درع الخليج

#GUY9R9

50 268

49 / 50

حياكم جميعا,, هنا تحصل افضل دعم وبطولات وبتفاعلكم بنكون افضل كلان👍🏼👍🏼 الترقيات تمنح ولا تطلب،، ملك الدعم 👑 Classic 👑

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 50 268
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan Jehad
Range di trofei 4 259 – 5 328
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 3 620
Anziani 17
Co-Capi 13
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1
2
Co-capo
abdulrahman
#22G999GQC
13 5 328
2019-04-22 21:56:13
126
80
2
2
Capo
Jehad
#9LJCV0YV
13 5 323
2019-04-22 19:48:52
146
120
3
1
Co-capo
المدمر
#9PG9RJ9C
13 5 317
2019-04-22 22:09:17
254
120
4
3
Anziano
SALEH 99
#Q0YJGQG0
13 5 313
2019-04-22 15:57:40
40
80
5 dont!
#202L2RV80
12 5 275
2019-04-22 20:40:11
46
40
6
1
Co-capo
khaaa
#8RJYU8J8
12 5 185
2019-04-22 22:08:35
136
120
7
1
امــير ♪
#L9RLJP
12 5 139
2019-04-22 17:56:29
46
80
8
2
Co-capo
sale7
#89V9Y8JR
13 5 100
2019-04-22 23:35:42
174
120
9
2
Co-capo
طاووس
#G99CCJGL
12 5 099
2019-04-22 23:15:22
82
90
10
2
Anziano
Abdullah
#2LJYJY0P
12 5 095
2019-04-22 22:58:41
194
120
11
2
Co-capo
gems
#JL9P90R
13 5 073
2019-04-22 23:50:04
70
90
12
5
yousef
#GGCQ2GP0
13 5 059
2019-04-22 16:33:07
66
0
13
8
Rusalka
#LPQG220
12 5 022
2019-04-22 17:29:18
0
0
14
2
Co-capo
Classic
#P98CC8R9
12 5 019
2019-04-22 20:49:44
136
120
15
2
Co-capo
- 4looy -
#2V0QL0YLQ
12 5 013
2019-04-22 21:48:23
144
120
16
3
Anziano
mayssajm
#9Q0PLUCV9
12 5 003
2019-04-22 22:22:17
60
80
17
3
abo zack
#2RQC9R2UV
12 4 976
2019-04-22 23:38:14
87
0
18
9
Co-capo
AzOz .
#JRVQULVP
13 4 959
2019-04-22 20:16:08
142
120
19
4
Anziano
mrfaisal
#98U8CC28
12 4 947
2019-04-22 21:38:59
97
120
20
2
Anziano
abd
#898LP90L
13 4 943
2019-04-22 17:04:39
48
80
21
4
Co-capo
Bobshait.11m
#2V808Q22G
12 4 941
2019-04-22 20:23:07
132
120
22
5
Co-capo
proo
#999YLYUG
12 4 906
2019-04-22 05:33:12
18
40
23
11
Anziano
المستشار
#89GJG0GL8
11 4 902
2019-04-22 19:39:21
194
120
24 saad.ae
#QQ9C8P2Q
11 4 884
2019-04-22 23:28:16
18
80
25
3
Co-capo
vikings
#898YLG0JG
13 4 857
2019-04-22 19:46:45
48
80
26
6
Anziano
mazaj99
#2L0Q9Q209
13 4 855
2019-04-22 21:20:24
101
80
27
3
Anziano
sanad
#92QYGRP2
13 4 830
2019-04-22 22:30:34
30
40
28
5
سلطان الشهري
#JUPC9L88
12 4 822
2019-04-22 21:04:15
0
80
29
6
ibra01
#L8RV9J0
12 4 807
2019-04-22 22:53:33
88
120
30
4
GioiPando
#QQLR8C9V
12 4 767
2019-04-21 13:36:28
0
0
31 Anziano
meshal010
#9JJVQYLCG
11 4 742
2019-04-22 23:04:35
107
80
32
4
الـــــرســــام
#8VLRUVG9
12 4 720
2019-04-22 14:17:30
38
80
33
4
Shadowfax089
#9R9QQQ8V9
12 4 708
2019-04-22 21:36:39
80
80
34
1
نون
#2PYLVVVGQ
12 4 690
2019-04-22 23:52:37
0
0
35
3
d7o0omy15
#P2CYYVQRC
12 4 683
2019-04-22 23:01:30
60
120
36 SEA WAVES
#2P8RUGU
12 4 671
2019-04-21 07:17:31
0
0
37
5
Anziano
A.M
#8PGUVCR0
12 4 662
2019-04-22 23:48:50
10
0
38 Anziano
Darweesh_11
#9YRYJ282Y
11 4 631
2019-04-22 23:34:53
50
40
39 Hidden
#8U02YVQ99
12 4 615
2019-04-22 21:54:28
8
40
40
1
M7mHamd
#2J8P0YYJG
10 4 614
2019-04-22 20:43:25
0
0
41
4
Anziano
StuDucks
#92GJL2VL
13 4 610
2019-04-22 22:30:45
130
80
42
2
GOLDIN BOY
#2R80CU9RQ
11 4 604
2019-04-22 16:32:14
96
80
43 Anziano
ABU KHALED
#2UQP2VRY
13 4 519
2019-04-22 22:22:55
54
120
44 Anziano
faisal
#2GVYQGLUJ
13 4 507
2019-04-22 22:31:32
118
80
45
1
Co-capo
HYMOO
#22RPQVV8Q
13 4 404
2019-04-22 22:15:01
50
80
46
1
Anziano
سعد
#CLLRR28C
11 4 356
2019-04-22 16:42:48
10
40
47
2
Anziano
Ez86
#VJ9YP2JP
12 4 305
2019-04-22 15:24:31
36
40
48 نواف المري
#LJ9LVG8G
12 4 302
2019-04-22 14:14:16
0
40
49
1
Anziano
dos
#QLYL8LLY
12 4 259
2019-04-22 20:29:30
30
120

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord