KING ANTHONY

#R2GYPRYQ

13

5 615

5 986

Level 8 9200/400 Level 9 8317/800 Level 9 8800/800 Level 8 9200/400 Level 11 4527/2000 Level 10 8000/1000 Level 10 5045/1000 Level 9 8800/800 Level 10 7264/1000 Level 9 8165/800 Level 10 7787/1000 Level 8 9200/400 Level 8 9200/400 Level 8 7945/400 Level 10 6683/1000 Level 8 9200/400 Level 8 9200/400 Level 10 8000/1000 Level 9 8800/800 Level 10 8000/1000 Level 10 7992/1000 Level 10 5159/1000 Level 8 1762/100 Level 9 1269/200 Level 9 1500/200 Level 9 938/200 Level 12 526/1000 Level 10 939/400 Level 10 859/400 Level 10 1539/400 Level 9 1433/200 Level 8 1612/100 Level 6 1727/20 Level 9 1629/200 Level 9 140/200 Level 10 1077/400 Level 6 1650/20 Level 9 1256/200 Level 11 401/800 Level 9 1537/200 Level 8 1590/100 Level 7 1936/50 Level 11 970/800 Level 10 48/50 Level 9 191/20 Level 9 75/20 Level 10 52/50 Level 8 9/10 Level 8 179/10 Level 11 32/100 Level 9 85/20 Level 11 123/100 Level 11 50/100 Level 9 84/20 Level 12 200/200 Level 9 121/20 Level 10 36/50 Level 9 108/20 Level 9 125/20 Level 11 42/100 Level 8 51/10 Level 9 78/20 Level 7 136/4 Level 10 45/50 Level 9 28/20 Level 9 90/20 Level 12 0/20 Level 10 0/4 Level 11 1/10 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 3/4 Level 11 6/10 Level 11 1/10 Level 11 0/10 Level 10 0/4 Level 10 4/4 Level 10 5/4 Level 10 5/4 Level 10 4/4 Level 10 3/4

Tournament standard (77/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 6→9: 7000
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
9/10
Upgrade kost 8→9: 4000Kaarten nodig: 1Tijds verzoek:  ~1 weken
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 20
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
6/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 24
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
4/4
1/10
0/20
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 29
4/4
1/10
0/20
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 29
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31

Pad naar MAX (13/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
4517/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 483Tijds verzoek:  ~5 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000
2000/2000
2527/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 2473Tijds verzoek:  ~21 dagen
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2045/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2955Tijds verzoek:  ~25 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
4264/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 736Tijds verzoek:  ~7 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
4365/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 635Tijds verzoek:  ~6 dagen
1000/1000
2000/2000
4787/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 213Tijds verzoek:  ~2 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3745/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1255Tijds verzoek:  ~11 dagen
1000/1000
2000/2000
3683/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1317Tijds verzoek:  ~11 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 8Tijds verzoek:  ~1 dagen
1000/1000
2000/2000
2159/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2841Tijds verzoek:  ~24 dagen
100/100
200/200
400/400
800/800
262/1000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 738Tijds verzoek:  ~62 dagen
200/200
400/400
669/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1131Tijds verzoek:  ~95 dagen
200/200
400/400
800/800
100/1000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 900Tijds verzoek:  ~75 dagen
200/200
400/400
338/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1462Tijds verzoek:  ~122 dagen
526/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 474Tijds verzoek:  ~40 dagen
400/400
539/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1261Tijds verzoek:  ~106 dagen
400/400
459/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1341Tijds verzoek:  ~112 dagen
400/400
800/800
339/1000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 661Tijds verzoek:  ~56 dagen
200/200
400/400
800/800
33/1000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 967Tijds verzoek:  ~81 dagen
100/100
200/200
400/400
800/800
112/1000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 888Tijds verzoek:  ~74 dagen
100/100
200/200
400/400
800/800
227/1000
Upgrade kost 6→12: 85000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 773Tijds verzoek:  ~65 dagen
200/200
400/400
800/800
229/1000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 771Tijds verzoek:  ~65 dagen
140/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2260Tijds verzoek:  ~189 dagen
400/400
677/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1123Tijds verzoek:  ~94 dagen
100/100
200/200
400/400
800/800
150/1000
Upgrade kost 6→12: 85000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 850Tijds verzoek:  ~71 dagen
200/200
400/400
656/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1144Tijds verzoek:  ~96 dagen
401/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1399Tijds verzoek:  ~117 dagen
200/200
400/400
800/800
137/1000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 863Tijds verzoek:  ~72 dagen
100/100
200/200
400/400
800/800
90/1000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 910Tijds verzoek:  ~76 dagen
100/100
200/200
400/400
800/800
436/1000
Upgrade kost 7→12: 84000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 564Tijds verzoek:  ~47 dagen
800/800
170/1000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 830Tijds verzoek:  ~70 dagen
48/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 302Tijds verzoek:  ~76 weken
20/20
50/50
100/100
21/200
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 179Tijds verzoek:  ~45 weken
20/20
50/50
5/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 295Tijds verzoek:  ~74 weken
50/50
2/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 298Tijds verzoek:  ~75 weken
10/10
20/20
50/50
99/100
0/200
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 201Tijds verzoek:  ~51 weken
32/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 268Tijds verzoek:  ~67 weken
20/20
50/50
15/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 285Tijds verzoek:  ~72 weken
100/100
23/200
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 177Tijds verzoek:  ~45 weken
50/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 250Tijds verzoek:  ~63 weken
20/20
50/50
14/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 286Tijds verzoek:  ~72 weken
200/200
Upgrade kost 12→13: 100000
20/20
50/50
51/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 249Tijds verzoek:  ~63 weken
36/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 314Tijds verzoek:  ~79 weken
20/20
50/50
38/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 262Tijds verzoek:  ~66 weken
20/20
50/50
55/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 245Tijds verzoek:  ~62 weken
42/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 258Tijds verzoek:  ~65 weken
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 329Tijds verzoek:  ~83 weken
20/20
50/50
8/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 292Tijds verzoek:  ~73 weken
10/10
20/20
50/50
56/100
0/200
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 244Tijds verzoek:  ~61 weken
45/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 305Tijds verzoek:  ~77 weken
20/20
8/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 342Tijds verzoek:  ~86 weken
20/20
50/50
20/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 280Tijds verzoek:  ~70 weken

Card / King level balanceβ (Level 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
9 12 13
9 13
8 13
11 12 13
10 13
13
10 12 13
9 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
8 13
8 13
8 12 13
10 12 13
8 13
8 13
10 13
9 13
13
10 13
10 12 13
10 12 13
8 12 13
9 11 13
9 12 13
9 11 13
13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
13
13
9 12 13
8 12 13
13
6 12 13
9 12 13
9 13
10 11 13
6 12 13
9 11 13
11 13
13
9 12 13
8 12 13
7 12 13
11 12 13
13
10 13
9 12 13
9 11 13
10 11 13
8 13
8 11 13
11 13
13
9 11 13
11 12 13
11 13
9 11 13
12 13
9 11 13
13
10 13
9 11 13
9 11 13
11 13
8 10 13
13
9 11 13
7 11 13
10 13
9 10 13
9 11 13
12 13
10 13
11 13
10 13
13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord