Zaawansowane wyszukiwanie

Top Klanów - Indie

# Ranga Klan Wynik Wynik Klanu Członkowie
1
2
The Titans Ace™
#9G9VUQ2U
53629 50 / 50
2
3
GulfNation™ IN
#9Y9RQ082
52957
-672
50 / 50
3
2
The Titans
#9CUGGLC9
52857
-100
42 / 50
4 The Titans Zonk
#9Y8J08Q2
52794
-63
49 / 50
5
3
INDIA 24
#L0JL2Q
52789
-5
48 / 50
6
1
The Titans Xtrm
#P9JPUJ8J
51783
-1006
50 / 50
7
1
The Titans Rage
#9ULGVUL9
51390
-393
47 / 50
8
2
Delhi East
#PPP92U
51219
-171
48 / 50
9 Sandstorm IND
#99JLLPG0
50889
-330
47 / 50
10
2
INDIAN ROYALE
#2Q9VPUY2
50707
-182
49 / 50
11 Omega™ India
#9YPPJVQU
50688
-19
50 / 50
12 Tamizh fantasy™
#2R2QJ92
50083
-605
45 / 50
13 #indians
#2U2RPU0Q
50079
-4
47 / 50
14
2
Lixer Lust
#8VUYGYR9
49942
-137
49 / 50
15 CLASH INDIA
#Y0VY98U
49822
-120
50 / 50
16
7
NOVA I INDIA
#90GU2YPY
49735
-87
50 / 50
17
8
!ND!AN LEGEND$
#LRV09C8
49729
-6
50 / 50
18
4
Indian
#8J9Q9
49491
-238
48 / 50
19
3
Tamil Gang
#8VU2QYQL
49388
-103
50 / 50
20
3
INDIA
#PYLJJRU
49309
-79
50 / 50
21
3
Beg For Mercy
#8JURQ
49295
-14
49 / 50
22
2
TheTitans YoDha
#9VYGCRV2
49235
-60
50 / 50
23
1
India Esports™
#2GR2GQRC
49177
-58
49 / 50
24
2
Mahabharat
#8Y0URCYQ
49170
-7
46 / 50
25
7
#INDIA
#LYVYYY
49135
-35
50 / 50
26
5
Mumbai Stars
#80RGY2QL
49104
-31
43 / 50
27
8
Alpha Primal
#9PQ2209
49071
-33
41 / 50
28
3
GulfNation™ IN2
#9YPJQRYP
49029
-42
50 / 50
29
4
ákros
#20RGLPVV
48982
-47
49 / 50
30
1
GUJARATI
#8LQP2
48947
-35
50 / 50
31
1
ABSURD VANDALS
#U02VURP
48903
-44
49 / 50
32
4
#InDiAn EliTes
#98J8YL2L
48876
-27
50 / 50
33
3
MW: Desi Royale
#CRLJV0R
48677
-199
50 / 50
34
7
Indian Rebels
#9C9JRJRR
48559
-118
47 / 50
35
3
Miner's Burrow
#29JGU9U8
48552
-7
50 / 50
36
3
Assam assailant
#L8J8GC0
48550
-2
49 / 50
37
7
Titans Army
#92P0QGVY
48539
-11
50 / 50
38
4
India Royale
#2G8YV2QJ
48463
-76
50 / 50
39
2
The Mavericks
#2RJJ89Y9
48455
-8
48 / 50
40 !THE DESTROYER!
#9GQY22UQ
48395
-60
50 / 50
41 India saiyans
#RGV90R
48273
-122
50 / 50
42
4
!nd!an Elites™️
#99PQ8GLP
48242
-31
50 / 50
43
2
Assam Knights
#9YQYPR
48233
-9
49 / 50
44
9
EPIC WARRIORS
#9CVPGPR0
48181
-52
45 / 50
45
7
INDIAN AVENGERS
#PV989
48135
-46
45 / 50
46
4
GUJARAT
#9YC0G99
48127
-8
50 / 50
47
1
INDIAN SPARTANS
#22G88GV
48033
-94
48 / 50
48
2
BROTHERHOOD
#JYUC9
48007
-26
48 / 50
49
2
ThuG MafiaS^
#2CJUYJ90
47979
-28
47 / 50
50
7
#PREDACONS
#92LU8LYC
47971
-8
50 / 50
51 50 kings Tamil™
#PUPQRL9Q
47965
-6
50 / 50
52
14
Indian khiladi
#P2LQG99V
47826
-139
50 / 50
53
4
India
#9J9V0CL2
47824
-2
47 / 50
54
3
DEMONIC SOULS
#20ULJ8R
47794
-30
48 / 50
55
24
Indian Yodha
#C2VQCU
47783
-11
46 / 50
56
2
Rising Unicorns
#29V9YPU9
47740
-43
50 / 50
57
7
Elite Indians
#QQ82Q0Q
47688
-52
49 / 50
58
4
!nd!an mast!
#L0820UP
47687
-1
50 / 50
59 Royal Knights
#89R92R0
47673
-14
50 / 50
60
4
Pune (India)
#Q8GJR28
47667
-6
48 / 50
61
7
Desi Legends
#89P9RRQY
47660
-7
49 / 50
62
9
beginners
#PULPQR
47653
-7
46 / 50
63
8
Nova l India
#882CCQUP
47646
-7
49 / 50
64
1
RoyalFlush IND
#8Q0YPP0C
47613
-33
50 / 50
65
174
Mkers IND 3
#990QCRJG
47584
-29
40 / 50
66
29
ákros II
#8GCPCG9G
47572
-12
49 / 50
67
7
Indian Clashers
#PUVU08R
47560
-12
50 / 50
68 Clan Of India
#PY98029
47533
-27
50 / 50
69
4
QLASH India2
#P0Q2P8C0
47533
0
50 / 50
70
71
TyrNE™skylarks™
#P9GP0G22
47497
-36
44 / 50
71 #BloodyKnights
#8VQ9RVG
47492
-5
50 / 50
72
3
Indian
#9UYC8JLY
47483
-9
47 / 50
73
12
Elite Royals
#8J8LVQ
47454
-29
49 / 50
74
14
Chennai Heavies
#PPQRLG
47447
-7
42 / 50
75
1
INDIAN CLASHERS
#2L29922U
47428
-19
47 / 50
76
6
Akatsuki India
#2VCG08Y
47409
-19
49 / 50
77
10
kolkata
#LQYC8U8
47373
-36
46 / 50
78
1
TELUGU INDIANS
#LUGVLL
47355
-18
44 / 50
79
4
..INDIAN ARMY..
#R9CQUG
47321
-34
50 / 50
80
13
CHENNAI
#RRUV20
47292
-29
50 / 50
81
169
juggerNauts
#2U99GRPY
47290
-2
50 / 50
82
1
GLADIATORS
#9CJVUVVQ
47261
-29
50 / 50
83
42
Team Signify 4
#9CRY0L9P
47245
-16
43 / 50
84
12
Uprising Rivals
#9LCCLRCJ
47233
-12
47 / 50
85
13
BANGALORE
#29LYV8GJ
47228
-5
50 / 50
86
53
Indian Savages
#8GUU028G
47209
-19
43 / 50
87
7
kuch bhi rakh
#ULL9G89
47208
-1
50 / 50
88
25
TAMIL
#80L9UV8Q
47185
-23
49 / 50
89
2
Scopperloit™
#9YLGG28L
47159
-26
50 / 50
90
12
Synergy Neo
#92YR88GQ
47149
-10
44 / 50
91
17
attitudekillers
#LVV0RJY
47128
-21
50 / 50
92
6
10 Ka DuM
#9RCYCPQL
47122
-6
46 / 50
93
12
THE MANAGEMENT™
#99UCYJQJ
47104
-18
49 / 50
94
38
Avengers
#Y9Q9QL8
47098
-6
48 / 50
95
11
Black Assassins
#9Q8RPUQQ
47075
-23
48 / 50
96
5
GALLOWS INFERNO
#LPYUJJ8
47007
-68
49 / 50
97
2
GGG Saiyans
#8VQQR20U
46995
-12
42 / 50
98
2
Tamil
#UGRY28L
46988
-7
49 / 50
99
9
! INDIAN CLAN !
#2QVCVYRG
46979
-9
49 / 50
100
3
#DEFENDERS
#99JJCGRR
46967
-12
46 / 50
101
9
#BEAST'S
#980P2LJC
46962
-5
47 / 50
102
14
QLASH India
#P2GPVVLP
46961
-1
46 / 50
103
75
#back benchers
#9Y2GV0CV
46912
-49
50 / 50
104
25
ELITE INDIANS
#8LRPPPR2
46860
-52
48 / 50
105
20
Rising Rivals
#98PPULPP
46851
-9
42 / 50
106
6
Alpha™
#2C8JP
46842
-9
50 / 50
107
111
attackers
#2RL89GVR
46836
-6
47 / 50
108
17
AHMEDABAD CHAMP
#9J9L2GLY
46832
-4
50 / 50
109
62
...ADDiCTED...
#PUPY2V
46819
-13
50 / 50
110
102
Mkers IND 4
#9R8P2J2Y
46808
-11
46 / 50
111
17
Q8Team IND
#P0QQJQ02
46790
-18
49 / 50
112
5
BITS Pilani
#JJ8G2J
46766
-24
50 / 50
113
24
Manipur NemesiZ
#GU9CQ
46762
-4
49 / 50
114
129
FantasticGamerZ
#2J2QGP
46754
-8
46 / 50
115
9
Airolikars
#LL0LR2P
46738
-16
46 / 50
116
8
#Star Warriors©
#20Q9Q0YG
46737
-1
50 / 50
117
35
Indian Royales
#9PR8Y0U
46734
-3
44 / 50
118
13
Insanity
#8V8UC0GL
46719
-15
48 / 50
119
10
BADMASH COMPANY
#28JUYQVJ
46707
-12
48 / 50
120
20
Conqueror'$
#9R0JULRU
46694
-13
46 / 50
121
17
Stars Elite™
#9VVQR8GR
46672
-22
49 / 50
122
9
INDIAN GALACTIC
#URY9QQG
46653
-19
45 / 50
123
33
#ROYALECLUB
#99VYUUYJ
46638
-15
50 / 50
124
9
!nd!an Elites™3
#9CLUGV9Q
46632
-6
50 / 50
125
11
AvEnGerS
#209GJLVY
46627
-5
50 / 50
126
24
$GOD$Clan INDIA
#RUUV9
46621
-6
48 / 50
127
4
Dilli se hai BC
#99LY99VL
46601
-20
48 / 50
128
2
india
#8LL9CQR
46600
-1
50 / 50
129
1
ObnoX LegendS
#YPJGJVYY
46598
-2
45 / 50
130
1
+91 WAR
#LLPYUJ
46592
-6
50 / 50
131
21
GUJARAT FORCE
#JU20P
46589
-3
50 / 50
132
21
Gorakhpur
#20VRYUC
46580
-9
49 / 50
133
7
# BACKBENCHERS
#LRG2VCL
46566
-14
49 / 50
134
122
Bengaluru Arena
#QQ8QUL
46535
-31
37 / 50
135
28
Gujarat
#QC09YVU
46534
-1
49 / 50
136
1
Delhi
#8Y0VQLQL
46526
-8
50 / 50
137
20
!nd!4n
#2RYLLRYG
46518
-8
49 / 50
138
19
India
#RJP8VGU
46515
-3
50 / 50
139
2
Mumbai
#9YQ00G
46513
-2
48 / 50
140
11
CBSA BANDITS
#9J28V9QR
46511
-2
49 / 50
141
38
StoNers Pack
#Y9LU0YU
46501
-10
44 / 50
142
21
mizoram kingdom
#PP8CQG
46500
-1
50 / 50
143
21
UnholyAlliance
#228RVL0
46469
-31
50 / 50
144
38
RISING INDIA
#8YUJJQ2G
46450
-19
50 / 50
145
146
The Titans Apex
#9QUVY9C2
46443
-7
47 / 50
146
11
Delhi Avengers
#JYLQY0
46442
-1
50 / 50
147
174
Delhi Boss2
#GU8LV
46430
-12
50 / 50
148
3
The Weedstar
#80YJQVQ
46416
-14
48 / 50
149
2
infinite indian
#99YPPJCL
46406
-10
49 / 50
150
23
BJP
#2JJR0CGP
46398
-8
50 / 50
151
21
tamil clashers
#VCRGL
46390
-8
50 / 50
152
8
#chilling curse
#20VL9Q8
46387
-3
50 / 50
153
1
50 VILLAINS
#9YYQPQPU
46387
0
50 / 50
154
18
YOLO
#JJ88VC
46386
-1
49 / 50
155
12
!!!#VAV#!!!
#VJ9GP2Y
46382
-4
50 / 50
156
80
#GurgaonGamers
#208CYCPL
46345
-37
44 / 50
157
72
2XTREME
#GL9GLG
46317
-28
50 / 50
158 #golem gangster
#8PQJ00GL
46300
-17
50 / 50
159
55
INDIAN CLASHERS
#2C8GCVVJ
46285
-15
50 / 50
160
35
Indian Rivals
#29QQ00PQ
46276
-9
50 / 50
161
28
Dark Justice
#2PLPJ29Y
46274
-2
50 / 50
162
4
50 Unsullied's
#PYGLGPVY
46270
-4
49 / 50
163
21
INDIA
#2G09RVQ
46265
-5
50 / 50
164
44
PUNE
#PPQU22
46249
-16
49 / 50
165
75
rebel squad
#982YULUV
46247
-2
50 / 50
166
17
IlluMinaTi
#QR8QJC
46243
-4
50 / 50
167
25
Team Kannada
#PL2Q8Q
46243
0
49 / 50
168
13
Assasins Pune
#8QLUVGV
46235
-8
47 / 50
169
64
INDIAN MAGIC
#90Y8Y98P
46213
-22
48 / 50
170
36
The Titans Fire
#P9VRVCCU
46204
-9
47 / 50
171
14
50 EVILS
#9RQRY8GP
46181
-23
49 / 50
172
34
Chaos
#8CLRCCY9
46173
-8
47 / 50
173
4
ELITE INDIANS
#CRG2YGV
46173
0
46 / 50
174
177
INDIAN ROBBER'S
#922Y0RLG
46167
-6
48 / 50
175
14
Indian Army
#98L9RJCY
46166
-1
50 / 50
176
50
F.E.K.U. BOYS
#LC08GG9
46165
-1
49 / 50
177
3
" Hindi Hai Hum
#88C2G8V9
46163
-2
50 / 50
178
165
Arcane Wild
#L9VU2G
46128
-35
49 / 50
179
9
Destiny Calling
#P90VQQ9C
46121
-7
48 / 50
180
5
KERALA
#8PRLRLV
46119
-2
50 / 50
181
17
Bengal Tigers
#J8VCP2Q
46107
-12
50 / 50
182
36
INDIAN BEASTS
#2YUPV2RJ
46096
-11
49 / 50
183
35
Dark Demons
#VYQU9Q
46091
-5
50 / 50
184
31
!ND!AN EL!TE$
#GRULJRY
46085
-6
50 / 50
185
112
Dark Knights
#UY80UQV
46082
-3
45 / 50
186
24
BATTLE OF GODS
#PPYRYJ08
46082
0
40 / 50
187
6
INDIAN ARMY
#RG9C8Y0
46075
-7
50 / 50
188
29
India
#PQYUL9
46067
-8
47 / 50
189
15
ATOMIC HAMMERs
#P8LPR0UG
46060
-7
50 / 50
190
72
The Invincibles
#P0CPLQJQ
46053
-7
46 / 50
191
39
#skullCRUSHERS
#92G889
46040
-13
50 / 50
192
2
Made In India
#U0RL0YR
46035
-5
45 / 50
193
16
all stars Unite
#J8QRLLV
46027
-8
50 / 50
194
53
ANOXIA
#QLLPQJ9
46021
-6
47 / 50
195
30
# TOP ROYALES #
#8G9VC9J0
46015
-6
50 / 50
196
7
!!THE BLAZERS!!
#YYP98CG
45991
-24
49 / 50
197
14
300 PARADISE
#8VRJVR8
45989
-2
50 / 50
198
31
Elite Royals 3
#GGJG9R8
45981
-8
48 / 50
199
101
#BAD BOY$#
#YG98YQP
45981
0
47 / 50
200
27
Clashers
#9LQ2ULUR
45955
-26
48 / 50

Czy Deck Shop ci pomógł? Powiedz swoim klanowiczom!

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord