Top Graczy - Korea Południowa

# Ranga Arena Gracz Puszki Trofea Klan
1
24
STALKER™
#QG9LCJ29
13 6435 퇴물들의 모임
2
30
JupiterKing
#U9V0VC9L
13 6344
-91
무덤충
3
2
사과도둑
#PPPY9V9Q
13 6304
-40
사과나무
4
2
TNT
#PYJ2JUL
13 6284
-20
STONY ISLAND
5
1
소이연
#PLGJ0LLJ
13 6275
-9
디시인사이드
6
1
ALPHA
#2QJ0PRPLJ
13 6273
-2
KOREA
7
4
HAUL
#9J2G8LQ0L
13 6250
-23
무덤충
8 mango stone
#VPVJLJUQ
13 6218
-32
AllinForce
9
5
S❤YiHyun
#28VLGUGY9
13 6181
-37
대구
10
9
정주
#8CLCVYR8Q
13 6180
-1
재벌
11
6
Vegetables
#8RJC89YYC
13 6163
-17
딜넣는 도둑
12
7
One Crown
#8LJGUCP8
13 6148
-15
잎새
13
2
Ra☀️Soul✌
#CQY2VVP0
13 6140
-8
High five
14
2
병진
#LQYJJP9L
13 6120
-20
잎새
15
40
Seo✌
#8LVR9RCQ
13 6119
-1
AK Syndicate
16
14
YT_SMARTLIFECR
#92LC0UPP
13 6112
-7
Pivots Family
17
36
john lee
#P9PLQRG
13 6107
-5
탑스트라이커 A
18
5
인배
#GRRL28QY
13 6103
-4
공감
19
3
지영승민
#8LYP0R08
13 6098
-5
귀농지원센터
20
11
☆Mogun I Kwon☆
#8G2CJYQV
13 6089
-9
STONY ISLAND
21
1
곱v
#P28GL92P
13 6085
-4
잎새
22
15
Nuri
#2PP82JQUR
13 6063
-22
Pivots Family
23
10
☪RESCENT
#80PQ2CJQ8
13 6059
-4
Bez klanu
24
6
Ra☀️PCW⚡
#980PL28
13 6055
-4
High five
25
9
공부좀하자
#YJC9GUL8
13 6053
-2
부산
26
12
모블리
#9LR8JR2P0
13 6049
-4
성인전용 한국관
27
51
Hwi
#89YRPYCJ
13 6049
0
Hall of Fame
28
1
앙기모띠
#9QLUL298R
13 6046
-3
Re:Start
29
215
신효
#29PY9GU0R
13 6046
0
고고
30
9
WHORU
#28RUL0QCP
13 6043
-3
잎새
31
8
emiya muljomdao
#R2GR0UJ8
13 6041
-2
부계정도 개쎄다
32
22
JJK622
#82Q0VUQ0P
13 6041
0
Nova I EG
33
2
쓰라쓰라
#98C8YL8R8
13 6034
-7
잎새
34
27
seung-L.H.J
#VRGPQCCC
13 6034
0
Korea
35
155
보겸그자체
#PVLUY09P
13 6027
-7
KOREA
36
57
무지개
#28GCQLL9Y
13 6025
-2
AllinForce
37
104
김솔
#298R8LUUY
13 6023
-2
NG TISSOT
38
16
Bandit
#2Q29JQ9UC
13 6022
-1
ㅤㅤ
39
33
PaiN
#2CGCVJJY2
13 6021
-1
쓰리크라운
40
25
현민
#2GRCJLLV0
13 6019
-2
Dynamic Korea
41
270
LIBERO
#2PQ89UCQ2
13 6017
-2
Pivots Family
42
43
Nova I Z-ONE
#UPJU080G
13 6016
-1
Highest⭐
43
24
<c4>qwe<c7>rty
#2YVL2CVP9
13 6016
0
Lost Orbit
44
22
괴물
#8LJ98G0V
13 6014
-2
First Crew #1
45
46
SHD
#2P90CLPPG
13 6012
-2
Hall of Fame
46
65
Youtube PongTV
#9JUG9CQC
13 6008
-4
Rocket Pong #1
47
21
✨✨DJ MIKE✨✨
#88VG8P8J
13 6005
-3
잎새 I기
48
20
찰진궁댕이^^
#RG0G8RVR
13 6004
-1
하얀청포도
49
519
MONSTER
#QUP9LC9U
13 6002
-2
라스트히어로
50
25
cap772
#2LVQC28V0
13 6001
-1
AllinForce
51
88
Bapiel
#8J8Q02CQ0
13 5998
-3
Pivots Family
52
45
☁❇HYDRANGEA❇☁
#2GGRJ0QPJ
13 5966
-32
지원으로 전설한번 밟아보세
53
2
이우람
#GCYPVUPC
13 5961
-5
YNG&RICH
54
40
[email protected]
#8R0VCJQV
13 5960
-1
무덤충
55
22
안맹
#28YRV9JQC
13 5958
-2
Rocket Pong #1
56
7
Ra☀️Haruki
#8LQPV8YR
13 5956
-2
Restart
57
128
Reminiscence
#LY98UUY0
13 5956
0
Pivots Family
58
29
one
#2LL9YYJQL
13 5952
-4
아라타
59
21
망고
#8L2YJVYV8
13 5939
-13
동구밭과수원샷
60
69
黑 Soong
#8Y9YGU0P
13 5939
0
Chocolab
61
144
약진앞으로
#8GLRRVGVU
13 5936
-3
잎새
62
22
아나루시
#2UYCU0PGJ
13 5933
-3
Bez klanu
63
27
Delta Kor
#PJRUCUJ
13 5930
-3
Highest⭐
64
23
「울티오」R
#92JC8Q0U
13 5929
-1
Re:Start
65
22
건휘왔당
#2GGR2GPQ0
13 5929
0
Bez klanu
66
29
송유현
#2Y22Y8898
13 5927
-2
대전악동들
67
25
구세준
#29C2G2L8J
13 5927
0
High five
68
37
Dr.JK
#YLQYVRR
13 5926
-1
KOREA +
69
12
병윤님
#28YP0J8CL
13 5920
-6
AlphaGo
70
25
빛ㅤ
#282JV8GV9
13 5918
-2
상위%
71
25
의찬
#PRR9980C
13 5918
0
빨간망토차차단
72
28
Youtube Pong tv
#22LYR2UYC
13 5917
-1
고고
73
373
영화배우 곽도원
#29Y9LJVP2
13 5917
0
귀농지원센터
74
56
로이드
#2VJP2YV0
13 5916
-1
Kstar United
75
51
june
#Y89J0UG
13 5916
0
Pivots Family
76
29
이지코어
#8LLQVC0VC
13 5915
-1
Pivots Family
77
808
Air
#2PRQJVURG
13 5915
0
탑스트라이커 A
78
81
농락하는오봉승
#2JV2QPC9
13 5914
-1
공감
79
23
A$AP ROCKY
#P9Y2YJG
13 5913
-1
Nice Strategy
80
28
ㅤㅤㅤㅤPHARAH✨
#200QLGY2Y
13 5910
-3
High five
81
32
✨APRIL✨
#UYJGUCJJ
13 5909
-1
잎새
82
76
wonnx
#8QQ2V28J
13 5908
-1
Re:Start
83
39
Nova l 杨咩咩
#RYY9GJLG
13 5907
-1
Nova l 大唐天子
84
34
JESTER€Ro(Ya)Ri
#8L8CC2VJ2
13 5906
-1
PASTSINNER™
85
98
카라
#PGL9U9UQ
13 5906
0
공감
86
1072
♣️Level up♦️
#289CU8C2R
13 5906
0
고고
87
9
Emperor
#80YJJCGLL
13 5904
-2
Highest⭐
88
55
Fade
#2VG98VV8
13 5900
-4
경기 대표
89
199
TMG☀️JADU✨
#8L0JVYVV
13 5895
-5
이망고누가먹다망고야
90
26
아헤헤a
#YR29RCLP
13 5889
-6
KOREA
91
14
lonnie
#229PYJJ8Q
13 5884
-5
Pivots Family
92
32
ХХХTENTACION☆
#2RQY0LU09
13 5881
-3
공감
93
54
Dana
#9QY29UGRV
13 5880
-1
247노래타운
94
214
니어데고
#8LQUY2YQ
13 5880
0
부산
95
131
지리산호랑이
#80Q9YLJC
13 5878
-2
Royal Flash
96
897
병탈레알밥도둑
#2G889CQQY
13 5876
-2
사랑하는시청자분들
97
12
Lv.간지쩌는ⓘ
#8VP0V9CL
13 5871
-5
Level: Korea
98
79
AIR00
#9JJLCRU02
13 5870
-1
KOREA 3040
99
375
GOD너스
#9J9J2VLC0
13 5870
0
까리용
100
56
용용
#8Q8URVQ8
13 5869
-1
Hall of Fame
101
19
이니당
#2Y8UVVJ9
13 5865
-4
응답하라1991
102
36
Lv.lIlI
#2PVUY9Y2Q
13 5864
-1
Level: Korea
103
46
bleu
#YG89YY9V
13 5863
-1
Rocket Pong #1
104
30
앗쎄힝
#VUUVPJUY
13 5861
-2
FRENEMY
105
43
Splendid
#P822UCQ0Q
12 5858
-3
50 Emperors
106
1
거친김여사
#GU08RLY
13 5857
-1
아빠도 꿈이 있단다
107
25
프린세스
#YCLLVQQJ
13 5856
-1
일베 ilbe 일간 kor
108
5
진성
#9RUV22C9
13 5856
0
Angry Royale
109
82
suspend
#RJ2P22GC
13 5855
-1
3040 무한지원
110
24
Mr.골치아파
#8UCU2R0LJ
13 5853
-2
Bez klanu
111
132
원펀맨
#U22QJGL
13 5853
0
덤벼#2
112
21
WOLF
#2Y0QR8YCR
13 5848
-5
울산 삼호중학교
113
43
파파로치
#PLYRRU0C
13 5847
-1
탑스트라이커 A
114
46
Taemin
#LUVQGQPP
13 5844
-3
원두
115
46
prince
#CJCYU2UJ
13 5842
-2
잎새
116
4130
로얄연어
#228GPQQLU
13 5842
0
고고
117
31
로켓트 배대리
#809UL0QP2
13 5840
-2
로얄해피하우스
118
36
☀️SUN LIGHT☀️
#22Q9QQ9QJ
13 5839
-1
잎새
119
108
Re:Start™    ⚡
#YLU0VRPU
13 5839
0
Re:Start
120
216
Anubis
#2PV2J28Q
13 5835
-4
Azes
121
45
퍼즐
#2QPGR8Q8C
13 5834
-1
공감
122
63
고민돼지
#8VRQRV8L
13 5833
-1
Angry Royale
123
2
SONGcow
#28Y90PYJR
13 5830
-3
Rocket Pong #1
124
36
KFC
#2LCJ982U
13 5830
0
19금
125
13
호그마스터
#80QUGGQ9Y
13 5830
0
동구밭과수원샷
126
369
삼거리잔혹사
#PL22RLCP
13 5829
-1
Little Seoul
127
37
처음처럼
#2V8C8UUC0
13 5828
-1
Hall of Fame
128
44
X-Bow Master
#Y2C0RLR
13 5827
-1
Aeon Esports
129
52
의정부폭주질럿
#8YR2VY2Q8
13 5826
-1
의정부폭주클랜
130
642
TeNe
#9C0RLLYR
13 5824
-2
UNITS
131
44
J24
#LRJ2LVV9
13 5823
-1
GAME OF THRONES
132
108
✨JESTER_RoYaRi™
#YR202CQ0
13 5823
0
PASTSINNER™
133
32
뚫어뻥
#9UUVVGYYG
13 5822
-1
HACKERS
134
38
맥스
#8202URY8
13 5822
0
아저씨
135
10
야구소년
#CJC2QYJG
12 5820
-2
잎새 I기
136
33
슈퍼연탄
#2QJLPL2RV
13 5818
-2
분당 직장인 클랜_B.COC
137
317
밀카
#2G09JR2CP
13 5817
-1
샌드박스 네크워크
138
185
God Bless You ✌
#2PRG2PQ2
13 5816
-1
High five
139
311
chemicallib
#PV88JCQP
13 5815
-1
삼성전자
140
1041
학삭
#JJRQQP8R
13 5815
0
AllinForce #2
141
35
Chul_L
#29UCJQP9Q
13 5814
-1
UNITS
142
29
양수기함
#PLVVYPLVJ
13 5812
-2
반향
143
205
Asher
#22JLY28L2
13 5811
-1
Aeon Esports
144
40
나무꾼♡
#U2VL9Y0C
13 5811
0
Highest⭐
145
27
알랑가몰랑
#2V2V8LJC
13 5811
0
슈퍼셀패밀리
146
317
상용
#YCQL8Y2P
13 5810
-1
KOREAN ROYAL
147
5819
가오나시
#2CP802R9C
13 5808
-2
Lucete
148
224
Rothschlld
#9UJ2V0GP
13 5808
0
어깨동무
149
4
Daegu!!
#2UUQG88GJ
13 5807
-1
Nuclear
150
34
전설파워
#2YPPUG0RC
13 5805
-2
Re:Start
151
430
원고 문과 간판
#22QGGGPC9
13 5804
-1
NoL Legend
152
54
살인적인미남
#2VUPLV2RC
13 5803
-1
어서드루와♥
153
95
Happiness
#J0LVVQQJ
13 5803
0
Pivots Family
154
55
Yusan
#CY0JY2QY
13 5802
-1
무궁화
155
40
RA☀️[MENTAL]⚡
#800YLPGYU
13 5802
0
하늘을 나는 오바마
156
42
SUPERMAN⚡
#80QRGPJY
13 5801
-1
Sandstorm QTR 1
157
56
李孝恭
#9YRQPLGC
13 5800
-1
女神的世界
158
75
그냥
#8QPQYLY
13 5800
0
상위%
159
19
설태욱
#8QJYJ08C9
13 5800
0
딜넣는 도둑
160
54
난다김
#2PJU8U2U2
13 5800
0
BIG SPELL
161
94
DM™⚡GOaL!'EM⚡
#2QV0YR2UU
13 5798
-2
쓰리크라운
162
356
떡보살
#2YRLU2U2
13 5794
-4
Hall of Fame
163
36
아론
#8GP2VV90
13 5794
0
고고
164
6
Mr.BIN
#LCUULCLJ
13 5792
-2
이망고누가먹다망고야
165
15
bkd
#GJ2U9LP9
13 5791
-1
RVIP
166
114
wee
#YG222V2Q
13 5791
0
*ICE CLIMBER*
167
43
BALLON
#28GCQJCLU
13 5791
0
AllinForce
168
78
뭉그리
#QJY9YQJR
13 5788
-3
베네포유
169
54
Yuki
#RU0PQP0
13 5786
-2
SHURIKEN ✫
170
84
✨농맨✨
#CQ8J82Y8
13 5786
0
상위%
171
308
홀로서는나비
#2CUJ88LUQ
13 5784
-2
geny love
172
99
미더덕
#2UUY99C00
13 5783
-1
Pivots Family
173
365
신지ㅣ
#2GVQPJ2JY
13 5780
-3
300%
174
30
치우
#209J2C0RU
13 5779
-1
성난 아저씨들
175
56
Triple
#RLLR092Q
13 5779
0
Cloud9
176
117
학진
#2P28Q9980
13 5778
-1
삼성
177
30
유지아빠♡
#VRQG2V0L
13 5778
0
로얄패밀리 KOREA
178
43
BOM
#LG9VGUVU
13 5778
0
AllinForce
179
156
엑톤블레이드
#2VYL98Q2J
13 5778
0
공구리
180
175
☆Min☆포항
#L8VPRUYC
13 5776
-2
포항 레벨업
181
393
밤을걷는소리꾼
#8809YCLP
13 5775
-1
부산
182
60
Blizzard 02
#LRQVU2GL
13 5775
0
LaLaLa
183
66
MG
#8RRGJUY
13 5774
-1
잎새
184 MONT™ NO LIFER
#208QU2V08
13 5774
0
몽롱한곰
185
17
우연
#92PCCY9GJ
13 5771
-3
빨간망토차차단
186
66
도도쮸
#C2RP2UYG
13 5771
0
CLOUD ROYALE
187
2
riley curry
#8LVQ99YY
13 5770
-1
AllinForce
188
22
JCB
#YCRJ0LUJ
13 5768
-2
1.Story
189
52
Ian
#P8C8JRV
13 5768
0
KOREA
190
300
플라잉보이
#PJQPPQ22
13 5767
-1
MIRACLE
191
34
캡틴봉대리카
#8Q0UP0CG
13 5766
-1
ㅤㅤ
192
78
오태식이 돌아왔구나
#2PRLRCCU8
13 5766
0
Food Court
193
153
소주링게르
#CGQ8YUP
13 5765
-1
KOREA 3040
194
105
Roy Halladay
#P8JRQJRJ
13 5765
0
즐라탄엉덩이즐라탄탄
195
304
수종아빠
#20P8R8YRY
13 5763
-2
광주 clan
196
41
만굴오
#29PR2YQVC
13 5763
0
경산
197
306
호태황
#8QP8CQLV
13 5763
0
Hall of Fame
198
127
iAmSkrub
#8U9U99PQ
13 5762
-1
Orange Leaf
199
11
카이저
#9CVPYYVP
13 5762
0
ilbe.com
200
13
까메오
#8QL0PYL2
13 5760
-2
몽롱한곰

Czy Deck Shop ci pomógł? Powiedz swoim klanowiczom!

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord