Zaawansowane wyszukiwanie

Top Klanów - Hong Kong

# Ranga Klan Wynik Wynik Klanu Członkowie
1
1
CR小隊
#PY9PR822
61281 49 / 50
2
1
After Effect
#8QJCP0
60887
-394
48 / 50
3
2
HongKong Elite
#90RVVC82
60802
-85
47 / 50
4 HK-DIU
#PCCQU
60241
-561
50 / 50
5 Clash it EASY
#2JJ9JCU2
59651
-590
50 / 50
6 9DontKnow8
#8Y22C298
59374
-277
45 / 50
7
4
赤鱲角馬會
#P02PG2Y
59211
-163
50 / 50
8
1
會友鏢局
#LU02Q0V
58971
-240
48 / 50
9 Hong Kong
#88PLU
58775
-196
46 / 50
10 政政
#8CU08UQ
58491
-284
50 / 50
11
1
DnA
#2V28Y9L
58489
-2
48 / 50
12
2
WHYsoSERIOUS五號
#220PY0RR
58399
-90
50 / 50
13
5
FiJoYcE FoRcEs
#CCYJU
58381
-18
43 / 50
14
2
AfterEffect 陷陣營
#GV2QQ9R
58351
-30
49 / 50
15
2
A Moment
#9PL0CPYC
58332
-19
47 / 50
16
1
CR小分隊
#P9GJ2R8P
58043
-289
48 / 50
17 WHYsoSERIOUS?
#Q9PLQ
58025
-18
49 / 50
18 逆鱗
#R9YGY9
57911
-114
50 / 50
19
6
《 秋名 · 貳 》
#2P2UULUC
57901
-10
49 / 50
20
1
MaxHehala
#2LUG0
57885
-16
50 / 50
21
6
會友鏢局分號
#2LPR8GGV
57867
-18
50 / 50
22 無盡
#2CLYV8R8
57823
-44
46 / 50
23
11
HKisDy!ng
#800C8P02
57805
-18
46 / 50
24
3
Sacred Field
#9YLJ8JYY
57760
-45
49 / 50
25
5
[email protected] l Nova
#8JQQP8UL
57739
-21
50 / 50
26
6
《 秋名 》
#20GG2PYY
57676
-63
50 / 50
27
4
迷失的羔羊@@hk
#9PRL28
57670
-6
46 / 50
28
1
#HK兄弟幫
#JP9GCUG
57661
-9
49 / 50
29
5
一蕉謝晒皮
#RJV8GUJ
57648
-13
50 / 50
30
3
Fabulous
#8QLPR
57573
-75
49 / 50
31
1
Avon Gaming
#P8P9LVJR
57555
-18
48 / 50
32
1
香港同鄉會 HKG
#8R8V8VR
57546
-9
50 / 50
33
7
二手飯堂
#2R9CPG0C
57468
-78
50 / 50
34
2
一劍西來 無處安放
#9CQQG0V
57372
-96
47 / 50
35
9
HKGspots
#PQLU9UY
57348
-24
50 / 50
36
5
Royal Tramp
#2LQUU0R9
57238
-110
50 / 50
37
2
香港
#2PRQYUJJ
57231
-7
50 / 50
38 3000聯盟
#Y0GRY0P
57101
-130
50 / 50
39
4
custaoldboy
#8RGYU
57026
-75
50 / 50
40
3
海字
#9LRGQR
57011
-15
50 / 50
41
15
是但啦諗唔到
#29C892YP
57004
-7
44 / 50
42
2
HK Protesters
#98UUGL
56919
-85
48 / 50
43
4
PRAYtoWIN
#JCL2Y2P
56914
-5
48 / 50
44
16
HKAFC-Ace
#9GP29JP8
56781
-133
45 / 50
45
3
FiJoYcE MiNionS
#VG22JGG
56740
-41
49 / 50
46
1
HK Golden
#80RCLR
56617
-123
50 / 50
47
2
HK GoAheadEagle
#90G82V
56582
-35
49 / 50
48
3
AppleAge
#YYYPV
56497
-85
48 / 50
49
1
Eiggma's
#2QV0QP
56444
-53
48 / 50
50
4
[email protected] lll Nova
#8C0QRQ2U
56385
-59
50 / 50
51
2
HKCR圍威喂
#2PYPJJ90
56367
-18
49 / 50
52
3
WHYsoSERIOUS三號
#U0CCPQ
56277
-90
49 / 50
53
1
AfterEffect 石板街
#2U9CPUYJ
56095
-182
50 / 50
54
3
BanG BaNG BaNg
#2CV8LLV
56065
-30
50 / 50
55
6
會友鏢局叁號
#2QRUL9RC
56047
-18
50 / 50
56
2
HongKongFAMILY
#U2J2R0
56027
-20
50 / 50
57
7
休閒生活
#9GQJCLY8
56013
-14
50 / 50
58
1
HKisDying #2
#YGCCP9Y
55987
-26
49 / 50
59
6
香港 - 傳奇
#P222GYQ
55980
-7
50 / 50
60 HK互助委員會
#PL02J0Q2
55888
-92
48 / 50
61
8
香港
#YRU8GU2
55869
-19
49 / 50
62
4
HK Seven 香港 7
#P2JLU8
55868
-1
49 / 50
63
1
布力般流汗
#L0P2VUJ
55846
-22
50 / 50
64 Be Hong Konger
#222GYPG
55802
-44
50 / 50
65 一蚊都唔課比你
#GU8GJ
55773
-29
50 / 50
66
1
ATV
#QL92UL
55760
-13
50 / 50
67
1
amazing tai koo
#YL822J
55757
-3
50 / 50
68
14
Guardforce 衛安
#RUCG8
55696
-61
46 / 50
69
20
肇庆万威•囍聚会所
#YYGGP8L
55676
-20
49 / 50
70
2
毒L騎士團
#82CGU2P
55669
-7
46 / 50
71 堅.香港人
#LPYQQLU
55633
-36
47 / 50
72
9
HK瘋
#V9922JL
55556
-77
43 / 50
73
4
HK-LIN
#2PLP8CPL
55517
-39
50 / 50
74
1
香港地
#889QCQ
55512
-5
50 / 50
75
5
女王盟
#LYY08Q8
55477
-35
50 / 50
76
8
The Great Wall
#QU20GU
55470
-7
48 / 50
77
23
DnA Saint
#CJ0220Q
55406
-64
50 / 50
78
7
迷途的羔羊@@hk
#2LCU22YU
55364
-42
50 / 50
79
6
100%香港製造
#8RQGVRC
55349
-15
48 / 50
80
10
HK SURE WIN
#GRJRLR
55342
-7
47 / 50
81
7
香港 新聯盟 HK UNION
#YJ2VPC9
55321
-21
49 / 50
82
4
WHYsoSERiOUS二號
#Q2QGU2
55310
-11
49 / 50
83
7
香港有你
#8LL2JLRY
55296
-14
49 / 50
84
4
《頂峰~~傳奇》
#P9Q00PPL
55282
-14
50 / 50
85
10
HK九龍NT
#LGPRY2U
55281
-1
50 / 50
86
1
fabulous-2nd
#PPQY9PJ
55260
-21
50 / 50
87
4
HK PLAYERS
#LCJ8LP
55260
0
49 / 50
88
6
Hong Kong @3
#8L9UJ0
55224
-36
49 / 50
89
8
hea is must
#8RCCG2
55209
-15
47 / 50
90
11
hkGG
#2PLGYQL
55206
-3
49 / 50
91
8
香港傘兵
#202LUPP
55165
-41
50 / 50
92
6
OneNess ` 黑貓
#9RUQ8UV2
55057
-108
48 / 50
93
4
紅蓮の弓矢
#P2QUU
55057
0
48 / 50
94
4
肇庆姣丝趸督总陀
#2808URY
55050
-7
50 / 50
95
1
團長要換人了
#2QUPG2P
55028
-22
50 / 50
96
8
Golden Brosis
#9CQ88G
55021
-7
49 / 50
97
10
FUN TRANSFER
#882C09
55011
-10
50 / 50
98
5
我要打廿個
#U2C0U8
54998
-13
49 / 50
99
5
謎。城
#98GLCCGC
54979
-19
48 / 50
100
8
巨人朋友
#22UG2UQR
54969
-10
48 / 50
101
2
速 · 冠
#8Q0PRL8R
54962
-7
50 / 50
102
11
DnA legend
#2JGL0QQG
54951
-11
48 / 50
103
10
東頭灣道22號
#28PU28C8
54924
-27
50 / 50
104
14
HKG-Hong Kong
#890VP
54908
-16
49 / 50
105
3
開心樂園
#9RYPQJ0C
54882
-26
48 / 50
106
3
Jable
#YGL2GCP
54881
-1
49 / 50
107
2
+852hiauntie
#GY2RG08
54836
-45
49 / 50
108
6
FVESL KIX™️
#PLRJPPP8
54830
-6
42 / 50
109
2
香港同鄉會 HKG - 2nd
#8CV2CR9V
54811
-19
50 / 50
110
12
HKG 進擊的膠手
#202PRLRQ
54809
-2
49 / 50
111
21
捐兵總動員
#L2P0C2V
54797
-12
41 / 50
112
6
CSK.ms
#CC8VYJ
54792
-5
46 / 50
113
16
UnDiScoVeR☆HK★彡
#9YJJYYC
54788
-4
49 / 50
114
1
SHF
#2PPGPQYV
54760
-28
50 / 50
115
6
法克王朝
#PLJ2J0U9
54740
-20
50 / 50
116
19
巨人哥布林小屋狂暴公主
#2QR8JGRV
54716
-24
48 / 50
117
5
DreamBig
#8RGJYU
54712
-4
46 / 50
118
2
FiJoYcE GoBlinS
#9VQ0JR98
54711
-1
49 / 50
119
5
賜哥正仆街
#8YLYG2L
54697
-14
50 / 50
120
85
HKAFC-2nd
#8PJVVLC8
54637
-60
41 / 50
121
20
Clash it HARD
#9UV8CYLG
54635
-2
48 / 50
122
8
HK皇室部落
#2092JUJV
54627
-8
49 / 50
123
13
今晚打巨人
#9C8G9RL
54592
-35
49 / 50
124
4
SHIELD
#99YJCJP8
54583
-9
50 / 50
125
2
HK雷神
#QUCU2VR
54576
-7
48 / 50
126
3
#HK兄弟幫3
#9LCJ9UJ2
54567
-9
48 / 50
127
27
混沌傳說
#R80QQCY
54499
-68
49 / 50
128
11
Hong Kong AceS
#2YRGUJVP
54491
-8
50 / 50
129
16
契★弟★会
#GPC2JG2
54475
-16
50 / 50
130
30
赤鱲角馬會-2nd
#89PC02GP
54443
-32
49 / 50
131
5
香港復仇者聯盟
#CGQP0
54440
-3
49 / 50
132
9
MJ GROUP
#8R0CPV2
54440
0
50 / 50
133
3
巨人我要
#JPG9RGC
54425
-15
50 / 50
134
9
HK WarHeads
#YLJ8J0
54424
-1
49 / 50
135
15
牛萬之家動物園
#99YLP2P
54404
-20
50 / 50
136
17
香港人俱樂部
#VQYC80G
54394
-10
46 / 50
137
10
忘了贏
#V2GVLC8
54391
-3
47 / 50
138
2
三劍
#9P29CP8
54364
-27
50 / 50
139
7
Tefry Express
#8U2LPY
54355
-9
50 / 50
140
7
Tonyfamily
#2GRV9C
54335
-20
50 / 50
141
5
串燒兄弟幫
#8RC2RQU
54317
-18
50 / 50
142
23
HK Neighborhood
#PP0Q82RJ
54315
-2
48 / 50
143
13
香港 快活谷
#9LURGU
54309
-6
50 / 50
144
6
山王會
#8PG0YP
54306
-3
48 / 50
145
9
twonil2-0
#QRLQY9G
54296
-10
48 / 50
146
2
太陽帝國
#2J2LL98R
54287
-9
49 / 50
147
13
9upper
#9YR0C2
54286
-1
50 / 50
148
2
香港
#PCVP
54265
-21
50 / 50
149
12
職安真漢子
#8GC280
54248
-17
45 / 50
150
8
扛炮菁英
#2Y28LQY
54227
-21
48 / 50
151
16
義字頭
#9LYJYYUP
54222
-5
49 / 50
152
21
新香港部落123
#C9C8PCP
54216
-6
47 / 50
153
10
方丈份人好小器
#9C8UR2R
54195
-21
50 / 50
154
5
HK2G
#P00L9UQP
54183
-12
47 / 50
155
3
野豬愛皮卡~~超之家⚡ピカピ⚡
#L00QC9Y
54175
-8
49 / 50
156
8
Clash GSHK
#P0J90YV
54165
-10
50 / 50
157
6
hk
#CV09CQJ
54157
-8
50 / 50
158
1
The Coleaders
#99URPV0V
54139
-18
50 / 50
159
7
HKAline
#8YYGG
54126
-13
45 / 50
160
2
HK - 作戰聯盟
#PLGYU
54094
-32
47 / 50
161
3
AOC warrior
#8G02U2VU
54051
-43
50 / 50
162
19
羅剎煉獄
#9P282CJ
54023
-28
48 / 50
163
91
BoomBoomBoom
#9Y0JGL
54021
-2
47 / 50
164 KTSmagic
#28VVJL8P
54014
-7
50 / 50
165
8
*1225
#LY2PJV8
54003
-11
47 / 50
166
32
鐵血聯盟
#2LLCRJ2R
54001
-2
50 / 50
167
52
天誅
#8QJJ0CC
53968
-33
49 / 50
168
24
Revolution
#YRRG9Q0
53934
-34
50 / 50
169
24
SKT T87
#P99LCY
53917
-17
47 / 50
170
2
Big
#28UGRCQ
53885
-32
46 / 50
171
16
i am a boy hk
#PVRJC2
53882
-3
48 / 50
172
7
Clash it EASY#2
#8PP0L2JY
53875
-7
50 / 50
173
24
HKG :o)
#2PQ9282C
53871
-4
50 / 50
174
3
太陽王國
#8V2JQVLC
53867
-4
50 / 50
175
4
不課金帝國
#PQRYCJU0
53860
-7
50 / 50
176
12
香港架勢堂
#20YUY2J
53853
-7
50 / 50
177
13
香港 HK Destiny
#82JJJU0V
53850
-3
43 / 50
178
17
HK meow
#2UCJ2QYR
53847
-3
45 / 50
179
4
堅.香港人#2
#RGJ8Y0P
53840
-7
50 / 50
180
1
D7689軍圑 @ 香港 HK
#V0QGJU
53808
-32
49 / 50
181
6
繁體字茶會
#8GLJ0
53794
-14
50 / 50
182
13
星語寄情
#2ULR9U
53787
-7
50 / 50
183
1
真香港達人
#2QY0802Y
53772
-15
50 / 50
184
23
852 big potato
#80QU0J
53766
-6
50 / 50
185
14
群萃眾鬼
#CC0VYRC
53766
0
49 / 50
186
17
英雄協會
#2999RR
53759
-7
50 / 50
187
5
Clan Friday
#2QC08L2C
53749
-10
47 / 50
188
14
#HK兄弟幫2
#99JQCGUV
53749
0
47 / 50
189
12
隨意門
#80CYPLV9
53730
-19
45 / 50
190
53
ERO
#20JGPQ2C
53701
-29
47 / 50
191
11
大洪部落
#2YQ09V9
53699
-2
49 / 50
192
24
聖育強中學
#2GU8R8
53698
-1
50 / 50
193
76
香港 ! HK 害人鏢 TOP
#8JUG9YC9
53696
-2
45 / 50
194
18
石天部落
#R0C0JRC
53695
-1
50 / 50
195
10
sure we clan
#9YV9RG9C
53676
-19
50 / 50
196
27
[email protected] II Nova
#9L89R88U
53667
-9
48 / 50
197
11
冰之領域
#8JYJ0LR
53666
-1
50 / 50
198
20
基盟
#8PRLCUU
53664
-2
50 / 50
199
7
香港一定得
#82LGUQU
53664
0
50 / 50
200
9
hk group 1
#9UP228R
53648
-16
49 / 50

Czy Deck Shop ci pomógł? Powiedz swoim klanowiczom!

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord