DeusMortis

#QU0J2VQ8

13

5 438

5 908

Livello 10 7959/1000 Livello 8 9031/400 Livello 11 6614/2000 Livello 11 7000/2000 Livello 11 4474/2000 Livello 11 6950/2000 Livello 10 6217/1000 Livello 11 6701/2000 Livello 11 6848/2000 Livello 11 6761/2000 Livello 11 6698/2000 Livello 11 6847/2000 Livello 11 7000/2000 Livello 8 8150/400 Livello 11 5912/2000 Livello 11 7000/2000 Livello 9 8176/800 Livello 11 7000/2000 Livello 8 7604/400 Livello 11 6993/2000 Livello 9 8800/800 Livello 11 4194/2000 Livello 8 1343/100 Livello 11 1048/800 Livello 11 1278/800 Livello 11 806/800 Livello 11 1230/800 Livello 9 585/200 Livello 11 722/800 Livello 11 651/800 Livello 11 650/800 Livello 11 918/800 Livello 11 1021/800 Livello 11 1000/800 Livello 11 1348/800 Livello 8 1681/100 Livello 9 1280/200 Livello 8 460/100 Livello 11 925/800 Livello 11 897/800 Livello 12 624/1000 Livello 8 1256/100 Livello 11 1119/800 Livello 8 1352/100 Livello 8 1914/100 Livello 8 1483/100 Livello 8 134/10 Livello 11 75/100 Livello 10 50/50 Livello 8 59/10 Livello 11 87/100 Livello 10 138/50 Livello 8 154/10 Livello 11 112/100 Livello 11 63/100 Livello 11 124/100 Livello 11 115/100 Livello 11 123/100 Livello 11 43/100 Livello 11 56/100 Livello 8 224/10 Livello 8 199/10 Livello 10 102/50 Livello 11 10/100 Livello 11 30/100 Livello 11 58/100 Livello 8 184/10 Livello 8 113/10 Livello 11 23/100 Livello 11 58/100 Livello 10 2/4 Livello 10 1/4 Livello 11 0/10 Livello 11 2/10 Livello 9 3/2 Livello 10 3/4 Livello 10 2/4 Livello 11 6/10 Livello 11 0/10 Livello 11 5/10 Livello 10 4/4 Livello 10 0/4 Livello 10 6/4 Livello 11 0/10 Livello 9 6/2 Livello 11 1/10

Standard torneo (77/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Costo di potenziamento 8→9: 4000
400/400
Costo di potenziamento 8→9: 4000
400/400
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
100/100
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000
10/10
Costo di potenziamento 8→9: 4000

Leggendarie (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 32
1/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 33
0/10
0/20
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 30
2/10
0/20
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 9→11: 25000Costo di potenziamento 9→13: 175000Carte necessarie: 33
3/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 31
2/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 32
6/10
0/20
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 24
0/10
0/20
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 30
5/10
0/20
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 25
4/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 30
0/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 34
4/4
2/10
0/20
Costo di potenziamento 10→12: 70000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 28
0/10
0/20
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 30
2/2
4/4
0/10
0/20
Costo di potenziamento 9→11: 25000Costo di potenziamento 9→13: 175000Carte necessarie: 30
1/10
0/20
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 29

Verso il massimo (8/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4959/5000
Costo di potenziamento 10→12: 70000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 41Tempo di richiesta:  ~1 giorni
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4831/5000
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 169Tempo di richiesta:  ~2 giorni
2000/2000
4614/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 386Tempo di richiesta:  ~4 giorni
2000/2000
5000/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000
2000/2000
2474/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 2526Tempo di richiesta:  ~22 giorni
2000/2000
4950/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 50Tempo di richiesta:  ~1 giorni
1000/1000
2000/2000
3217/5000
Costo di potenziamento 10→12: 70000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 1783Tempo di richiesta:  ~15 giorni
2000/2000
4701/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 299Tempo di richiesta:  ~3 giorni
2000/2000
4848/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 152Tempo di richiesta:  ~2 giorni
2000/2000
4761/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 239Tempo di richiesta:  ~2 giorni
2000/2000
4698/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 302Tempo di richiesta:  ~3 giorni
2000/2000
4847/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 153Tempo di richiesta:  ~2 giorni
2000/2000
5000/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3950/5000
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 1050Tempo di richiesta:  ~9 giorni
2000/2000
3912/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 1088Tempo di richiesta:  ~10 giorni
2000/2000
5000/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
4376/5000
Costo di potenziamento 9→12: 78000Costo di potenziamento 9→13: 178000Carte necessarie: 624Tempo di richiesta:  ~6 giorni
2000/2000
5000/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3404/5000
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 1596Tempo di richiesta:  ~14 giorni
2000/2000
4993/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 7Tempo di richiesta:  ~1 giorni
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Costo di potenziamento 9→12: 78000Costo di potenziamento 9→13: 178000
2000/2000
2194/5000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 2806Tempo di richiesta:  ~24 giorni
100/100
200/200
400/400
643/800
0/1000
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 1157Tempo di richiesta:  ~97 giorni
800/800
248/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 752Tempo di richiesta:  ~63 giorni
800/800
478/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 522Tempo di richiesta:  ~44 giorni
800/800
6/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 994Tempo di richiesta:  ~83 giorni
800/800
430/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 570Tempo di richiesta:  ~48 giorni
200/200
385/400
0/800
0/1000
Costo di potenziamento 9→10: 8000Costo di potenziamento 9→13: 178000Carte necessarie: 1815Tempo di richiesta:  ~152 giorni
722/800
0/1000
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 1078Tempo di richiesta:  ~90 giorni
651/800
0/1000
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 1149Tempo di richiesta:  ~96 giorni
650/800
0/1000
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 1150Tempo di richiesta:  ~96 giorni
800/800
118/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 882Tempo di richiesta:  ~74 giorni
800/800
221/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 779Tempo di richiesta:  ~65 giorni
800/800
200/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 800Tempo di richiesta:  ~67 giorni
800/800
548/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 452Tempo di richiesta:  ~38 giorni
100/100
200/200
400/400
800/800
181/1000
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 819Tempo di richiesta:  ~69 giorni
200/200
400/400
680/800
0/1000
Costo di potenziamento 9→11: 28000Costo di potenziamento 9→13: 178000Carte necessarie: 1120Tempo di richiesta:  ~94 giorni
100/100
200/200
160/400
0/800
0/1000
Costo di potenziamento 8→10: 12000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 2040Tempo di richiesta:  ~170 giorni
800/800
125/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 875Tempo di richiesta:  ~73 giorni
800/800
97/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 903Tempo di richiesta:  ~76 giorni
624/1000
Costo di potenziamento 12→13: 100000Carte necessarie: 376Tempo di richiesta:  ~32 giorni
100/100
200/200
400/400
556/800
0/1000
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 1244Tempo di richiesta:  ~104 giorni
800/800
319/1000
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 681Tempo di richiesta:  ~57 giorni
100/100
200/200
400/400
652/800
0/1000
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 1148Tempo di richiesta:  ~96 giorni
100/100
200/200
400/400
800/800
414/1000
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 586Tempo di richiesta:  ~49 giorni
100/100
200/200
400/400
783/800
0/1000
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 1017Tempo di richiesta:  ~85 giorni
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 246Tempo di richiesta:  ~62 settimane
75/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 225Tempo di richiesta:  ~57 settimane
50/50
0/100
0/200
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 300Tempo di richiesta:  ~75 settimane
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Costo di potenziamento 8→10: 12000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 321Tempo di richiesta:  ~81 settimane
87/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 213Tempo di richiesta:  ~54 settimane
50/50
88/100
0/200
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 212Tempo di richiesta:  ~53 settimane
10/10
20/20
50/50
74/100
0/200
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 226Tempo di richiesta:  ~57 settimane
100/100
12/200
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 188Tempo di richiesta:  ~47 settimane
63/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 237Tempo di richiesta:  ~60 settimane
100/100
24/200
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 176Tempo di richiesta:  ~44 settimane
100/100
15/200
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 185Tempo di richiesta:  ~47 settimane
100/100
23/200
Costo di potenziamento 11→12: 50000Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 177Tempo di richiesta:  ~45 settimane
43/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 257Tempo di richiesta:  ~65 settimane
56/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 244Tempo di richiesta:  ~61 settimane
10/10
20/20
50/50
100/100
44/200
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 156Tempo di richiesta:  ~39 settimane
10/10
20/20
50/50
100/100
19/200
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 181Tempo di richiesta:  ~46 settimane
50/50
52/100
0/200
Costo di potenziamento 10→11: 20000Costo di potenziamento 10→13: 170000Carte necessarie: 248Tempo di richiesta:  ~62 settimane
10/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 290Tempo di richiesta:  ~73 settimane
30/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 270Tempo di richiesta:  ~68 settimane
58/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 242Tempo di richiesta:  ~61 settimane
10/10
20/20
50/50
100/100
4/200
Costo di potenziamento 8→12: 82000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 196Tempo di richiesta:  ~49 settimane
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Costo di potenziamento 8→11: 32000Costo di potenziamento 8→13: 182000Carte necessarie: 267Tempo di richiesta:  ~67 settimane
23/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 277Tempo di richiesta:  ~70 settimane
58/100
0/200
Costo di potenziamento 11→13: 150000Carte necessarie: 242Tempo di richiesta:  ~61 settimane

Bilanciamento livello Carte / Torre del Reβ (Livello 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
8 12 13
11 12 13
11 13
13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
8 12 13
11 12 13
11 13
9 12 13
11 13
13
8 12 13
11 12 13
9 13
11 12 13
8 11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
9 10 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
8 12 13
9 11 13
8 10 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
8 11 13
11 12 13
8 11 13
8 12 13
8 11 13
8 11 13
11 13
10 11 13
13
8 10 13
11 13
13
10 11 13
8 11 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
13
8 12 13
8 12 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
8 12 13
8 11 13
11 13
11 13
10 13
13
10 13
11 13
11 13
9 10 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
11 13
9 11 13
11 13

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord