عيال زايد ❤️

#LRCVGGJ

47 661

40 / 50

We started from Zero and will reach the top! Our rules: 1)Respect comes first 2) Be active 3) Donate and 4) Attack in clan wars.

Clan Toelating
Leden 40 / 50
Type Nodig uit
Clanpunten 47 661
Vereiste Trofeeën 4 600
Clan Leider 3ashoog
Trofee-omgeving 508 – 5 406
Clan Info
Locatie United Arab Emirates
Donaties Per Week 2 970
Oudstes 18
Co-leiders 11
# Rank Arena Speler
Tag
Trofeeën
Last seen
Trofeeën
Last seen
Donaties
Gekregen
1 Co-leider
Abu Dhabi
#UR8PV0RG
13 5 406
2019-04-23 09:48:18
30
20
2
1
Co-leider
ahmed
#V8QGLV88
13 5 393
2019-04-23 12:47:03
190
150
3
5
Co-leider
m7alktbi
#CVQGLUPL
13 5 339
2019-04-23 11:35:07
20
40
4
2
Co-leider
UuU
#UC8URYRY
13 5 330
2019-04-23 10:11:55
100
20
5
1
Co-leider
❤️U.A.E❤️
#2QY0Y22P
13 5 322
2019-04-23 11:37:53
110
0
6
1
Oudste
omar
#PGCGQQC9
13 5 322
2019-04-23 12:10:57
129
120
7
1
alkhouri
#ULQPCYQJ
13 5 318
2019-04-23 12:40:45
188
120
8
1
Leider
3ashoog
#JJ9LPQY8
13 5 306
2019-04-23 12:40:36
148
120
9
2
Oudste
Amr
#9Y2PY92JJ
12 5 264
2019-04-23 11:48:21
100
200
10 Co-leider
AlKhoOoRi
#LCQVYYV
13 5 254
2019-04-23 12:45:52
188
130
11 Oudste
NoFaL
#QY9C00
12 5 019
2019-04-23 05:34:27
90
110
12 Co-leider
turk
#9JQQVR8GV
12 5 009
2019-04-23 13:29:49
150
120
13 Oudste
ÃÇÈ
#CJYUV0UV
12 5 004
2019-04-23 13:54:55
70
160
14 Goku
#82GY80G0P
12 4 981
2019-04-23 12:03:54
148
160
15 Oudste
حـآمـد
#2CP0VUVJ
12 4 909
2019-04-23 09:19:09
10
0
16 Oudste
pro_Alain
#29J2CR9UC
12 4 797
2019-04-23 04:04:52
98
120
17
1
Oudste
محبت
#GQ209J0
12 4 792
2019-04-23 13:23:19
74
160
18
1
Gladiator
#8YLYJCC9
13 4 766
2019-04-23 10:55:15
130
120
19 Oudste
Alexis SSJ2
#9PVU8GRR8
12 4 744
2019-04-23 13:41:33
227
120
20 Oudste
بوحسن
#8YUP80CGR
12 4 680
2019-04-23 13:52:20
10
80
21 Oudste
✨Memo✨
#8PLG2802G
12 4 662
2019-04-23 13:39:27
166
160
22 Co-leider
The Kaiser
#882PYG2R0
12 4 653
2019-04-23 13:11:46
40
110
23 Oudste
DarkCloud
#V8GJG9V
12 4 627
2019-04-23 07:14:47
200
120
24 SPARKS
#8QPUL0QYJ
11 4 610
2019-04-23 14:01:20
38
120
25 Jozef
#2L0R2QJJ0
12 4 516
2019-04-22 18:14:46
0
0
26 Oudste
محمديعقوب
#QCU02PU
12 4 500
2019-04-23 08:11:08
148
120
27 Co-leider
NaserUAE
#QYQUR8QL
13 4 454
2019-04-20 10:18:42
0
0
28 Oudste
أحمد ألشمري F16
#2U8JPVLU
11 4 351
2019-04-23 11:28:04
0
0
29 Oudste
Abdullah
#JV2RRJPC
12 4 241
2019-04-23 10:12:07
0
0
30 Oudste
Chicken
#U0PQPU9
12 4 193
2019-04-06 12:59:08
0
0
31 Oudste
idan
#292VQ8YYL
12 4 173
2019-04-23 13:20:56
110
150
32 Co-leider
K_UAE
#89VP8G2Q
12 4 099
2019-04-17 10:36:01
0
0
33 Oudste
BaBy EBleeS
#UPQCRLP8
12 4 033
2019-04-07 15:29:43
0
0
34 princess
#2C9YLQCJJ
10 4 001
2019-03-07 17:52:30
0
0
35 @[email protected]
#90V98PGC
12 4 001
2019-03-21 14:52:18
0
0
36 Bu Sul6an❤️
#2GVURLLG
12 4 001
2019-04-19 22:05:38
0
0
37 Arena 12 R777
#V2RUR8VJ
11 3 999
2019-04-04 10:52:50
0
0
38 Arena 12 Oudste
m.alnaqbi
#QVUCUPQY
13 3 899
2019-04-22 17:28:22
58
80
39 Arena 7 fares
#P922Y2VGG
7 2 223
2019-04-22 13:26:44
0
30
40 Arena 2 Co-leider
Sa.a✨
#P9RC8JUYV
5 508
2019-04-23 11:27:12
0
10

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord