRightChoice
#UJQLPU
48068
-9
50 / 50
136
8
Reddit Phoenix
#GRP82V
48061
-7
47 / 50
137
25
AK Gaming 3
#90YLG08P
48057
-4
50 / 50
138
3
LARP Squad
#8GRGRYC
48036
-21
50 / 50
139
14
30yearOlds
#8RLVQJ
48017
-19
50 / 50
140
20
#FightClub3
#9YVJ98CV
48008
-9
48 / 50
141
2
Sandstorm USA 3
#8LU8C8JP
48001
-7
45 / 50
142
8
Counter Logic
#2UYL9QG
47995
-6
47 / 50
143
18
5th echelon
#G8PY0QJ
47989
-6
43 / 50
144
9
Con Queso
#RU2PUQ
47988
-1
47 / 50
145
2
-Alpha SQUAD-
#VY8QJY
47978
-10
45 / 50
146
13
MEGA U.S.A
#G8LGGQ
47978
0
48 / 50
147
8
*Spartan Camp*
#28YCJ8Q
47967
-11
50 / 50
148
36
Rattpack
#880U0C
47918
-49
46 / 50
149
14
M. o. B.
#8YPRPR
47872
-46
48 / 50
150
17
Everest
#RU20PY9
47871
-1
44 / 50
151
2
MidwinterEX
#2GL2QPPL
47863
-8
44 / 50
152
7
Dutchmasters
#VR82JJP
47860
-3
46 / 50
153
50
Last of Legends
#2CJUQCJ
47845
-15
50 / 50
154
12
Crusher USA
#8G09PGU
47842
-3
47 / 50
155
11
Adult Looters
#PRGVYG
47839
-3
46 / 50
156
1
Abrupt
#809LRV
47821
-18
44 / 50
157
9
RUTHLESS
#2008CY
47816
-5
50 / 50
158
159
Req N Donators™
#LYCLYYG
47806
-10
42 / 50
159
15
AK Syndicate 2
#9VQJPL2L
47796
-10
48 / 50
160
8
Gamer Central
#80CPLQ
47781
-15
50 / 50
161
11
1-800-3-Crown
#P2YYGRC9
47764
-17
50 / 50
162
23
USA OVERLORDS
#Q9RVL9
47760
-4
49 / 50
163
19
Tau Cannon
#99GGRRC
47751
-9
50 / 50
164
3
pooandplay!
#9CGY0882
47748
-3
50 / 50
165
33
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
47734
-14
48 / 50
166
5
LegendaryRiot
#8LGGLQR8
47732
-2
50 / 50
167
28
Clash Is Life
#2UQ8PLG
47723
-9
50 / 50
168
15
!Crank it Down!
#UGGLUQ
47720
-3
50 / 50
169
10
走向远方
#8UVGYCG
47720
0
50 / 50
170
20
#Full2Inches
#80PPCYCG
47704
-16
50 / 50
171
2
Left Nut
#209LJJV
47691
-13
50 / 50
172
26
AK Gaming 6
#Q9RCYGG
47680
-11
48 / 50
173
51
Elite Powers
#2J0CJRL2
47679
-1
43 / 50
174
16
Bay Warea Alpha
#80YG822P
47667
-12
46 / 50
175
14
Join for Fights
#YQYRY8C
47664
-3
47 / 50
176
1
AssertDominance
#P8028YL9
47650
-14
41 / 50
177
12
Team Gen
#LQCG29R
47645
-5
50 / 50
178
3
#SelfMade™
#L88V99G
47641
-4
50 / 50
179
27
Alpha Rush
#282029R
47627
-14
48 / 50
180
26
!AmericanAdults
#CQGRYV
47624
-3
47 / 50
181
25
CastleBlackCrew
#QJP2PU0
47571
-53
44 / 50
182
4
Boognish Rising
#8JYU29G
47552
-19
49 / 50
183
28
Good Mourning
#JG090GV
47510
-42
48 / 50
184
4
Exodias
#VRL2JY2
47507
-3
48 / 50
185
12
Clan Bake
#QY28Q2P
47487
-20
49 / 50
186
16
North Carolina
#GQ8JR0
47487
0
49 / 50
187
10
THE LAB
#YJQ8RL
47484
-3
49 / 50
188
3
RoyalAttackTeam
#2RVV229
47464
-20
47 / 50
189
3
#Phantom
#9JC028L
47461
-3
50 / 50
190
17
!StonersUnited!
#8UL28JCL
47455
-6
49 / 50
191
17
B O N E Y A R D
#URRLPL2
47451
-4
47 / 50
192
73
Defined
#9RU2V2U9
47447
-4
49 / 50
193
6
Treason
#L8G29Y9
47439
-8
46 / 50
194
68
One Day
#2JYRV8YL
47423
-16
48 / 50
195
14
The Prime Rib
#2VJQG0QP
47418
-5
45 / 50
196
8
Mormon A-Team
#Y2VVL8
47410
-8
50 / 50
197
28
Saints Row
#YY99CUR
47407
-3
41 / 50
198
20
Royale&Chill
#9RQLL99
47406
-1
50 / 50
199
1
Apollo's MIGHT™
#8022LQGU
47373
-33
49 / 50
200
4
Only Legendary
#QRR2YQG
47370
-3
45 / 50

Czy Deck Shop ci pomógł? Powiedz swoim klanowiczom!

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord