√πLOLLOπ√

#P2GYVV8C

11

4 636

5 074

Tournament standard (69/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
2/2
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Upgrade kost 3→5: 200Upgrade kost 3→9: 7600Kaarten nodig: 175Tijds verzoek:  ~15 dagen
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
3/10
Upgrade kost 8→9: 4000Kaarten nodig: 7Tijds verzoek:  ~2 weken
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
9/10
Upgrade kost 8→9: 4000Kaarten nodig: 1Tijds verzoek:  ~1 weken
4/4
10/10
Upgrade kost 7→8: 2000Upgrade kost 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
4/4
1/10
Upgrade kost 7→8: 2000Upgrade kost 7→9: 6000Kaarten nodig: 9Tijds verzoek:  ~3 weken
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34

Pad naar MAX (0/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
335/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6665Tijds verzoek:  ~56 dagen
1798/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 5202Tijds verzoek:  ~44 dagen
1000/1000
825/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6175Tijds verzoek:  ~52 dagen
1000/1000
454/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6546Tijds verzoek:  ~55 dagen
250/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6750Tijds verzoek:  ~57 dagen
800/800
456/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 7544Tijds verzoek:  ~63 dagen
946/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 7054Tijds verzoek:  ~59 dagen
800/800
721/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 7279Tijds verzoek:  ~61 dagen
1000/1000
635/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6365Tijds verzoek:  ~54 dagen
1000/1000
753/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6247Tijds verzoek:  ~53 dagen
1000/1000
771/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6229Tijds verzoek:  ~52 dagen
722/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6278Tijds verzoek:  ~53 dagen
400/400
800/800
1000/1000
399/2000
0/5000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 6601Tijds verzoek:  ~56 dagen
473/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6527Tijds verzoek:  ~55 dagen
400/400
800/800
596/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 6→10: 15000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 7404Tijds verzoek:  ~62 dagen
879/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6121Tijds verzoek:  ~52 dagen
400/400
800/800
1000/1000
576/2000
0/5000
Upgrade kost 6→11: 35000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 6424Tijds verzoek:  ~54 dagen
400/400
800/800
1000/1000
443/2000
0/5000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 6557Tijds verzoek:  ~55 dagen
1000/1000
265/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 6735Tijds verzoek:  ~57 dagen
800/800
1000/1000
213/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 6787Tijds verzoek:  ~57 dagen
400/400
800/800
930/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 6→10: 15000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 7070Tijds verzoek:  ~59 dagen
909/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6091Tijds verzoek:  ~51 dagen
243/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6757Tijds verzoek:  ~57 dagen
400/400
800/800
654/1000
0/2000
0/5000
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 7346Tijds verzoek:  ~62 dagen
100/100
135/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 5→9: 7400Upgrade kost 5→13: 185400Kaarten nodig: 2265Tijds verzoek:  ~189 dagen
116/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2084Tijds verzoek:  ~174 dagen
79/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2121Tijds verzoek:  ~177 dagen
139/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2061Tijds verzoek:  ~172 dagen
200/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2200Tijds verzoek:  ~184 dagen
100/100
200/200
36/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 2164Tijds verzoek:  ~181 dagen
61/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1739Tijds verzoek:  ~145 dagen
141/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2059Tijds verzoek:  ~172 dagen
254/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1946Tijds verzoek:  ~163 dagen
350/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1450Tijds verzoek:  ~121 dagen
52/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2148Tijds verzoek:  ~179 dagen
200/200
280/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1920Tijds verzoek:  ~160 dagen
341/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1859Tijds verzoek:  ~155 dagen
100/100
51/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 8→9: 4000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 2349Tijds verzoek:  ~196 dagen
100/100
200/200
86/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 2114Tijds verzoek:  ~177 dagen
100/100
133/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→9: 7600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 2267Tijds verzoek:  ~189 dagen
100/100
169/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 4→9: 7550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 2231Tijds verzoek:  ~186 dagen
186/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2014Tijds verzoek:  ~168 dagen
96/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2104Tijds verzoek:  ~176 dagen
174/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2226Tijds verzoek:  ~186 dagen
13/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2387Tijds verzoek:  ~199 dagen
100/100
200/200
5/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 4→10: 15550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 2195Tijds verzoek:  ~183 dagen
108/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2092Tijds verzoek:  ~175 dagen
118/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2082Tijds verzoek:  ~174 dagen
200/200
5/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2195Tijds verzoek:  ~183 dagen
16/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2184Tijds verzoek:  ~182 dagen
15/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 355Tijds verzoek:  ~89 weken
10/10
1/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→9: 4000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 369Tijds verzoek:  ~93 weken
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→9: 4000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 363Tijds verzoek:  ~91 weken
20/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 350Tijds verzoek:  ~88 weken
6/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 364Tijds verzoek:  ~91 weken
10/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 360Tijds verzoek:  ~90 weken
12/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 358Tijds verzoek:  ~90 weken
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 350Tijds verzoek:  ~88 weken
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→9: 6000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 366Tijds verzoek:  ~92 weken
20/20
25/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 325Tijds verzoek:  ~82 weken
46/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 304Tijds verzoek:  ~76 weken
50/50
24/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 276Tijds verzoek:  ~69 weken
17/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 353Tijds verzoek:  ~89 weken
17/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 353Tijds verzoek:  ~89 weken
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 346Tijds verzoek:  ~87 weken
20/20
8/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 342Tijds verzoek:  ~86 weken
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→9: 6400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 356Tijds verzoek:  ~89 weken
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→9: 6400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 355Tijds verzoek:  ~89 weken
20/20
10/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 340Tijds verzoek:  ~85 weken
30/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 320Tijds verzoek:  ~80 weken
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 329Tijds verzoek:  ~83 weken
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→9: 4000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 370Tijds verzoek:  ~93 weken
10/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 360Tijds verzoek:  ~90 weken
16/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 334Tijds verzoek:  ~84 weken

Card / King level balanceβ (Level 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 11
11
10 11
10 11
11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
11
8 11
11
6 10 11
11
6 11
8 11
10 11
9 11
6 10 11
11
11
8 10 11
5 9 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
3 9 11
3 5 11
11
10 11
10 11
11
10 11
9 10 11
10 11
8 9 11
7 10 11
3 9 11
4 9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
4 9 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
8 9 11
8 9 11
9 10 11
8 11
9 11
9 11
9 11
8 10 11
8 11
7 9 11
9 10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
7 10 11
9 10 11
6 9 11
6 9 11
7 8 11
9 10 11
10 11
7 10 11
8 9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11
9 10 11
10 11
9 11
10 11

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord