ذو القرنين

#R8C2L8R

43 994

39 / 50

مرحبا في الجميع

Requisiti Clan
Membri 39 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 43 994
Trofei Richiesti 3 300
Capo Clan sss
Range di trofei 860 – 5 510
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 7 280
Anziani 23
Co-Capi 5
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
الجنرال الدجال
#28RGQULP8
13 5 510
2019-09-15 17:53:25
478
480
2 Capo
sss
#RRJJ8VJP
13 5 509
2019-09-15 17:39:52
763
480
3 Anziano
هيمووو
#9VP9CJ2L
12 5 084
2019-09-15 15:50:11
66
0
4
2
Anziano
azzam_1999
#2JCYJUGJR
12 5 056
2019-09-15 18:08:50
864
630
5 Anziano
زائر الليل
#PPUL9PQGJ
11 5 026
2019-09-15 08:19:36
174
280
6
1
Anziano
الجنرال الدجال$
#9YVUPYJYC
11 4 918
2019-09-15 16:28:16
230
320
7
1
Co-capo
Fahad.M
#CG00C9G9
12 4 911
2019-09-15 11:21:24
160
400
8
7
Anziano
Raiusan
#YR2J8YJL
11 4 874
2019-09-15 15:36:08
166
160
9 Co-capo
سيف مكة
#2VV82G0
13 4 853
2019-09-15 16:46:27
496
600
10 Anziano
Asim
#8P99PU9G
12 4 830
2019-09-13 17:39:31
0
160
11 Anziano
same
#9VVU0JPRL
12 4 828
2019-09-15 17:57:12
654
560
12
8
Anziano
Fahmi
#2J82QQJJC
12 4 828
2019-09-15 17:13:58
658
520
13
1
Anziano
king رويال
#2LPC89CVC
11 4 796
2019-09-15 17:20:43
416
400
14 Anziano
vRWz
#888LU8YL
11 4 778
2019-09-15 04:04:46
8
40
15
2
Anziano
ملامح
#28RR22RYP
11 4 728
2019-09-13 12:36:54
20
0
16 Anziano
aziz
#8VYLQRYYC
12 4 557
2019-09-15 13:17:06
777
720
17 Anziano
krach_88
#PLRYC8JVP
10 4 410
2019-09-15 17:10:24
487
440
18 R.H.Y
#PV0L2JC
12 4 352
2019-09-13 16:36:38
68
80
19 Anziano
ابو وديع
#9LVJYQQGU
11 4 318
2019-09-15 01:57:59
116
80
20 Anziano
FAISAL
#8VYJR28VP
11 4 316
2019-09-12 19:43:14
68
120
21 Anziano
《nioof KAS》♡☆☆
#VQ2PQQL9
11 4 258
2019-08-30 10:37:05
0
0
22 Anziano
مهند الاهلاوي
#9PYC22Q8Y
10 4 235
2019-09-15 04:20:24
94
40
23 Anziano
✌البطل هاني✌
#9JGGVCPYV
9 4 174
2019-09-15 09:18:38
50
40
24 Anziano
مدمر الوحوش
#G2C0GQ8V
10 4 144
2019-08-26 09:19:08
0
0
25 Anziano
x’.
#PV02CYRCR
9 4 137
2019-09-13 10:13:50
34
40
26 Co-capo
ابغا دم
#CP9RGC9P
12 4 123
2019-09-15 17:59:50
20
50
27
4
Anziano
[email protected]@$$$
#PJ2LQRCL8
9 4 026
2019-09-15 01:45:40
46
80
28
1
Anziano
الجنرال الدجال3
#Y0RGR8JP8
9 4 001
2019-09-15 01:56:00
38
80
29
1
Arena 12 Co-capo
Noffaw94
#9L00YUJRG
10 3 786
2019-09-06 07:48:26
0
0
30
1
Arena 12 BaQ72
#CL89C8UC
8 3 746
2019-09-15 15:13:19
83
40
31
1
Arena 12 رعد الجنوب
#PYRG0VCU0
8 3 724
2019-09-15 15:17:08
70
0
32 Arena 11 [حمودي الحربي]
#82U2JQ8GV
8 3 434
2019-09-15 17:30:55
176
440
33 Arena 10 monky لوفي
#9R8QLLU0L
8 3 137
2019-09-06 03:13:36
0
0
34 Arena 9 DR.NAWAF
#9JQ9L2PJQ
8 2 834
2019-08-22 15:58:53
0
0
35 Arena 9 عبدالله بداح
#UUPUR2JC
9 2 624
2019-08-10 13:13:10
0
0
36 Arena 9 xiM9r83
#2R2UC2Q0Y
9 2 613
2019-08-26 09:49:07
0
0
37 Arena 8 قمر الزمان
#PQYVGLR9C
8 2 300
2019-09-03 09:22:52
0
0
38 Arena 7 نجم GAME
#98VY9JJQU
9 2 137
2019-08-26 04:16:43
0
0
39 Arena 3 Anziano
عماد
#PVVY0LCP0
5 860
2019-09-14 23:03:53
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord