τασος

#9YGJ09QL

12

4 994

5 575

Tournament standard (69/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Upgrade kost 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
1/20
0/50
0/100
Upgrade kost 3→6: 600Upgrade kost 3→9: 7600Kaarten nodig: 169Tijds verzoek:  ~15 dagen
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 5→9: 7400
2/10
0/20
0/50
0/100
Upgrade kost 5→9: 7400Kaarten nodig: 178Tijds verzoek:  ~15 dagen
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→8: 2400Upgrade kost 6→9: 6400
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
18/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 2
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
4/4
1/10
0/20
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35

Pad naar MAX (7/96)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4614/5000
Upgrade kost 7→12: 84000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 386Tijds verzoek:  ~4 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3408/5000
Upgrade kost 6→12: 85000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 1592Tijds verzoek:  ~14 dagen
2000/2000
3956/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1044Tijds verzoek:  ~9 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3572/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1428Tijds verzoek:  ~12 dagen
2000/2000
7/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 4993Tijds verzoek:  ~42 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2848/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 2152Tijds verzoek:  ~18 dagen
2000/2000
2182/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 2818Tijds verzoek:  ~24 dagen
1000/1000
1429/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5571Tijds verzoek:  ~47 dagen
2526/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 2474Tijds verzoek:  ~21 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
2036/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2964Tijds verzoek:  ~25 dagen
2000/2000
4779/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 221Tijds verzoek:  ~2 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
2808/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2192Tijds verzoek:  ~19 dagen
3777/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1223Tijds verzoek:  ~11 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2420/5000
Upgrade kost 6→12: 85000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 2580Tijds verzoek:  ~22 dagen
2000/2000
3304/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1696Tijds verzoek:  ~15 dagen
1000/1000
2000/2000
2931/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2069Tijds verzoek:  ~18 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
31/5000
Upgrade kost 8→12: 82000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 4969Tijds verzoek:  ~42 dagen
2000/2000
2657/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 2343Tijds verzoek:  ~20 dagen
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
1716/2000
0/5000
Upgrade kost 1→11: 35625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 5284Tijds verzoek:  ~45 dagen
200/200
400/400
186/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1614Tijds verzoek:  ~135 dagen
445/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1355Tijds verzoek:  ~113 dagen
200/200
400/400
605/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1195Tijds verzoek:  ~100 dagen
340/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1460Tijds verzoek:  ~122 dagen
200/200
400/400
117/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1683Tijds verzoek:  ~141 dagen
100/100
163/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 6→9: 7000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 2237Tijds verzoek:  ~187 dagen
179/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2021Tijds verzoek:  ~169 dagen
400/400
34/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1766Tijds verzoek:  ~148 dagen
100/100
200/200
400/400
550/800
0/1000
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 1250Tijds verzoek:  ~105 dagen
118/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2082Tijds verzoek:  ~174 dagen
400/400
18/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1782Tijds verzoek:  ~149 dagen
100/100
200/200
400/400
128/800
0/1000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1672Tijds verzoek:  ~140 dagen
268/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1532Tijds verzoek:  ~128 dagen
400/400
190/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1610Tijds verzoek:  ~135 dagen
400/400
180/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1620Tijds verzoek:  ~135 dagen
100/100
200/200
400/400
111/800
0/1000
Upgrade kost 5→11: 35400Upgrade kost 5→13: 185400Kaarten nodig: 1689Tijds verzoek:  ~141 dagen
100/100
191/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→9: 7600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 2209Tijds verzoek:  ~185 dagen
200/200
400/400
86/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1714Tijds verzoek:  ~143 dagen
100/100
200/200
400/400
347/800
0/1000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1453Tijds verzoek:  ~122 dagen
97/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1703Tijds verzoek:  ~142 dagen
200/200
299/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1901Tijds verzoek:  ~159 dagen
200/200
400/400
140/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1660Tijds verzoek:  ~139 dagen
100/100
200/200
400/400
69/800
0/1000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 1731Tijds verzoek:  ~145 dagen
200/200
400/400
681/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1119Tijds verzoek:  ~94 dagen
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 340Tijds verzoek:  ~85 weken
50/50
8/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 292Tijds verzoek:  ~73 weken
20/20
50/50
57/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 243Tijds verzoek:  ~61 weken
50/50
2/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 298Tijds verzoek:  ~75 weken
50/50
39/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 261Tijds verzoek:  ~66 weken
50/50
2/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 298Tijds verzoek:  ~75 weken
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 298Tijds verzoek:  ~75 weken
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→9: 4000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 352Tijds verzoek:  ~88 weken
20/20
33/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 317Tijds verzoek:  ~80 weken
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 247Tijds verzoek:  ~62 weken
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 325Tijds verzoek:  ~82 weken
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 315Tijds verzoek:  ~79 weken
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 297Tijds verzoek:  ~75 weken
26/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 324Tijds verzoek:  ~81 weken
20/20
28/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 322Tijds verzoek:  ~81 weken
20/20
32/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 318Tijds verzoek:  ~80 weken
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 290Tijds verzoek:  ~73 weken
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→9: 6400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 364Tijds verzoek:  ~91 weken
20/20
1/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 349Tijds verzoek:  ~88 weken
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 307Tijds verzoek:  ~77 weken
36/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 264Tijds verzoek:  ~66 weken
20/20
34/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 316Tijds verzoek:  ~79 weken
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 260Tijds verzoek:  ~65 weken
6/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 364Tijds verzoek:  ~91 weken
20/20
48/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 302Tijds verzoek:  ~76 weken

Card / King level balanceβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 12
6 12
11 12
8 12
11 12
8 12
11 12
10 11 12
12
12 13
9 12
11 12
9 12
12
6 12
12 13
11 12
10 12
12 13
12 13
8 12
11 12
11 12 13
1 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
6 9 12
3 6 12
10 12
10 11 12
7 11 12
10 12
10 11 12
8 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
5 11 12
5 12
3 9 12
9 11 12
8 11 12
12 13
11 12
9 10 12
12 13
9 11 12
8 11 12
9 11 12
12 13
6 10 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
6 10 12
8 9 12
9 10 12
8 11 12
7 10 12
8 10 12
7 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
6 11 12
6 9 12
9 10 12
8 10 12
11 12
9 10 12
6 11 12
9 12
9 10 12
10 12
12
10 12
9 12
10 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 11 12
10 11 12
9 12

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord