catchemall

#YYCYGL08

12

4 505

5 039

Bez klanu

Poziom 11 1201/2000 Poziom 12 406/5000 Poziom 12 702/5000 Poziom 12 425/5000 Poziom 12 1431/5000 Poziom 12 523/5000 Poziom 11 1543/2000 Poziom 10 1171/1000 Poziom 11 1011/2000 Poziom 11 790/2000 Poziom 11 792/2000 Poziom 11 1665/2000 Poziom 11 868/2000 Poziom 11 2006/2000 Poziom 11 1039/2000 Poziom 12 975/5000 Poziom 12 172/5000 Poziom 11 1397/2000 Poziom 11 1485/2000 Poziom 11 782/2000 Poziom 12 1671/5000 Poziom 12 799/5000 Poziom 11 485/2000 Poziom 9 1441/800 Poziom 10 162/400 Poziom 10 299/400 Poziom 10 251/400 Poziom 10 414/400 Poziom 10 198/400 Poziom 8 48/100   Poziom 11 125/800 Poziom 11 52/800 Poziom 10 232/400 Poziom 9 123/200 Poziom 10 222/400 Poziom 11 44/800 Poziom 10 151/400 Poziom 10 115/400 Poziom 9 274/200   Poziom 10 169/400 Poziom 10 150/400 Poziom 10 286/400 Poziom 9 147/200 Poziom 9 265/200 Poziom 10 154/400 Poziom 10 288/400 Poziom 10 286/400 Poziom 10 248/400 Poziom 10 24/50 Poziom 9 58/20 Poziom 10 64/50 Poziom 10 64/50 Poziom 10 4/50 Poziom 9 23/20 Poziom 10 59/50 Poziom 10 42/50 Poziom 10 57/50 Poziom 11 24/100 Poziom 9 35/20 Poziom 11 14/100 Poziom 10 21/50 Poziom 10 33/50 Poziom 11 8/100 Poziom 10 27/50 Poziom 10 9/50 Poziom 10 32/50 Poziom 10 22/50 Poziom 11 38/100 Poziom 10 50/50 Poziom 10 36/50 Poziom 10 24/50 Poziom 10 45/50 Poziom 9 8/20 Poziom 11 23/100 Poziom 11 7/100 Poziom 11 0/10 Poziom 11 0/10 Poziom 11 1/10 Poziom 11 0/10 Poziom 11 1/10   Poziom 10 1/4 Poziom 10 3/4 Poziom 10 5/4 Poziom 10 0/4 Poziom 11 0/10 Poziom 10 0/4 Poziom 10 1/4 Poziom 10 1/4 Poziom 10 3/4 Poziom 10 1/4 Poziom 10 3/4

Brakujące karty (3/95)

Jeszcze nie odblokowano (≤Arena 13)

Legendarki (1/17)

Standard turniejowy (91/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48/100
Koszt ulepszenia 8→9: 4000Potrzebne karty: 52Czas requestowania:  ~5 dni

Legendarki (16/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 30
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 30
1/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 29
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 30
1/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 29
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 33
3/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 31
4/4
1/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 29
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 30
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 33
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 33
3/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 31
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 33
3/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 31

Droga do MAXA (1/95)

9 10 11 12 13
1201/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5799Czas requestowania:  ~49 dni
406/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4594Czas requestowania:  ~39 dni
702/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4298Czas requestowania:  ~36 dni
425/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4575Czas requestowania:  ~39 dni
1431/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 3569Czas requestowania:  ~30 dni
523/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4477Czas requestowania:  ~38 dni
1543/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5457Czas requestowania:  ~46 dni
1000/1000
171/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 6829Czas requestowania:  ~57 dni
1011/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5989Czas requestowania:  ~50 dni
790/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 6210Czas requestowania:  ~52 dni
792/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 6208Czas requestowania:  ~52 dni
1665/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5335Czas requestowania:  ~45 dni
868/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 6132Czas requestowania:  ~52 dni
2000/2000
6/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 4994Czas requestowania:  ~42 dni
1039/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5961Czas requestowania:  ~50 dni
975/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4025Czas requestowania:  ~34 dni
172/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4828Czas requestowania:  ~41 dni
1397/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5603Czas requestowania:  ~47 dni
1485/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5515Czas requestowania:  ~46 dni
782/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 6218Czas requestowania:  ~52 dni
1671/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 3329Czas requestowania:  ~28 dni
799/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 4201Czas requestowania:  ~36 dni
485/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 6515Czas requestowania:  ~55 dni
800/800
641/1000
0/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 7359Czas requestowania:  ~62 dni
162/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2038Czas requestowania:  ~170 dni
299/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1901Czas requestowania:  ~159 dni
251/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1949Czas requestowania:  ~163 dni
400/400
14/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1786Czas requestowania:  ~149 dni
198/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2002Czas requestowania:  ~167 dni
125/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1675Czas requestowania:  ~140 dni
52/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1748Czas requestowania:  ~146 dni
232/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1968Czas requestowania:  ~164 dni
123/200
0/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 2277Czas requestowania:  ~190 dni
222/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1978Czas requestowania:  ~165 dni
44/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1756Czas requestowania:  ~147 dni
151/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2049Czas requestowania:  ~171 dni
115/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2085Czas requestowania:  ~174 dni
200/200
74/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 2126Czas requestowania:  ~178 dni
169/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2031Czas requestowania:  ~170 dni
150/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2050Czas requestowania:  ~171 dni
286/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1914Czas requestowania:  ~160 dni
147/200
0/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 2253Czas requestowania:  ~188 dni
200/200
65/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 2135Czas requestowania:  ~178 dni
154/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 2046Czas requestowania:  ~171 dni
288/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1912Czas requestowania:  ~160 dni
286/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1914Czas requestowania:  ~160 dni
248/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1952Czas requestowania:  ~163 dni
24/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 326Czas requestowania:  ~82 tygodni
20/20
38/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 312Czas requestowania:  ~78 tygodni
50/50
14/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 286Czas requestowania:  ~72 tygodni
50/50
14/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 286Czas requestowania:  ~72 tygodni
4/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 346Czas requestowania:  ~87 tygodni
20/20
3/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 347Czas requestowania:  ~87 tygodni
50/50
9/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 291Czas requestowania:  ~73 tygodni
42/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 308Czas requestowania:  ~77 tygodni
50/50
7/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 293Czas requestowania:  ~74 tygodni
24/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 276Czas requestowania:  ~69 tygodni
20/20
15/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 335Czas requestowania:  ~84 tygodni
14/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 286Czas requestowania:  ~72 tygodni
21/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 329Czas requestowania:  ~83 tygodni
33/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 317Czas requestowania:  ~80 tygodni
8/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 292Czas requestowania:  ~73 tygodni
27/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 323Czas requestowania:  ~81 tygodni
9/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 341Czas requestowania:  ~86 tygodni
32/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 318Czas requestowania:  ~80 tygodni
22/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 328Czas requestowania:  ~82 tygodni
38/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 262Czas requestowania:  ~66 tygodni
50/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 300Czas requestowania:  ~75 tygodni
36/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 314Czas requestowania:  ~79 tygodni
24/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 326Czas requestowania:  ~82 tygodni
45/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 305Czas requestowania:  ~77 tygodni
8/20
0/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 362Czas requestowania:  ~91 tygodni
23/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 277Czas requestowania:  ~70 tygodni
7/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 293Czas requestowania:  ~74 tygodni

Balans poziomów Króla / Kartβ (Poziom 12)

-4 -3 -2 -1 +1
11 12
12
12
12
12
12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
12
12
11 12
11 12
11 12
12
12
11 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
8 12
11 12
11 12
10 12
12 13
9 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
9 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Czy Deck Shop ci pomógł? Powiedz swoim klanowiczom!

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord