عيال دبي

#P988Y2C

44 057

49 / 50

قال صلى الله عليه وسلم _ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق_ القواعد / الحرب التدريب قبل اللعب / الدعم الأسبوعي 250 أسبوعيا

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 44 057
Trofei Richiesti 3 000
Capo Clan bohazza30
Range di trofei 2 147 – 4 910
Info Clan
Posizione Asia
Donazioni Per Settimana 12 900
Anziani 10
Co-Capi 19
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Contrib.
Trofei
Contributo
Donazioni
Ricevute
1
1
Co-capo
(9999999999)
#QCP9YR8
13 4 910
2 455
397
120
2
1
Co-capo
Ahmed Gamal
#2GJJU0Y9Q
13 4 900
2 450
598
360
3 Co-capo
bader
#C0RGGPLQ
13 4 864
2 432
280
560
4 Co-capo
zezo
#89YR8CYU9
13 4 707
2 353
570
400
5 Co-capo
medo
#8JVCCUR02
12 4 621
2 310
578
440
6 Co-capo
ريم دبي
#80QR2RR2P
12 4 575
2 287
651
480
7 Co-capo
Ghost
#2Y0G9L2PJ
13 4 528
2 264
747
440
8
1
Capo
bohazza30
#P82QCGPY
13 4 522
2 261
296
80
9
1
Co-capo
AL KING
#8YCU88GU
13 4 457
2 228
276
400
10
1
Co-capo
Mohamed
#GQQGUV99
13 4 457
2 228
394
470
11
8
Co-capo
Soma7i
#VL22URCC
12 4 441
1 110
34
290
12 Co-capo
Abodhay
#YY28J08R
12 4 400
1 100
824
440
13
5
Anziano
Omar
#QPJY8G0P
12 4 393
1 098
374
240
14
1
.:GHOST:.
#22Y90RYQ9
12 4 382
1 095
38
200
15
1
Anziano
KingPinXp
#2VCY89LJU
11 4 376
1 094
462
320
16 amaaro
#JU0Q08PY
12 4 364
1 091
700
400
17 ابو خالد
#8QJJ8GQC
11 4 348
1 087
189
440
18
2
Co-capo
3MOoOR
#9R9GV20L
13 4 341
1 085
510
480
19
1
buhasan
#9922GRQ2L
11 4 287
1 071
307
520
20
5
Anziano
Senusret III
#2YCJUG9YV
12 4 284
1 071
237
440
21 Co-capo
بنت شارقه
#89PVPRPC
12 4 273
512
382
0
22
1
Anziano
malnuaimi
#20R2CRQQG
12 4 260
511
70
80
23
1
Omar
#89LLYRV28
11 4 256
510
0
0
24 Anziano
UAE Army
#99YPQQVJ
13 4 180
501
160
310
25 Anziano
amro
#V8UGRV8
12 4 178
501
287
240
26 awoood.7
#2YPYGL99
11 4 135
496
206
200
27 Anziano
3was1990
#89G8G98JJ
11 4 105
492
74
200
28 esam
#20PVYPUG2
12 4 093
491
0
0
29
1
Anziano
Jhony
#8JQGV9C2P
11 4 091
490
30
40
30
1
Co-capo
alshahin sultan
#8GJ89V2Q
12 4 056
486
32
80
31
1
ammar
#8PUGUJVY9
11 4 045
404
10
120
32
1
يحيى الشامي
#282P80G09
10 4 030
403
70
400
33 fox
#LQ2GRGQC
12 4 006
400
30
120
34 Co-capo
EXIT
#GLPVJRYU
12 4 006
400
20
120
35 سيف الله
#99YUPCRVV
11 4 004
400
172
360
36 Co-capo
خالد البلوشي
#2CQLCRRV
12 4 001
400
222
320
37 Co-capo
Valar Morghulis
#U2QVURG9
11 4 001
400
289
350
38
6
البطل عمر
#8YU99R8C
11 3 987
398
48
40
39 Arena 12 Anziano
ABDUL_RHMAN
#8YUGP9G2V
12 3 980
398
18
40
40
2
Arena 12 DxB
#Y0G92QYQ
12 3 972
397
68
40
41
1
Arena 12 Co-capo
ibrahim
#9JVL9Q2UU
10 3 823
114
794
480
42
1
Arena 11 Co-capo
سمسوم الشجاع
#8PPQQGP
11 3 755
112
0
0
43
1
Arena 12 المرعب
#R89PJYYR
10 3 614
108
218
200
44
1
Arena 12 amirmahdi
#P9V9Y8QJP
8 3 587
107
178
240
45 Arena 11 يوسف ألعربي
#PLV88VUY
12 3 505
105
0
40
46
2
Arena 11 MUFTY
#P8G8YPYQL
9 3 291
98
452
480
47
2
Arena 11 رافع المرعب
#R2QUJJVG
10 3 268
98
64
80
48
2
Arena 10 龙迪
#9G8G0J90V
9 3 064
91
172
400
49
2
Arena 7 Anziano
مجرم الحب 20
#9VV9PPGGC
9 2 147
64
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord