summericious

#YLRC8JG

13

5 462

5 613

Level 10 6977/1000 Level 1 7548/2 Level 12 1999/5000 Level 12 3467/5000 Level 11 4250/2000 Level 10 3860/1000 Level 12 3243/5000 Level 12 3254/5000 Level 12 2631/5000 Level 12 4655/5000 Level 1 6687/2 Level 12 4887/5000 Level 12 5000/5000 Level 12 4030/5000 Level 12 5000/5000 Level 10 4444/1000 Level 12 5000/5000 Level 1 5619/2 Level 7 1058/50 Level 10 737/400 Level 7 1038/50 Level 11 36/800 Level 11 191/800 Level 3 121/2 Level 11 347/800 Level 12 747/1000 Level 11 278/800 Level 11 302/800 Level 11 825/800 Level 10 364/400 Level 12 1000/1000 Level 11 48/800 Level 3 112/2 Level 11 137/800 Level 8 1305/100 Level 12 621/1000 Level 11 268/800 Level 11 629/800 Level 11 373/800 Level 7 1317/50 Level 8 1261/100 Level 7 1267/50 Level 11 177/100 Level 11 4/100 Level 10 54/50 Level 12 138/200 Level 6 51/2 Level 12 18/200 Level 10 71/50 Level 7 42/4 Level 7 118/4 Level 10 17/50 Level 10 17/50 Level 11 45/100 Level 11 9/100 Level 10 61/50 Level 11 8/100 Level 11 23/100 Level 7 115/4 Level 7 100/4 Level 6 90/2 Level 8 59/10 Level 9 31/20 Level 10 50/50 Level 10 20/50 Level 10 60/50 Level 10 0/50 Level 11 34/100 Level 11 3/100 Level 12 0/20 Level 11 1/10 Level 11 0/10 Level 11 0/10 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 4/4 Level 10 3/4 Level 11 2/10 Level 10 2/4 Level 9 1/2 Level 10 0/4 Level 10 4/4 Level 10 4/4 Level 9 2/2 Level 9 2/2 Level 11 4/10

Tournament standard (76/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
35/100
Upgrade kost 3→8: 3600Upgrade kost 3→9: 7600Kaarten nodig: 65Tijds verzoek:  ~6 dagen
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
26/100
Upgrade kost 3→8: 3600Upgrade kost 3→9: 7600Kaarten nodig: 74Tijds verzoek:  ~7 dagen
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 20
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
2/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 28
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
4/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 26

Pad naar MAX (8/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
3977/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1023Tijds verzoek:  ~9 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3348/5000
Upgrade kost 1→12: 85625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 1652Tijds verzoek:  ~14 dagen
1999/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 3001Tijds verzoek:  ~26 dagen
3467/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1533Tijds verzoek:  ~13 dagen
2000/2000
2250/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 2750Tijds verzoek:  ~23 dagen
1000/1000
2000/2000
860/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 4140Tijds verzoek:  ~35 dagen
3243/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1757Tijds verzoek:  ~15 dagen
3254/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1746Tijds verzoek:  ~15 dagen
2631/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 2369Tijds verzoek:  ~20 dagen
4655/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 345Tijds verzoek:  ~3 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2487/5000
Upgrade kost 1→12: 85625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 2513Tijds verzoek:  ~21 dagen
4887/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 113Tijds verzoek:  ~1 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
4030/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 970Tijds verzoek:  ~9 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
1444/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 3556Tijds verzoek:  ~30 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1419/5000
Upgrade kost 1→12: 85625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 3581Tijds verzoek:  ~30 dagen
100/100
200/200
400/400
358/800
0/1000
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 1442Tijds verzoek:  ~121 dagen
400/400
337/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1463Tijds verzoek:  ~122 dagen
100/100
200/200
400/400
338/800
0/1000
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 1462Tijds verzoek:  ~122 dagen
36/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1764Tijds verzoek:  ~147 dagen
191/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1609Tijds verzoek:  ~135 dagen
347/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1453Tijds verzoek:  ~122 dagen
747/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 253Tijds verzoek:  ~22 dagen
278/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1522Tijds verzoek:  ~127 dagen
302/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1498Tijds verzoek:  ~125 dagen
800/800
25/1000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 975Tijds verzoek:  ~82 dagen
364/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1836Tijds verzoek:  ~153 dagen
1000/1000
Upgrade kost 12→13: 100000
48/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1752Tijds verzoek:  ~146 dagen
137/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1663Tijds verzoek:  ~139 dagen
100/100
200/200
400/400
605/800
0/1000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1195Tijds verzoek:  ~100 dagen
621/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 379Tijds verzoek:  ~32 dagen
268/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1532Tijds verzoek:  ~128 dagen
629/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1171Tijds verzoek:  ~98 dagen
373/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1427Tijds verzoek:  ~119 dagen
100/100
200/200
400/400
617/800
0/1000
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 1183Tijds verzoek:  ~99 dagen
100/100
200/200
400/400
561/800
0/1000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1239Tijds verzoek:  ~104 dagen
100/100
200/200
400/400
567/800
0/1000
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 1233Tijds verzoek:  ~103 dagen
100/100
77/200
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 123Tijds verzoek:  ~31 weken
4/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 296Tijds verzoek:  ~74 weken
50/50
4/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 296Tijds verzoek:  ~74 weken
138/200
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 62Tijds verzoek:  ~16 weken
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 329Tijds verzoek:  ~83 weken
18/200
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 182Tijds verzoek:  ~46 weken
50/50
21/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 279Tijds verzoek:  ~70 weken
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 338Tijds verzoek:  ~85 weken
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 262Tijds verzoek:  ~66 weken
17/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 333Tijds verzoek:  ~84 weken
17/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 333Tijds verzoek:  ~84 weken
45/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 255Tijds verzoek:  ~64 weken
9/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 291Tijds verzoek:  ~73 weken
50/50
11/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 289Tijds verzoek:  ~73 weken
8/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 292Tijds verzoek:  ~73 weken
23/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 277Tijds verzoek:  ~70 weken
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 265Tijds verzoek:  ~67 weken
10/10
20/20
50/50
20/100
0/200
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 280Tijds verzoek:  ~70 weken
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 290Tijds verzoek:  ~73 weken
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 321Tijds verzoek:  ~81 weken
20/20
11/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 339Tijds verzoek:  ~85 weken
50/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 300Tijds verzoek:  ~75 weken
20/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 330Tijds verzoek:  ~83 weken
50/50
10/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 290Tijds verzoek:  ~73 weken
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 350Tijds verzoek:  ~88 weken
34/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 266Tijds verzoek:  ~67 weken
3/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 297Tijds verzoek:  ~75 weken

Card / King level balanceβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
1 12 13
13
13
12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
1 12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
10 12 13
13
12 13
1 12 13
7 11 13
10 11 13
7 11 13
11 13
11 13
3 8 13
13
11 13
12 13
13
11 13
11 13
11 12 13
10 13
12 13
11 13
3 8 13
11 13
8 11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
7 11 13
8 11 13
7 11 13
11 12 13
11 13
10 11 13
12 13
6 10 13
12 13
10 11 13
7 10 13
7 11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
7 11 13
7 11 13
6 11 13
8 10 13
9 10 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
10 13
9 13
10 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
9 10 13
11 13

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord