نوستالژی 60

#YQL9UGVP

43 303

37 / 50

سلام خیلی خوش امدین قوانین کلن رک پر کردن و وار زدنه ایشالله در کنار هم بتونیم روزای خوبی داشته باشیم❤

Requisiti Clan
Membri 37 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 43 303
Trofei Richiesti 4 300
Capo Clan erfan
Range di trofei 2 674 – 5 130
Info Clan
Posizione Iran
Donazioni Per Settimana 28
Anziani 25
Co-Capi 6
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Anziano
ممد
#8JUG9QQJL
12 5 130
2019-11-15 16:00:01
0
0
2 Capo
erfan
#9LQ2P9LJQ
12 5 010
2019-11-16 07:52:58
0
0
3 Co-capo
sjd.mahdi
#PPQYJG99V
11 4 984
2019-11-16 09:32:29
0
0
4 Co-capo
♥arezoo♥
#22Y8QCRQ9
12 4 924
2019-11-16 08:20:19
0
0
5 Co-capo
mesi
#9JP0JULL2
12 4 888
2019-11-15 17:44:34
0
0
6 Co-capo
تنها
#8GRR2QCQ8
12 4 862
2019-11-15 19:23:44
0
0
7 Anziano
BIACK WOIF
#2P0Q2CY2G
10 4 807
2019-11-16 11:10:20
0
0
8 Co-capo
shayan
#8RCVLVGCJ
11 4 774
2019-11-16 16:37:46
0
0
9 Anziano
sami
#PYR98QC8P
10 4 765
2019-11-15 08:27:52
0
0
10 Anziano
MO 30
#P0LL0QRG2
11 4 754
2019-11-16 15:15:50
0
0
11 Anziano
hamed
#2Y9JCRJQ2
11 4 751
2019-11-15 14:21:43
0
0
12 rastin 94
#8Q0JU2GPC
11 4 656
2019-11-13 06:19:27
0
0
13 Anziano
2030
#9V2Y908PC
11 4 616
2019-11-15 14:42:14
0
0
14
1
Anziano
mehrshad 66
#PGUCJ2CCQ
10 4 586
2019-11-16 12:36:06
0
0
15
1
roya
#P8GVGC92R
11 4 568
2019-11-20 19:41:34
0
0
16
1
Anziano
ali
#YQVCCQRP0
9 4 535
2019-11-16 13:07:08
0
0
17
1
Anziano
mahsa
#8QLUCJ9R2
10 4 517
2019-11-16 13:11:23
0
0
18
1
king
#P8QJ8JG88
9 4 483
2019-11-10 19:34:25
0
0
19
1
Anziano
AMIR
#QL2RJGY9
10 4 416
2019-11-09 16:19:14
0
0
20
1
Anziano
﷼مدافع حرم ﷼
#9VVVV298Q
10 4 408
2019-11-13 19:42:41
0
0
21
1
Anziano
رفیق شفیق
#9Q9GVU99Y
11 4 394
2019-11-04 11:12:21
0
0
22
1
Anziano
'azrael'
#YR2GL0Y92
9 4 384
2019-11-14 16:09:17
0
0
23
1
*captain*
#8YQJ9YRQ9
10 4 337
2019-11-15 19:11:15
0
0
24
1
Anziano
Tuvieja
#PGJYPPR9Y
8 4 313
2019-11-20 14:49:15
18
10
25
1
Anziano
sajjad
#9U0VY8R2R
10 4 288
2019-11-16 13:43:00
0
0
26
1
Anziano
ho3ein
#PCR8LR229
10 4 272
2019-11-15 14:50:41
0
0
27
1
Anziano
HesamZ
#L28Q928CY
9 4 264
2019-11-16 13:26:31
0
0
28
1
Anziano
asta
#Y9C2GL2LV
8 4 255
2019-11-16 04:44:04
0
0
29
1
یاکوزا
#8VGRL00G8
10 4 216
2019-11-04 11:09:48
0
0
30
1
Anziano
جنتلمن
#PL2UVVU22
8 4 202
2019-11-16 11:30:40
0
0
31
1
Anziano
ALIBI
#RR2UL98L
10 4 166
2019-11-15 19:34:42
0
0
32
1
Arena 12 Anziano
mohandes
#PUP8V2GUC
9 3 810
2019-11-15 19:17:05
0
0
33
1
Arena 11 Anziano
ali_Rahimi
#92908P29G
9 3 461
2019-11-16 16:52:30
0
0
34
1
Arena 11 Anziano
Ho3e!n...
#8YRV228U8
10 3 453
2019-11-16 13:28:36
0
0
35
1
Arena 10 Anziano
هادی
#Y2CJVPJVL
9 3 000
2019-11-16 16:40:29
0
10
36
1
Arena 9 Co-capo
fatemeh
#LPVUPRQL2
5 2 734
2019-11-16 08:05:44
0
0
37
1
Arena 9 Anziano
mr.hasan
#PC2CJU800
6 2 674
2019-11-16 14:42:27
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord