RedBull

#298JLCR9U

12

5 045

5 619

I.R

Lid

Level 4 5386/20 Level 7 4968/200 Level 6 5017/100 Level 6 4263/100 Level 1 4426/2 Level 9 4279/800 Level 1 4543/2 Level 3 4155/10 Level 7 3829/200 Level 9 3684/800 Level 12 868/5000 Level 4 5213/20 Level 4 5088/20 Level 1 4944/2 Level 11 1493/2000 Level 4 4758/20 Level 4 4975/20 Level 9 3261/800 Level 9 3710/800 Level 1 3380/2 Level 10 2493/1000 Level 10 2503/1000 Level 1 2837/2 Level 3 965/2 Level 4 915/4 Level 4 723/4 Level 7 483/50 Level 3 57/2 Level 11 242/800 Level 10 313/400 Level 9 506/200 Level 11 324/800 Level 8 419/100 Level 3 779/2 Level 4 993/4 Level 3 468/2 Level 3 139/2 Level 4 840/4 Level 11 194/800 Level 8 49/100 Level 3 507/2 Level 11 16/800 Level 9 658/200 Level 4 714/4 Level 9 533/200 Level 7 42/4 Level 11 28/100 Level 10 13/50 Level 10 6/50 Level 6 20/2 Level 9 34/20 Level 9 21/20 Level 6 65/2 Level 7 59/4 Level 7 34/4 Level 6 53/2 Level 9 30/20 Level 6 62/2 Level 9 41/20 Level 10 30/50 Level 10 47/50 Level 8 78/10 Level 6 85/2 Level 6 55/2 Level 10 8/50 Level 10 15/50 Level 9 29/20 Level 6 110/2 Level 6 87/2 Level 12 73/200 Level 9 24/20 Level 11 6/10 Level 10 3/4 Level 10 1/4 Level 9 2/2 Level 10 2/4 Level 10 4/4 Level 9 4/2 Level 10 0/4 Level 11 4/10 Level 10 1/4 Level 9 2/2 Level 12 1/20 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 1/4 Level 9 4/2 Level 10 2/4

Tournament standard (53/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 4→9: 7550
200/200
400/400
Upgrade kost 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 3→9: 7600
200/200
400/400
Upgrade kost 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade kost 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
50/50
100/100
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
21/50
0/100
Upgrade kost 3→7: 1600Upgrade kost 3→9: 7600Kaarten nodig: 129Tijds verzoek:  ~11 dagen
100/100
Upgrade kost 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
53/100
Upgrade kost 3→8: 3600Upgrade kost 3→9: 7600Kaarten nodig: 47Tijds verzoek:  ~4 dagen
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
49/100
Upgrade kost 8→9: 4000Kaarten nodig: 51Tijds verzoek:  ~5 dagen
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade kost 4→9: 7550
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade kost 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
10/10
Upgrade kost 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
6/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 24
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→11: 25000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 32
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
4/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 26
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
1/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 19
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→11: 25000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 32
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32

Pad naar MAX (6/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1186/5000
Upgrade kost 4→12: 85550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 3814Tijds verzoek:  ~32 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
768/5000
Upgrade kost 7→12: 84000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 4232Tijds verzoek:  ~36 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
817/5000
Upgrade kost 6→12: 85000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 4183Tijds verzoek:  ~35 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
63/5000
Upgrade kost 6→12: 85000Upgrade kost 6→13: 185000Kaarten nodig: 4937Tijds verzoek:  ~42 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
226/5000
Upgrade kost 1→12: 85625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 4774Tijds verzoek:  ~40 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
479/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 4521Tijds verzoek:  ~38 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
343/5000
Upgrade kost 1→12: 85625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 4657Tijds verzoek:  ~39 dagen
400/400
800/800
1000/1000
1955/2000
0/5000
Upgrade kost 3→11: 35600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 5045Tijds verzoek:  ~43 dagen
400/400
800/800
1000/1000
1629/2000
0/5000
Upgrade kost 7→11: 34000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 5371Tijds verzoek:  ~45 dagen
800/800
1000/1000
1884/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 5116Tijds verzoek:  ~43 dagen
868/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 4132Tijds verzoek:  ~35 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1013/5000
Upgrade kost 4→12: 85550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 3987Tijds verzoek:  ~34 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
888/5000
Upgrade kost 4→12: 85550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 4112Tijds verzoek:  ~35 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
744/5000
Upgrade kost 1→12: 85625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 4256Tijds verzoek:  ~36 dagen
1493/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 5507Tijds verzoek:  ~46 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
558/5000
Upgrade kost 4→12: 85550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 4442Tijds verzoek:  ~38 dagen
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
775/5000
Upgrade kost 4→12: 85550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 4225Tijds verzoek:  ~36 dagen
800/800
1000/1000
1461/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 5539Tijds verzoek:  ~47 dagen
800/800
1000/1000
1910/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 5090Tijds verzoek:  ~43 dagen
400/400
800/800
1000/1000
1180/2000
0/5000
Upgrade kost 1→11: 35625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 5820Tijds verzoek:  ~49 dagen
1000/1000
1493/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5507Tijds verzoek:  ~46 dagen
1000/1000
1503/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5497Tijds verzoek:  ~46 dagen
400/400
800/800
1000/1000
637/2000
0/5000
Upgrade kost 1→11: 35625Upgrade kost 1→13: 185625Kaarten nodig: 6363Tijds verzoek:  ~54 dagen
100/100
200/200
400/400
265/800
0/1000
Upgrade kost 3→11: 35600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 1535Tijds verzoek:  ~128 dagen
100/100
200/200
400/400
215/800
0/1000
Upgrade kost 4→11: 35550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 1585Tijds verzoek:  ~133 dagen
100/100
200/200
400/400
23/800
0/1000
Upgrade kost 4→11: 35550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 1777Tijds verzoek:  ~149 dagen
100/100
200/200
183/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 2017Tijds verzoek:  ~169 dagen
242/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1558Tijds verzoek:  ~130 dagen
313/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1887Tijds verzoek:  ~158 dagen
200/200
306/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1894Tijds verzoek:  ~158 dagen
324/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1476Tijds verzoek:  ~123 dagen
100/100
200/200
119/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 2081Tijds verzoek:  ~174 dagen
100/100
200/200
400/400
79/800
0/1000
Upgrade kost 3→11: 35600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 1721Tijds verzoek:  ~144 dagen
100/100
200/200
400/400
293/800
0/1000
Upgrade kost 4→11: 35550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 1507Tijds verzoek:  ~126 dagen
100/100
200/200
168/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 2032Tijds verzoek:  ~170 dagen
100/100
200/200
400/400
140/800
0/1000
Upgrade kost 4→11: 35550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 1660Tijds verzoek:  ~139 dagen
194/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1606Tijds verzoek:  ~134 dagen
100/100
200/200
207/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 3→10: 15600Upgrade kost 3→13: 185600Kaarten nodig: 1993Tijds verzoek:  ~167 dagen
16/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1784Tijds verzoek:  ~149 dagen
200/200
400/400
58/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1742Tijds verzoek:  ~146 dagen
100/100
200/200
400/400
14/800
0/1000
Upgrade kost 4→11: 35550Upgrade kost 4→13: 185550Kaarten nodig: 1786Tijds verzoek:  ~149 dagen
200/200
333/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1867Tijds verzoek:  ~156 dagen
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 338Tijds verzoek:  ~85 weken
28/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 272Tijds verzoek:  ~68 weken
13/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 337Tijds verzoek:  ~85 weken
6/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 344Tijds verzoek:  ~86 weken
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→9: 6400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 360Tijds verzoek:  ~90 weken
20/20
14/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 336Tijds verzoek:  ~84 weken
20/20
1/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 349Tijds verzoek:  ~88 weken
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 315Tijds verzoek:  ~79 weken
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 321Tijds verzoek:  ~81 weken
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Upgrade kost 7→10: 14000Upgrade kost 7→13: 184000Kaarten nodig: 346Tijds verzoek:  ~87 weken
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 327Tijds verzoek:  ~82 weken
20/20
10/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 340Tijds verzoek:  ~85 weken
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 318Tijds verzoek:  ~80 weken
20/20
21/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 329Tijds verzoek:  ~83 weken
30/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 320Tijds verzoek:  ~80 weken
47/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 303Tijds verzoek:  ~76 weken
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Upgrade kost 8→10: 12000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 302Tijds verzoek:  ~76 weken
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 295Tijds verzoek:  ~74 weken
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 325Tijds verzoek:  ~82 weken
8/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 342Tijds verzoek:  ~86 weken
15/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 335Tijds verzoek:  ~84 weken
20/20
9/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 341Tijds verzoek:  ~86 weken
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 270Tijds verzoek:  ~68 weken
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Upgrade kost 6→11: 34400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 293Tijds verzoek:  ~74 weken
73/200
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 127Tijds verzoek:  ~32 weken
20/20
4/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 346Tijds verzoek:  ~87 weken

Card / King level balanceβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
4 12
7 12
6 12
6 11 12
12 13
1 11 12
9 12
1 11 12
3 11 12
7 11 12
9 11 12
12
4 12
4 12
1 12
11 12
4 12
4 12
9 11 12
9 11 12
1 11 12
10 11 12
10 11 12
1 11 12
3 11 12
4 11 12
4 10 12
12 13
7 10 12
3 7 12
11 12
12 13
10 12
9 10 12
12 13
11 12
8 10 12
3 10 12
4 11 12
3 10 12
3 8 12
12 13
4 11 12
11 12
8 12
3 10 12
11 12
9 11 12
4 10 12
9 10 12
7 10 12
11 12
10 12
10 12
6 9 12
9 10 12
9 10 12
6 10 12
7 10 12
7 10 12
6 10 12
9 10 12
6 10 12
9 10 12
10 12
12 13
10 12
8 10 12
6 10 12
6 10 12
10 12
10 12
9 10 12
6 11 12
6 11 12
12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord