الكويت

#YY8Y8G

51 936

50 / 50

حياكم الله بالكلان

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 51 936
Trofei Richiesti 5 000
Capo Clan احمد المطيري
Range di trofei 4 001 – 5 694
Info Clan
Posizione Kuwait
Donazioni Per Settimana 5 234
Anziani 5
Co-Capi 40
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Capo
احمد المطيري
#8U289LYR
13 5 694
2019-12-11 03:59:01
272
200
2 Co-capo
q8m90
#9RGJVJUQ
13 5 683
2019-12-11 09:32:42
0
0
3 Co-capo
غانم السهيل
#20U0RYLLR
13 5 603
2019-12-11 11:36:42
447
200
4
1
Co-capo
برستيج كلينك
#Q8R0GPLY
13 5 572
2019-12-11 11:17:20
174
120
5
1
Co-capo
abof6om82
#RPPG0UQ2
13 5 462
2019-12-11 10:14:26
274
200
6 Co-capo
ahmad
#8LGYRQGL
13 5 349
2019-12-11 10:55:08
316
240
7 Co-capo
Al Thabtey-F16
#8V0JUC8R
13 5 345
2019-12-11 09:57:00
388
240
8 Co-capo
Bu_7aMooD
#2PQ0CYVY
13 5 245
2019-12-11 01:16:10
58
0
9 Co-capo
الثعلب
#2CVLRGRG
13 5 226
2019-12-11 03:01:01
20
80
10 Co-capo
roomyyy
#G0YV8PRG
12 5 215
2019-12-10 23:44:53
40
40
11 Co-capo
abul-76
#CL0V0RYJ
13 5 206
2019-12-11 05:21:17
142
230
12 Co-capo
yaquob
#9YRC0YR9Q
12 5 150
2019-12-11 08:16:23
128
240
13 Co-capo
Azrael
#2LJ2PPL0P
12 5 108
2019-12-11 11:22:37
10
0
14 Co-capo
jassim28
#9CYRCRQ
13 5 096
2019-12-10 21:50:46
0
0
15 Co-capo
ارطغل
#RCPQP29Q
12 5 085
2019-12-10 22:53:11
38
40
16
1
Co-capo
samo
#QJJCJPLP
13 5 061
2019-12-10 20:57:38
76
120
17
1
kuwaity
#PUU82UL89
11 5 059
2019-12-11 10:49:49
106
80
18
1
Co-capo
GOoOD LUCK
#28YP0Q2RV
13 5 050
2019-12-11 11:17:47
50
120
19
1
Co-capo
Eng. Fahad
#20V29JLY
13 5 025
2019-12-11 11:35:35
38
100
20 جومانه
#VQP0J2Q9
12 5 017
2019-12-11 11:03:51
40
80
21
6
Anziano
Royal
#LV0LVJQY
12 5 015
2019-12-11 12:06:33
194
200
22
1
Co-capo
bander
#CUL2VR0V
13 5 009
2019-12-10 22:10:37
106
80
23
1
Co-capo
feraskof
#8G9PCG9C
13 5 004
2019-12-10 20:30:34
100
0
24
1
Co-capo
elmagbara
#8G0899GL
13 5 001
2019-12-11 10:11:45
96
150
25
1
Anziano
naif
#90VJC0CY
11 4 982
2019-12-10 23:41:59
36
160
26
1
Co-capo
salem35
#99Q88JQJ
13 4 950
2019-12-11 09:15:49
284
240
27
1
Co-capo
_sa3ad_
#8C0JGY2U
13 4 938
2019-12-11 11:09:49
260
240
28 Co-capo
الزئبق الاسود
#UVV9GPG2
12 4 924
2019-12-11 00:18:01
20
80
29 Co-capo
aa
#2R0CQVCUY
11 4 870
2019-12-10 20:56:40
0
160
30 Co-capo
الحزم
#L2CV0GYQ
13 4 861
2019-12-10 21:15:50
156
160
31 Co-capo
عادل المطيري
#PCR8Y89JU
10 4 859
2019-12-09 14:10:21
0
80
32 Co-capo
Baba Yaga
#J92QCYPL
12 4 852
2019-12-10 19:28:58
294
160
33 ♡Manuel Legui♡
#8G9GQ2YGY
11 4 845
2019-12-10 00:29:49
10
40
34 Co-capo
بندر
#PGCQRLRGY
10 4 844
2019-12-11 11:46:04
266
170
35 Co-capo
عبدالله
#8GL8Q88LJ
12 4 840
2019-12-11 01:10:04
108
80
36 Co-capo
tofita
#2GRUQ28U
13 4 792
2019-12-11 07:51:07
184
200
37
1
Co-capo
Ghazi
#J9PQ8R09
12 4 787
2019-12-11 07:11:01
0
0
38
1
Anziano
Yousef
#YG2VUVYL
13 4 780
2019-12-11 10:02:29
138
240
39 Co-capo
Hakunamatata
#UC2PR0UQ
12 4 724
2019-12-08 12:32:34
0
0
40 Anziano
jassim
#222GP2Q0R
12 4 699
2019-12-10 05:17:18
0
0
41 Co-capo
المارد
#GJLQY0G
13 4 685
2019-12-10 14:52:52
38
80
42 Co-capo
سعود
#VQ28C8QL
12 4 664
2019-12-11 11:33:20
150
144
43 Co-capo
رعد الشمال
#8PRQPGG
12 4 637
2019-12-10 18:15:05
177
160
44 Abdulaziz™
#R9RCVUV
12 4 485
2019-12-10 21:32:37
0
80
45 Anziano
XxAMMARxX
#8GVRLLY9
12 4 360
2019-12-05 13:48:02
0
0
46 Co-capo
eng.jarrah
#2YGLRCUV2
11 4 306
2019-12-08 22:55:37
0
0
47 Co-capo
mubarak
#JJP8CVP
13 4 029
2019-12-07 16:19:57
0
0
48 Co-capo
ali1986
#8LGY9222Y
13 4 001
2019-10-26 02:33:34
0
0
49 Co-capo
fahad
#2RUUUYPVP
13 4 001
2019-09-09 21:01:51
0
0
50 Co-capo
ooo
#VG8C9R92
11 4 001
2019-11-30 10:22:51
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord