Uitgebreid zoeken

Top Internationaal Clans

# Rank Clan Score Clanpunten Leden
1
1
Hakuna Matata
#CQVV2PJ
59625 49 / 50
2
2
Boréal ★ MG
#8Q8R9LQ0
59189
-436
49 / 50
3
2
Nova l Raze
#8UY0CPU2
58721
-468
39 / 50
4
1
Nova l Hispania
#2CQQVQCU
58541
-180
47 / 50
5 Nova I EG
#8YLJ8UL2
58487
-54
47 / 50
6
5
Bags Clan
#PVJ0PYQL
57991
-496
44 / 50
7
5
Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
57846
-145
48 / 50
8
2
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
57665
-181
45 / 50
9
1
LADDER⭐️GODZ
#PLG0U8LY
57360
-305
50 / 50
10
1
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
57178
-182
49 / 50
11
4
Ripple eSports
#YU0J2PPU
57131
-47
45 / 50
12
2
Black Mamba
#9YC80UQ9
57026
-105
49 / 50
13 RF™ eSports
#8UP08G2Y
56957
-69
50 / 50
14
4
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
56716
-241
49 / 50
15 Gods Of War
#9PYCQGL0
56634
-82
50 / 50
16 Phonecats
#PP289
56490
-144
49 / 50
17
1
Dragons Eight
#29YPJYY
56244
-246
50 / 50
18
5
Req n Donators™
#QUYULG
55265
-979
49 / 50
19
2
*☆GaMe°oVeR☆*
#PCLGQQPL
55153
-112
43 / 50
20
1
0ldLegends
#20P8JGY
54987
-166
45 / 50
21
1
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
54840
-147
48 / 50
22
6
Crucible Rage
#9JURC08L
54794
-46
50 / 50
23
16
Gente "A" xD
#GGG0890
54775
-19
49 / 50
24
27
Gamestry.Com
#PVQYYGUU
54606
-169
49 / 50
25
8
123 smash
#2YRVL8VU
54581
-25
47 / 50
26
1
#DreamTeam
#9CRYUQ2
54577
-4
48 / 50
27
13
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
54572
-5
49 / 50
28
2
UNDERATED
#222VGJ
54496
-76
49 / 50
29
5
Underbelly
#2J8UVG99
54492
-4
49 / 50
30
1
TREE.NEW.BEE
#GURGJCV
54374
-118
49 / 50
31
11
Req N Donators™
#LYCLYYG
54314
-60
50 / 50
32
3
ChristianClash
#2RLPCR2C
54220
-94
46 / 50
33
7
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
54216
-4
47 / 50
34
3
Syzygy
#828U9LCG
54208
-8
49 / 50
35
2
熊起
#J2U0JC
54195
-13
48 / 50
36 TheAlchemists
#2LP8CUQJ
54110
-85
49 / 50
37
18
FATALITY
#YR8UJ
54029
-81
50 / 50
38
7
Never Scared
#Q9PCL0Q
53952
-77
48 / 50
39
2
Elitists
#8CGUJ99
53935
-17
50 / 50
40
2
Nova EG Draco
#8VJQPUC2
53929
-6
46 / 50
41
16
Nova EG Lyra
#8U99P0Q8
53847
-82
41 / 50
42
10
Big D eSports
#9GRCPYPV
53800
-47
43 / 50
43
1
小鸣同学—玖班
#9LLJYCU
53799
-1
49 / 50
44
1
#G's
#2000CLV
53773
-26
47 / 50
45
31
Super Magicals
#9PURGL2C
53769
-4
50 / 50
46
7
Youtube Cologne
#29LCL82C
53768
-1
50 / 50
47
39
Req n Donators™
#URLQJ88
53745
-23
50 / 50
48
49
Accord Gaming
#PR2JY0UV
53613
-132
37 / 50
49
3
广州一齐撑 国际会
#80U0LY0
53602
-11
49 / 50
50
34
50Boss eSports™
#PPJGLVRV
53589
-13
44 / 50
51
1
Phonecubs
#PPPUJ0Q
53588
-1
46 / 50
52
12
castle black
#PY2JJLRY
53548
-40
50 / 50
53
6
UnderMiners
#2UV822J0
53537
-11
47 / 50
54
6
CARPE ĐIEM
#8P2UJU2L
53536
-1
48 / 50
55
7
3 Minute Wrath
#9VGVCL20
53508
-28
48 / 50
56
34
Req & Donators™
#88GVJQ9Y
53507
-1
43 / 50
57
7
你瞅啥
#2C9Y9PL
53505
-2
49 / 50
58
12
上海
#UP8LVPL
53457
-48
50 / 50
59
4
Stars Cream
#88PURUCV
53448
-9
46 / 50
60
3
FNATIC
#PLQLU98Q
53447
-1
50 / 50
61
6
Elite Knights
#8CLUC98C
53438
-9
49 / 50
62
1
#ClashOn
#2UR28RJ
53424
-14
50 / 50
63
64
Oneshot Onelove
#288Y9QCP
53416
-8
49 / 50
64
29
Burn City
#J0R882L
53411
-5
47 / 50
65
18
MIX OF XAOS YT
#92V8QPUY
53399
-12
49 / 50
66
17
Agency
#UU08Y0
53382
-17
48 / 50
67
7
50 Kings
#2CGG8V0J
53372
-10
47 / 50
68
14
Panda Dome!
#8U2JRJJ2
53325
-47
45 / 50
69
13
LeGeND Legion!
#VJQ0GJ0
53306
-19
46 / 50
70
1
BG16
#98JVGR9
53291
-15
49 / 50
71
6
Nova EG Hydra
#9PPRR8JC
53290
-1
50 / 50
72
14
Gods of War 2.
#PJPRP0VR
53288
-2
46 / 50
73
11
⚡SLAYER SQUAD⚡
#P8G82URL
53263
-25
46 / 50
74
4
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
53250
-13
48 / 50
75 CrownsClownsTM
#8PR0C90Q
53228
-22
48 / 50
76
3
Royale academy
#P9PUPPPP
53191
-37
50 / 50
77 Sidewinder
#9RGGY0PR
53123
-68
50 / 50
78
10
#开心快活人
#YUQGP9C
53121
-2
49 / 50
79
10
Tower Trashers
#8YVRRQ09
53118
-3
49 / 50
80
1
#ClashRoyale#
#GLVR99P
53094
-24
50 / 50
81
9
Magna patriam
#999PJPCL
53084
-10
47 / 50
82
8
cheese royal
#2VGGLCC
53083
-1
50 / 50
83
3
济南一家人
#8RJY0JR
53077
-6
50 / 50
84
22
佩奇和ta的羊城帮
#9Q2QLVP2
53047
-30
49 / 50
85
2
Vegan United
#9L2JY8Q2
53033
-14
48 / 50
86
17
COLOMBIA WARS
#LGQR0CG
53001
-32
42 / 50
87
32
Compatriots
#V2GVYYV
52991
-10
50 / 50
88
7
Beavers
#9CUG28CV
52976
-15
42 / 50
89
3
Legends
#8P9UUP
52974
-2
49 / 50
90
5
PUUM! CHAMPIONS
#99PJRG8J
52960
-14
47 / 50
91
3
DEMOLITION GUYS
#9QU9Q2LV
52944
-16
49 / 50
92
1
#pwnage
#RRCC
52939
-5
50 / 50
93
12
! KBN’s War !
#8GGPVULY
52905
-34
50 / 50
94
23
Jelly House
#YRRQ888J
52887
-18
50 / 50
95
9
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
52875
-12
45 / 50
96
14
雕刻时光
#GPYJ8RY
52874
-1
47 / 50
97
32
mega WC
#L9CL29
52862
-12
49 / 50
98
16
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
52847
-15
48 / 50
99
5
Shanks
#CU2CY8L
52824
-23
45 / 50
100
7
!!THUG LIFE!!
#9JQ9QV
52817
-7
50 / 50
101 OneXx
#Y9Q8VVLG
52810
-7
50 / 50
102
6
!Spartans!
#PYUQQQJ0
52807
-3
46 / 50
103
9
Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
52797
-10
47 / 50
104
12
Nakama CR
#UJC2Y2
52790
-7
45 / 50
105
22
放开那个妖精让我来
#Y08C2RJJ
52787
-3
45 / 50
106
9
♡House Goblin♡
#9JU9VJRP
52752
-35
49 / 50
107
10
AnImE
#PQ2G8RJ
52724
-28
48 / 50
108 世外桃源之仙灵岛
#2YGPRUG9
52719
-5
45 / 50
109
51
Request N Leave
#UG2899C
52687
-32
45 / 50
110
13
P.Y.G 2
#2P9PLC2Q
52683
-4
48 / 50
111
35
#Fresh 3
#90GPVV09
52673
-10
49 / 50
112
102
AWEsome POSSUMS
#2U8V0V
52668
-5
48 / 50
113
32
⚫Helskrim⚪
#P908GQ0R
52667
-1
49 / 50
114
4
✴GOLD STARS✴
#P9JCLVUP
52663
-4
49 / 50
115
23
Shock Mansion
#PJG89JVC
52662
-1
49 / 50
116
51
Dirt Diggler
#820JC0
52643
-19
48 / 50
117
4
Adult Swimtub
#2VQRGC
52642
-1
47 / 50
118
14
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
52630
-12
47 / 50
119
15
Frost
#9U9QY8YJ
52624
-6
41 / 50
120
22
爱请深爱
#99UVJ00
52622
-2
48 / 50
121
55
" $ M.D.A $"
#LG0R8CJ
52613
-9
48 / 50
122
17
LordsOfArmagdon
#8QG0VYP0
52612
-1
47 / 50
123
14
Game of Thrones
#8GPCGP
52605
-7
48 / 50
124
19
House of Zod
#UJCV0
52596
-9
48 / 50
125
15
dilugang
#2GYU2QQL
52595
-1
44 / 50
126
24
Barbs to KINGS
#Q9LC0Q
52595
0
48 / 50
127 Phonecougars
#PVGY9LU
52595
0
42 / 50
128
8
Variation 2
#P9U02CVJ
52563
-32
49 / 50
129
13
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
52560
-3
43 / 50
130
8
grim reapers
#2LG0U2UL
52554
-6
49 / 50
131
7
RoyalFlush II
#CPVV9QJ
52551
-3
49 / 50
132
32
AGRONA FOREVER
#Y8GJLVY0
52545
-6
49 / 50
133
2
Stealth South
#8C8URPP0
52540
-5
42 / 50
134
24
Nova Elite11
#PVQGYPCP
52536
-4
46 / 50
135
1
#DarkCrew
#P0QPGJG
52535
-1
48 / 50
136
8
Nova EG Corona
#8JV9LVUL
52532
-3
43 / 50
137
26
Stewed Fish
#GJVVCVJ
52532
0
45 / 50
138
39
Kyria
#Y9YR0U
52519
-13
47 / 50
139
30
Jedi Masters
#P9C0UG0J
52517
-2
45 / 50
140
17
Adult 30 +
#208LGPU
52492
-25
50 / 50
141 HawkClan
#9GPYYVV
52492
0
46 / 50
142
42
FAMILIA®
#8YYQGP9R
52470
-22
49 / 50
143
8
熊起分部
#VUUR8CL
52450
-20
49 / 50
144
21
100% Adults
#Q29CPC
52436
-14
50 / 50
145
26
"friends"
#JLJ0VL
52434
-2
50 / 50
146
667
PeroBueno:v
#9V8GYGQY
52432
-2
46 / 50
147
19
Adult
#8CV2C
52426
-6
50 / 50
148
5
新疆天官赐福
#8R8LJC9
52424
-2
48 / 50
149
19
168sushi
#8Y2RPCL
52421
-3
49 / 50
150
20
Abandoned kings
#8VG0RQ2C
52421
0
50 / 50
151
1
Been a Long Day
#YY2VUV
52378
-43
50 / 50
152
23
E A R T H
#9VQ8V8YC
52358
-20
46 / 50
153
50
MX ROYALE UNIDO
#9R0R80Q2
52347
-11
47 / 50
154
28
30 over remix
#C8R0LGR
52342
-5
46 / 50
155
23
TeHrAn
#80UP9LJJ
52333
-9
46 / 50
156
2
Dragons Eight 2
#Y8G9C09
52332
-1
46 / 50
157
2
برق رويال
#PPPR0JGR
52311
-21
50 / 50
158
7
K R A T O S
#9LVV9VVV
52306
-5
45 / 50
159
2
Reapers of War
#YCJP0V0
52296
-10
50 / 50
160
14
cyromencer
#L0J8PGG
52285
-11
50 / 50
161
26
Laurens Thunder
#UQG99
52265
-20
49 / 50
162
15
Reddit Immortal
#UJLLRVY
52262
-3
48 / 50
163
66
ITALIAN KINGDOM
#2GVJCJ
52259
-3
47 / 50
164
1
HOWG RIDER
#2JG0000G
52251
-8
49 / 50
165
16
Code Enigma
#UJULVJ
52243
-8
45 / 50
166 Endless Royale
#P9GVUQ
52236
-7
47 / 50
167
42
8% Avengers
#22L88JG
52230
-6
43 / 50
168
15
Adroit Royals
#CP822YJ
52218
-12
49 / 50
169
83
Vanguard™ Dawn
#9JYPP0UC
52187
-31
40 / 50
170
36
Big Nutz
#90RY2J
52184
-3
47 / 50
171
9
Beast Empire
#P20LLVPU
52175
-9
45 / 50
172
7
Phonekittens
#PR9VJ2Q
52164
-11
45 / 50
173
17
InFinite X
#PPUUU
52163
-1
50 / 50
174
45
DnC
#8UVG9LP
52161
-2
48 / 50
175
7
Taiwan No.1
#89CVQRP
52131
-30
48 / 50
176
20
Royal Adults
#YJ28VJ
52108
-23
47 / 50
177
9
HKEsports
#28P9C99
52099
-9
45 / 50
178
14
50 Ronin
#PGU9P82V
52092
-7
49 / 50
179
46
CR∆CKS
#PPRUVCCG
52086
-6
41 / 50
180
8
LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
52085
-1
47 / 50
181
31
District 22
#8Y82VC9P
52079
-6
45 / 50
182
1
Variation
#8UVJGQ0C
52078
-1
49 / 50
183
14
星狸貓俱樂部
#2QJRC92
52076
-2
50 / 50
184
13
Qatif Royale
#9P2VJGRY
52067
-9
50 / 50
185
8
50 JOINTS
#8GY0CY28
52058
-9
47 / 50
186
19
Liverpool YNWA
#2GGCYJ2
52045
-13
48 / 50
187
15
USA
#9RGGLUQ
52039
-6
45 / 50
188
12
#ChillAndClash
#898P0LVP
52036
-3
50 / 50
189
30
1up
#9U09Q
52035
-1
43 / 50
190
13
Blue Army
#2CJ9VC88
52034
-1
49 / 50
191
117
[email protected] city
#P2G909L8
52015
-19
50 / 50
192
12
契约堡
#28VJR90
52014
-1
48 / 50
193
8
The Uprising
#9UC9QU
52006
-8
46 / 50
194
10
the Fifty First
#R29JYQ
52004
-2
49 / 50
195
12
Nova EG Pegasus
#990V0LJ8
52001
-3
46 / 50
196
17
Free Loot
#PP289R82
51997
-4
48 / 50
197
2
Kush
#2LUQUJ9
51995
-2
50 / 50
198
9
LeGeND Prime!
#2LL8LC2R
51989
-6
50 / 50
199
1
*TOP BOOMERS*
#YGJ89R0
51977
-12
49 / 50
200
6
clash oholics
#99RQJ0G8
51971
-6
49 / 50

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord