درع الخليج

#GUY9R9

56 397

49 / 50

حياكم جميعا,, هنا تحصل افضل دعم وبطولات وبتفاعلكم بنكون افضل كلان👍🏼👍🏼 الترقيات تمنح ولا تطلب،، ملك الدعم 👑 Adam

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 56 397
Trofei Richiesti 5 300
Capo Clan faisal
Range di trofei 4 394 – 6 117
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 16 337
Anziani 15
Co-Capi 14
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trph.
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
mazen
#8GJGJC92
13 6 117
2020-01-24 22:48:25
1144
590
2
8
Co-capo
adam
#8G2JCCPY
13 5 880
2020-01-24 22:37:36
1267
590
3
1
Co-capo
khaaa
#8RJYU8J8
13 5 870
2020-01-24 22:52:30
528
472
4
7
Co-capo
طاووس
#G99CCJGL
13 5 799
2020-01-24 22:26:08
384
320
5
3
Final Cut..
#8QPYQC00
13 5 794
2020-01-24 22:43:48
536
360
6
1
Co-capo
Jehad
#9LJCV0YV
13 5 779
2020-01-24 05:37:15
134
120
7
4
Co-capo
تمغّيط
#2V808Q22G
12 5 762
2020-01-24 21:21:05
508
430
8
4
Abu Bader
#2RR08C2J9
13 5 758
2020-01-24 22:11:32
486
0
9
8
دحوم. 454
#8GVQRUCP0
12 5 751
2020-01-24 19:50:51
545
400
10
5
Anziano
abdulrahman
#22G999GQC
13 5 699
2020-01-24 22:25:57
60
400
11
4
Co-capo
vikings
#898YLG0JG
13 5 682
2020-01-24 20:39:19
585
560
12
6
Co-capo
المدمر
#9PG9RJ9C
13 5 666
2020-01-24 20:51:27
968
550
13
4
PRO_PLAYER
#RJ9LLQGR
12 5 652
2020-01-24 20:06:15
366
40
14
7
Anziano
مهجور تايم ✌
#L8Y8QCU
12 5 649
2020-01-24 22:07:32
97
200
15
2
Anziano
عبدالله هزازي
#PR99R0RJ
13 5 628
2020-01-24 22:42:10
145
80
16
2
Co-capo
zidane...10
#JG98CYCQ
13 5 622
2020-01-24 22:54:23
170
550
17
5
alireza__n
#Q2GYJJ98
13 5 614
2020-01-24 22:56:04
228
440
18 Anziano
sanad
#92QYGRP2
13 5 605
2020-01-24 22:02:11
440
240
19
3
Anziano
mazaj99
#2L0Q9Q209
13 5 602
2020-01-24 22:44:25
487
430
20
1
Co-capo
gems
#JL9P90R
13 5 568
2020-01-24 20:47:30
269
200
21
1
Capo
faisal
#2GVYQGLUJ
13 5 548
2020-01-24 22:17:36
480
0
22
2
Anziano
basim8599
#YL8Y0YPC
13 5 533
2020-01-24 18:46:13
208
310
23
1
علاء
#YJYGG92L
13 5 530
2020-01-24 10:14:12
214
200
24
1
m2m
#PC29PP8
13 5 526
2020-01-24 22:58:11
130
335
25
2
Ibrahem Rubaie
#GPULVGV9
13 5 458
2020-01-24 20:21:52
270
350
26
1
Anziano
zizo10
#298RC2J9R
13 5 441
2020-01-24 21:28:15
132
500
27
11
Anziano
blacmoon
#2C9QVUVYC
13 5 421
2020-01-24 20:29:37
247
520
28
2
Anziano
Darweesh_11
#9YRYJ282Y
12 5 410
2020-01-24 20:45:10
285
440
29
2
Eissa
#80GRY9CY
11 5 381
2020-01-24 22:24:15
50
240
30
9
SEA WAVES
#2P8RUGU
12 5 362
2020-01-24 16:03:42
46
280
31
2
abd
#898LP90L
13 5 362
2020-01-24 19:18:36
252
360
32
3
Anziano
no problem~
#2JJC0QY0Y
12 5 360
2020-01-24 20:07:46
395
200
33
5
Co-capo
sale7
#89V9Y8JR
13 5 333
2020-01-24 19:20:54
202
590
34
2
Co-capo
HYMOO
#22RPQVV8Q
13 5 331
2020-01-24 20:25:19
602
400
35
2
SaKiL.NiRoB
#V8VYQPU
12 5 327
2020-01-24 17:07:26
102
280
36
3
Anziano
harry potter
#GCQY90VL
13 5 326
2020-01-22 00:59:34
28
120
37
6
Anziano
ABU KHALED
#2UQP2VRY
13 5 316
2020-01-24 21:57:26
326
480
38
12
dr. Amar
#PUU9L8GG
13 5 312
2020-01-24 22:59:23
224
480
39
7
Abu-Amal
#8J0J80U0L
12 5 312
2020-01-24 22:51:14
310
280
40
2
فورت نايت 25
#9R0G0QGQ2
11 5 273
2020-01-24 21:45:32
702
440
41
3
Shadowfax089
#9R9QQQ8V9
12 5 264
2020-01-24 13:13:41
158
160
42
8
Memo Xx
#8R2VGJU90
11 5 259
2020-01-24 19:55:55
40
80
43
3
King 2016
#2VC9PVVP
12 5 254
2020-01-24 20:08:37
171
200
44
3
Anziano
b7r_Jeddah
#2C8Y0LRC2
12 5 238
2020-01-24 21:01:25
120
440
45 Anziano
محمد بن ابراهيم
#8UV928CYJ
12 5 181
2020-01-23 11:43:19
62
120
46
1
Co-capo
asasas
#P8PYC9CQ9
11 5 015
2020-01-24 14:38:53
104
120
47
1
Co-capo
AzOz .
#JRVQULVP
13 4 946
2020-01-24 21:32:45
528
480
48 SALEH 99
#Q0YJGQG0
13 4 845
2020-01-23 23:00:00
10
160
49
1
Anziano
Abdullah
#2LJYJY0P
13 4 394
2020-01-24 21:03:57
80
480

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord