فرسان العراق

#PV0RYLJ

46 957

48 / 50

منورين الشباب اهم شي الدعم ... اللعبه مبنيه على دعم البطاقات ... ما تدعم ... اعذرني تنطرد ..

Requisiti Clan
Membri 48 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 46 957
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan wesam
Range di trofei 3 765 – 5 183
Info Clan
Posizione Iraq
Donazioni Per Settimana 1 182
Anziani 4
Co-Capi 2
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Anziano
●baRca●
#90RJ0CJR
13 5 183
2019-10-14 18:06:41
10
40
2 Anziano
♡♡NAEL♡♡
#8J8JUPGC
13 5 098
2019-10-14 21:13:18
126
120
3
7
Capo
wesam
#89JVY2LC
13 5 085
2019-10-14 21:21:41
76
30
4
1
ابو ياسر
#289CC9JQ
12 5 060
2019-10-14 19:15:02
44
80
5 ali azrak
#800UQ08V9
11 4 998
2019-10-14 22:03:43
0
80
6
2
hussein (2)
#8UJU2LYY
11 4 974
2019-10-14 11:08:57
58
40
7
1
Co-capo
فــدڪ الساعدي
#UJGPJ2LR
13 4 951
2019-10-14 21:58:44
116
60
8
1
$ حسوني الملك $
#PCP0RY9
11 4 929
2019-10-14 21:06:31
56
80
9
2
THE⚫️LORD✔️
#909P2QC2
12 4 923
2019-10-13 19:05:14
0
0
10
1
@#asd krar#@
#2GJJYV8C9
12 4 905
2019-10-14 21:15:08
90
40
11
7
حسام العراقي
#8VLQYVJG
12 4 882
2019-10-14 21:07:21
10
80
12 #لمعلم
#82JY0PCGC
10 4 807
2019-10-14 08:52:34
28
40
13 saaddj
#82QGVL9G
11 4 728
2019-10-13 17:06:02
0
0
14 Anziano
فارس الاحزان
#J0YYYJ2Y
12 4 723
2019-10-14 21:28:30
86
40
15
4
البحراني احمد
#8U8VV98UC
11 4 666
2019-10-14 12:43:42
30
40
16
1
sultan s a
#2JPYPRCUJ
11 4 633
2019-10-03 19:41:48
0
0
17
1
☆☆~AHMAD☆☆~
#9Y9P92R2
12 4 613
2019-10-10 13:17:29
0
0
18
1
RONY
#YPYQQJYYU
10 4 607
2019-10-13 21:26:23
0
0
19
1
Anziano
زيد كزاره
#29QR2PR29
12 4 584
2019-10-13 05:57:48
0
0
20 ABBAS_H
#92822URJ
11 4 559
2019-10-02 10:46:30
0
0
21
1
رضاوي
#Q99JR2Y8
12 4 436
2019-10-10 09:39:03
0
0
22
1
علي
#PLV8GVYQC
9 4 388
2019-10-10 05:52:25
0
0
23
1
⚔️Ali jisr⚔️
#U082Y9QU
11 4 379
2019-09-15 18:52:40
0
0
24
1
cpt.ķêřřøø
#VQQ9JQ2
11 4 375
2019-10-14 20:40:14
58
72
25
1
karrar
#220CCC
12 4 345
2019-10-09 06:34:26
0
0
26
1
Co-capo
لا ياصديقي
#J88Y2LR
12 4 330
2019-09-17 16:40:05
0
0
27
1
ArHapYツ
#29V902P20
11 4 323
2019-10-14 12:18:56
0
20
28
1
بهاء
#GP8G2090
13 4 276
2019-10-14 18:34:55
78
40
29
1
اند ريكر
#VJ2PPV29
10 4 272
2019-10-14 15:19:21
66
40
30
1
Alishahen
#8PJUUY8Y
12 4 237
2019-10-12 19:09:11
0
0
31
1
أمير الأحزان
#922LUCYUR
11 4 206
2019-10-11 21:45:45
0
0
32
1
ﷺعــلــوشﷺ
#PPR8PV2VG
9 4 200
2019-10-12 09:13:25
0
0
33
1
fire and blood
#YV000GP
10 4 196
2019-09-18 10:11:44
0
0
34
1
كريم
#2VVU90L8J
11 4 136
2019-09-08 07:25:39
0
0
35
2
ABRAHEM
#89P2RRL0P
10 4 078
2019-09-27 19:20:56
0
0
36
2
ملاك
#9CVG8RL80
10 4 072
2019-10-01 18:45:26
0
0
37
2
اديتيا
#PJJY9889P
10 4 041
2019-10-14 14:37:13
58
80
38
2
gaffer.evil
#2RLYVR99U
10 4 027
2019-10-14 05:54:22
28
0
39
2
zhiro
#9LGL9JQ9U
9 4 019
2019-09-27 17:36:34
0
0
40
2
حسن الطائي
#PJLYPYRGU
9 4 017
2019-10-09 10:40:05
0
0
41
2
Arena 12 ذيب
#Y9PUV280C
9 3 910
2019-09-13 17:54:56
0
0
42
2
Arena 12 ⓗⓐⓜⓐⓓⓐ
#PUP0C2PJ2
9 3 898
2019-09-28 14:01:20
0
0
43
2
Arena 12 Haneen
#2GQ99LGQ
9 3 875
2019-10-14 22:12:10
0
0
44
2
Arena 12 zahraa
#PJQPP80PV
9 3 861
2019-10-14 22:42:47
80
120
45
2
Arena 12 الحنين
#U0092JGV
8 3 842
2019-09-27 16:13:27
0
0
46
2
Arena 12 #popa44
#Y0LLQQLLR
10 3 829
2019-09-10 12:29:12
0
0
47
2
Arena 12 أحمد الكنك
#P9CU2RUU9
9 3 782
2019-09-27 10:19:27
0
0
48
2
Arena 12 باقر كيمر
#8RCRPP202
8 3 765
2019-09-28 07:14:19
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord