Uitgebreid zoeken

Top Verenigde Staten Clans

# Rank Clan Score Clanpunten Leden
1 AK Syndicate
#PPCLCJG9
69667 49 / 50
2 Crucible Wrath
#2LRU2J
66977
-2690
46 / 50
3
1
Lost Orbit
#PGLQ0VQ
66752
-225
50 / 50
4
1
❄️❄️SNOW☃️MAN❄️
#L9YGRR98
66091
-661
47 / 50
5
1
Midwinter™
#2LVRQ29
64460
-1631
49 / 50
6
1
PandaScheme
#YU2RQG9
63861
-599
48 / 50
7
2
Arcanum
#GCRV2
63559
-302
50 / 50
8 Tha Clique
#PYP8UPJV
63025
-534
47 / 50
9
1
Tactical Tilt
#2RYG90QL
62596
-429
49 / 50
10
1
Classy Clashers
#8P2GYJ8
62565
-31
49 / 50
11
4
Fusion™
#Y2RGQPJ
62368
-197
47 / 50
12
5
Always Baked
#PJY9PP98
61958
-410
49 / 50
13
5
InTheLight
#2GCQLC
61358
-600
48 / 50
14
1
Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
61357
-1
49 / 50
15
3
AK Syndicate 2
#9VQJPL2L
61342
-15
47 / 50
16
9
MidwinterEX
#2GL2QPPL
61341
-1
49 / 50
17
4
Synergy
#809R8PG8
61079
-262
45 / 50
18
1
纽约.cn.one
#Y82J9J
60950
-129
49 / 50
19
5
The Royales
#8YLQY0
60870
-80
47 / 50
20
10
CR Practice
#PRJCYPVJ
60869
-1
46 / 50
21
1
Suic¡de Legends
#R82UUPU
60827
-42
48 / 50
22
1
Ohio Legends
#9L82QG8G
60652
-175
48 / 50
23
6
Illuminate™
#PGJQLL20
60608
-44
48 / 50
24
1
Light Gaming
#228GUC8L
60608
0
50 / 50
25
5
Seattle CR
#PGPLPJR
60468
-140
49 / 50
26
12
Apex Brigade
#VC98VVU
60460
-8
50 / 50
27
5
AK Gaming
#LVUUY0J
60338
-122
50 / 50
28
1
Twitch Rozay
#P8VUQYJP
60309
-29
46 / 50
29
22
Sandstorm USA
#2VL990UL
60263
-46
50 / 50
30
6
3hunna
#Q02P9Q
60239
-24
48 / 50
31 Get Off My Lawn
#89QQGQL
60232
-7
50 / 50
32
2
Fierce Force
#QR8UL8C
60161
-71
50 / 50
33
4
Midwinter Elite
#YYG29P90
60127
-34
43 / 50
34
1
Bay Area
#QR0YJR
60012
-115
49 / 50
35
18
5th echelon
#G8PY0QJ
59960
-52
48 / 50
36
10
#FightClub
#8JP082C
59812
-148
50 / 50
37
11
RoyaleAPI Bravo
#9UQJUJC9
59785
-27
48 / 50
38
7
Reddit Troopers
#2PYPQ
59732
-53
50 / 50
39
40
Mexican power
#29QQJ9
59641
-91
49 / 50
40
1
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
59632
-9
49 / 50
41
3
U.S.A
#9LYUP0
59607
-25
50 / 50
42
5
Adult
#8PRVJC
59571
-36
48 / 50
43
10
X-USA
#2UVGVVLJ
59440
-131
47 / 50
44
3
Team Garb
#JCYLQG
59440
0
50 / 50
45
14
FrEsNo FiNeSt
#2C2PG2Q
59383
-57
50 / 50
46
6
Twisted Tactics
#RQRRGJC
59358
-25
50 / 50
47
2
42O Royale
#C8UJ22
59346
-12
50 / 50
48
10
#FightClub2
#2CLVG9V9
59281
-65
49 / 50
49
3
Hope District
#L8RQVYJ
59276
-5
47 / 50
50 'Mo Betta
#Q9RCRYR
59255
-21
50 / 50
51
15
Genesis
#8GCUQJ82
59250
-5
49 / 50
52
9
Haterade
#GU8GVG
59181
-69
49 / 50
53
25
⭐Stars⭐
#YRVLPUCC
59159
-22
42 / 50
54
2
ImPEKKAble
#20J20GC
59048
-111
47 / 50
55
2
#TheCrew
#2R0VUJ
58998
-50
50 / 50
56
8
BayAreaLegends
#908GQYRR
58922
-76
48 / 50
57
11
new york
#RGVPL2
58900
-22
50 / 50
58
4
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
58883
-17
49 / 50
59
23
SmokedOut
#L8YUV8UY
58866
-17
46 / 50
60
4
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
58845
-21
48 / 50
61
1
LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
58815
-30
45 / 50
62
20
AK Syndicate 3
#9V02G2UY
58782
-33
48 / 50
63
3
CrownTown☀️
#8LGRYC
58685
-97
49 / 50
64
10
Stealth North
#9QCVYY2Q
58653
-32
47 / 50
65
10
QuantumGods™
#9P0VJURG
58620
-33
50 / 50
66
5
OMghee Legends
#RPQGYY8
58612
-8
47 / 50
67
3
HomeGrownHomies
#9Y2VL90G
58588
-24
44 / 50
68
12
RoyalAttackTeam
#2RVV229
58569
-19
49 / 50
69 Minnesota Legit
#YQULCPJ
58514
-55
50 / 50
70
3
Quarter Baked™️
#8CP2G9CJ
58508
-6
50 / 50
71
1
#alphaclash
#8G9PU0C0
58487
-21
48 / 50
72
17
Mowin Em Down
#299QCRR
58453
-34
50 / 50
73
2
RoyaleAPI Delta
#9G8VYGL0
58385
-68
45 / 50
74
9
#Full2Inches
#80PPCYCG
58335
-50
49 / 50
75
12
Mkers USA
#P2V89JCQ
58323
-12
49 / 50
76
71
Low-key OP
#Y80GPPV8
58310
-13
49 / 50
77
1
The Crown Royal
#28JVP09
58295
-15
49 / 50
78
14
gobble goblins
#28R9PVYR
58293
-2
50 / 50
79
2
DoCo Inc.
#2P22YYYQ
58290
-3
50 / 50
80
2
Loading...
#80YUQL0
58273
-17
50 / 50
81 Antidote™️
#P2JUR29Q
58266
-7
45 / 50
82
17
RoyaleAPI Coca
#9G99JQPL
58164
-102
47 / 50
83
2
"ADULTS ONLY"
#Y009G2
58111
-53
50 / 50
84
18
#clashtag
#2Y2UCLC
58103
-8
47 / 50
85
2
!Baked!
#2LYRRVVP
58073
-30
48 / 50
86
8
#Dark Legion#
#2R0G8C9
58013
-60
45 / 50
87
4
Rattpack
#880U0C
57986
-27
49 / 50
88
15
Synergy Fusion
#8URQ0UR8
57973
-13
48 / 50
89
4
Third Dynasty
#9VG2LPG
57942
-31
49 / 50
90
47
Wolf Dynasty
#9PQJLQ2J
57939
-3
50 / 50
91
19
Bay Warea Alpha
#80YG822P
57914
-25
46 / 50
92
6
Bunny Clan
#2QYP8L
57893
-21
47 / 50
93
5
Grow My Lawn
#9LJ8P20
57859
-34
50 / 50
94
15
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
57856
-3
47 / 50
95
13
Big Pekka
#29CVCVG
57856
0
48 / 50
96
1
Winterfell
#L8YPUQ2
57814
-42
42 / 50
97
59
Royale Army
#UULRJ9
57795
-19
50 / 50
98
3
Clash as One
#Q80QQ8L
57736
-59
48 / 50
99
4
Pandemic
#2J2VLG20
57720
-16
47 / 50
100
5
The Donald
#8YV98U0
57720
0
48 / 50
101
6
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
57716
-4
42 / 50
102
13
Stealth USA
#9LQRCQ2Q
57714
-2
47 / 50
103
3
No Clan
#2JLLJV0
57686
-28
46 / 50
104
14
"A Trash Clan"
#2GJ82QJ2
57653
-33
40 / 50
105
23
Dutchmasters 2
#YR09J02Q
57648
-5
50 / 50
106
43
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
57642
-6
50 / 50
107
3
'Get Betta
#2R0R2CVG
57640
-2
48 / 50
108
10
209 Clashers
#80G9JYP
57637
-3
49 / 50
109
3
Wolfpack
#2GCLL92
57634
-3
46 / 50
110
23
Devil Trigger
#88QV0QLU
57632
-2
50 / 50
111
42
#Lightning
#URPJQG
57601
-31
47 / 50
112
10
ChoclatEruption
#8U8JGV
57594
-7
50 / 50
113
22
Last of Legends
#2CJUQCJ
57591
-3
49 / 50
114
16
BigBlackBowler
#G9R029G
57577
-14
46 / 50
115
23
Adult 2
#Y0VLVL
57555
-22
50 / 50
116
29
BOOM BROTHERS
#PRR8U0U
57534
-21
44 / 50
117
24
"ASSIMILATED"
#99RL90
57533
-1
50 / 50
118
7
Fun Clashing
#8GQU9YP
57517
-16
46 / 50
119
8
Gondor
#8GQCQ9
57510
-7
49 / 50
120
6
#steakhouse 101
#2JUCPQU
57498
-12
47 / 50
121
24
DaD BoDs!
#2VPJ9VR
57488
-10
46 / 50
122
13
Clash & Smash
#90092L
57485
-3
50 / 50
123
3
beyond the wall
#2LVC0R
57476
-9
49 / 50
124
40
Dutchmasters
#VR82JJP
57462
-14
47 / 50
125
29
FeelsBatman
#80C08QCU
57440
-22
49 / 50
126
13
Kings of Texas
#2CVJRL
57419
-21
50 / 50
127
2
Main St. Asylum
#9CJ9RJVG
57415
-4
50 / 50
128
4
The Aftermath
#JCV8V8
57405
-10
49 / 50
129
11
# XTRM Gaming
#2G92CGC
57395
-10
50 / 50
130
12
Exodias
#VRL2JY2
57394
-1
48 / 50
131
3
-[halo]-
#2U90Y9
57358
-36
48 / 50
132
8
Abrupt
#809LRV
57350
-8
47 / 50
133
17
BYU COUGARS
#2PQ892R
57335
-15
49 / 50
134
3
Mowin Em Down 2
#UC2VYYJ
57316
-19
49 / 50
135
17
Con Queso
#RU2PUQ
57316
0
48 / 50
136
15
Boognish Rising
#8JYU29G
57313
-3
49 / 50
137
13
5K Rejects
#9P29JJVQ
57311
-2
46 / 50
138
19
PrincessFreezer
#9RG2RLP8
57293
-18
44 / 50
139
15
Devious
#22CRGRR9
57284
-9
47 / 50
140
19
1 Timmers
#PVVGV8Q
57279
-5
50 / 50
141
7
Reddit Misfits
#G82U0Q
57277
-2
45 / 50
142
15
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
57272
-5
41 / 50
143
3
Bay Warea Gamma
#2LQC8UC2
57261
-11
46 / 50
144
48
#SAVAGE OCTOPUS
#GPR2JUQ
57259
-2
49 / 50
145
24
1-800-3-Crown
#P2YYGRC9
57252
-7
50 / 50
146
29
50 Grown Ups 4
#VGL8GU
57244
-8
50 / 50
147
27
M. o. B.
#8YPRPR
57244
0
46 / 50
148
12
North Carolina
#GQ8JR0
57236
-8
50 / 50
149
6
California
#G0CRJYY
57233
-3
49 / 50
150
25
!USA!
#LV8UQP
57211
-22
50 / 50
151
7
RoyaleAPI Echo
#9CJ0L9RG
57192
-19
49 / 50
152
30
'Merica Royale
#22082YC0
57178
-14
44 / 50
153
41
ohio legends 2
#R0U08JL
57167
-11
47 / 50
154
24
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
57156
-11
44 / 50
155
40
Reddit Alchemy
#9JRVR
57149
-7
48 / 50
156
10
WhiteFang
#20QU9QP
57135
-14
50 / 50
157
30
Good Mourning
#JG090GV
57120
-15
50 / 50
158
6
Nation Reborn
#80PUVC9P
57113
-7
50 / 50
159
4
High Syndicate
#99UQP9V0
57112
-1
46 / 50
160
17
Paladins
#802J2L9R
57106
-6
50 / 50
161
12
Clout Champions
#YUGQJ2P
57078
-28
49 / 50
162
17
Salty Hogs
#P2GRVR08
57074
-4
46 / 50
163
8
Dark Matter
#8898R
57068
-6
50 / 50
164
16
American Alpha
#CCLYJU
57063
-5
47 / 50
165
3
USA
#9P0LJLLP
57063
0
48 / 50
166
9
NYC
#YL90VGP
57063
0
50 / 50
167
5
Kush Squad
#9G2LYURV
57056
-7
47 / 50
168
4
Philly Eagles
#20GCYRR
57045
-11
50 / 50
169
17
$TheDollaSquad$
#22CGVRL
57039
-6
50 / 50
170
47
Crusher USA
#8G09PGU
57022
-17
48 / 50
171
4
Req and Leave
#YV09JJL
56994
-28
49 / 50
172
2
Team Sorinex
#LQ0YJ9
56955
-39
48 / 50
173
34
The Division
#2P2Q8UJ
56954
-1
50 / 50
174
9
AK Gaming 3
#90YLG08P
56951
-3
50 / 50
175
14
Dragon Lords
#YYPPPP2
56950
-1
50 / 50
176
1
The Quest
#2GV80JP
56946
-4
45 / 50
177
27
*Spartan Camp*
#28YCJ8Q
56945
-1
50 / 50
178
27
Cha Siew
#VQ2UYY
56934
-11
48 / 50
179 *Brotherhood*
#J8YQY9
56932
-2
47 / 50
180
4
Platinum Prime
#8GLVQLLP
56932
0
48 / 50
181
19
Blue Du$k
#2PPR8P8Q
56931
-1
48 / 50
182
13
*"NewBreed"*
#8LQQJ8
56919
-12
50 / 50
183
28
farquads knight
#V8Q998J
56917
-2
50 / 50
184
7
House Stark
#2R22YLP
56914
-3
44 / 50
185
11
Alpha Gentlemen
#8G0QRV8V
56913
-1
48 / 50
186
15
HOLY SANDWICHES
#29C9Y98L
56910
-3
43 / 50
187
22
RoosterBlockers
#22RYCRQ2
56896
-14
48 / 50
188
8
#BLUENATION
#VRYVC2
56886
-10
48 / 50
189
17
Crucible Lust
#PVG0G8Q
56882
-4
50 / 50
190
2
$pLaYaZ$
#9RJURL
56882
0
50 / 50
191
3
Royale Rumble
#8GP8CPRR
56881
-1
50 / 50
192
56
Elite eSports ™
#UPJ2VLV
56869
-12
48 / 50
193 Wu-Tang Clan
#2L98CR9
56865
-4
49 / 50
194
36
69
#UUR0LG
56847
-18
46 / 50
195
5
50 Spartans
#8Y8LQQLG
56816
-31
49 / 50
196
20
RUTHLESS
#2008CY
56806
-10
50 / 50
197
3
!!!!WAR!!!!
#8CJVRQ
56796
-10
50 / 50
198
12
Cryptarchy
#9J9JU09Y
56790
-6
49 / 50
199
2
$)
#J0JVL08
56775
-15
50 / 50
200
39
Clash Xpertz
#22CY2GJP
56774
-1
48 / 50

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord