هُنا جده

#LUR8JGP

45 469

48 / 50

دخول الحرب إختياري لكن اذا دخلت لازم تهجم الهجمه الاخيرة ، غير كذا الله يفتح عليك 😤 وبالتوفيق للجميع👍🏻

Requisiti Clan
Membri 48 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 45 469
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan Fares
Range di trofei 3 086 – 5 019
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 5 516
Anziani 20
Co-Capi 6
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1
1
M saif
#C8Y09Q98
12 5 019
2019-04-17 21:32:26
70
120
2
1
Anziano
abu badr
#20PUUQ9RG
13 4 999
2019-04-18 12:43:56
668
440
3 Co-capo
wiz
#U0YJRUGL
13 4 955
2019-04-18 11:24:43
274
160
4
5
Anziano
Majed..
#8J8L2200
12 4 919
2019-04-18 13:00:19
266
240
5
1
Anziano
samurai-x
#2VUQ9VPJ
12 4 761
2019-04-18 12:26:19
345
340
6
1
ahmad
#L2RQ2L8
12 4 729
2019-04-18 04:18:53
148
160
7
2
Anziano
zmekh
#YRULLYV
13 4 717
2019-04-18 09:42:24
84
80
8
2
Special_
#RR2L8GRJ
13 4 710
2019-04-17 13:57:35
141
200
9
1
Anziano
عبدالعزيز احمد
#200VCUQ0Q
13 4 683
2019-04-18 09:50:52
384
360
10 Sa
#8282892Y2
12 4 661
2019-04-18 12:56:08
48
40
11 A3
#LQUG2Q9G
11 4 659
2019-04-18 13:01:49
62
200
12
1
mingle
#2GJQUGR0L
12 4 656
2019-04-18 01:23:09
480
240
13
2
Anziano
mu
#R8V2RYLY
12 4 640
2019-04-18 11:54:34
394
120
14
2
Anziano
Bader Eraqi
#CU8CQV9V
12 4 632
2019-04-18 10:44:10
50
160
15
7
Co-capo
Eimo
#2YGYUPRVL
13 4 630
2019-04-18 12:20:49
511
392
16
2
Seto Kaiba
#8JVUVQV0
12 4 577
2019-04-18 07:14:53
55
320
17 Anziano
فراس
#2R8CUYG8
12 4 538
2019-04-18 11:36:50
170
280
18
2
Co-capo
FShow
#GLVP2YG
13 4 530
2019-04-18 09:31:36
85
170
19
5
Anziano
m28ss
#2VCQYUGC
12 4 497
2019-04-17 23:44:13
18
80
20
2
Anziano
VETO
#8LYJ88JU
12 4 439
2019-04-18 04:47:45
212
160
21
2
Anziano
MOODE-SAMA
#J9QGL82
13 4 292
2019-04-18 09:26:28
68
160
22
2
Capo
Fares
#9LLJJR2C
12 4 290
2019-04-08 07:15:36
0
0
23
2
Anziano
♠️YoUsEf♠️
#JL0LGRCP
12 4 272
2019-04-17 22:36:31
46
80
24
2
Co-capo
ns.1.g
#JY00YLCR
12 4 263
2019-04-12 20:37:56
0
0
25
2
Anziano
انس السفري
#8RP202R2
12 4 225
2019-04-17 15:10:20
111
80
26
1
Anziano
mr.azzoozz
#8QGJUY9C
12 4 177
2019-04-17 10:13:41
114
80
27
1
S.Q26
#Y00G8C8C
12 4 118
2019-04-18 12:55:36
0
40
28
1
Anziano
hos
#C8P2YLLC
11 4 106
2019-04-01 21:00:30
0
0
29
1
Anziano
who's your dady
#P9CJR0UR
12 4 080
2019-04-18 12:20:58
0
0
30
1
Ibraheem
#CGG8GCLP
11 4 073
2019-04-04 19:30:20
0
0
31
1
Ammar-Alzahrani
#YLGCCGL9
11 4 060
2019-04-12 22:25:03
0
0
32
1
s.alzahrani
#YY9JGYGR
12 4 058
2019-04-15 07:34:44
8
40
33
1
i mZmZ
#2VQ8CYQG9
12 4 040
2019-04-17 19:06:48
70
80
34
1
Anziano
SoOoS
#9YCPG9QG
12 4 039
2019-04-17 05:54:24
40
40
35
1
Co-capo
MD SAMA ع
#V2J00YV
11 4 034
2019-04-09 19:46:37
0
0
36
1
AzozRx
#9U08C80Q
12 4 003
2019-04-05 08:54:16
0
0
37
1
SMoOoKE
#LUR9YGY
13 4 001
2019-03-17 20:11:03
0
0
38
1
Anziano
Bo_saqr
#99RUL222
12 4 001
2019-04-12 13:30:58
0
0
39
1
SAMPAIO
#2CRC8VP2V
11 4 001
2018-10-18 10:42:02
0
0
40
1
moody
#8QGGQQQY
11 4 001
2019-03-21 21:09:09
0
0
41
1
Anziano
palino
#JYY2JU00
12 4 001
2019-02-04 08:03:52
0
0
42
1
SAMPAIO
#P20U99CQ
10 4 001
2019-03-26 15:54:04
0
0
43
1
Anziano
Booka
#LVYVPR8
12 4 001
2019-01-07 23:57:02
0
0
44
1
Co-capo
BOMERA
#PGQ9QJ82
12 4 001
2019-03-24 15:10:04
0
0
45
1
القيصر
#98JULU8P
12 4 001
2019-02-27 17:20:05
0
0
46
1
Arena 12 ammo99
#PPGGV8QGJ
10 3 734
2019-04-18 12:37:33
326
354
47
1
Arena 11 mo7y
#LRR08RC9
9 3 453
2019-04-17 19:56:34
8
40
48
1
Arena 10 MAJID
#PUQJ00GRL
9 3 086
2019-04-18 10:02:52
92
180

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord