السعودية

#CV29GC9

49 172

48 / 50

the best ...نرحب بكل اخواننا العرب من المحيط الى الخليج ❤ المشاركة في الحرب مطلوبه من الجميع والدعم شي اساسي

Requisiti Clan
Membri 48 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 49 172
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan ابو خالد
Range di trofei 4 025 – 5 379
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 6 630
Anziani 14
Co-Capi 16
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
O.M.A.R
#2L2Y89V8V
13 5 379
2019-04-23 19:50:46
264
200
2 Capo
ابو خالد
#2PU089Y0Y
13 5 163
2019-04-23 18:30:37
258
160
3
3
جهاد علي
#UQ02Q2G0
12 5 152
2019-04-23 14:40:17
50
40
4
1
Anziano
الصميدع
#UR29YP8U
12 5 129
2019-04-23 20:04:34
80
120
5 Anziano
21azes
#8LP8YVR
13 5 098
2019-04-23 16:58:03
274
200
6
2
Co-capo
ALKARMY
#JCP99RJG
13 5 091
2019-04-23 14:44:16
146
200
7 Co-capo
khalid
#JY2PYJQ8
13 5 051
2019-04-23 19:51:06
146
120
8 Anziano
Ahmad
#PP9RV9PP
13 5 042
2019-04-23 13:50:44
233
200
9
1
Anziano
omer Zakaria
#8YYJ0L2RJ
12 5 033
2019-04-23 19:14:17
224
160
10
1
Anziano
yasser
#8GU80Q2R
13 5 027
2019-04-23 20:07:40
302
160
11
2
Co-capo
ابو حمد
#QLLC8CL8
13 5 026
2019-04-23 19:25:35
214
160
12 Anziano
عيسى
#9PUY2VQ
13 4 956
2019-04-23 19:45:15
224
120
13 Anziano
ViRuS
#9YYC900U
12 4 946
2019-04-23 18:21:21
114
200
14
7
Selly_sa
#9JVUPRPQ
12 4 937
2019-04-23 18:20:33
30
120
15
1
Co-capo
aarag
#8YVVQ9LY
13 4 930
2019-04-23 19:13:23
118
200
16
2
جنرال
#22UL90JCP
12 4 919
2019-04-23 18:34:34
166
240
17
3
Co-capo
MR.X
#20LYUU20P
13 4 918
2019-04-23 20:01:15
118
160
18
2
Co-capo
d7oomybm
#8QQPJL2V8
11 4 918
2019-04-23 19:56:18
226
160
19 Fahad
#CY0JUP00
12 4 915
2019-04-23 20:13:00
140
160
20
5
Ali4ever
#2YP09UGY
12 4 890
2019-04-23 18:50:37
28
120
21
1
محمد
#20UVU2LUU
12 4 873
2019-04-23 14:20:30
108
160
22
3
ALJAKWAR
#U9RUU0J
12 4 861
2019-04-23 19:43:23
70
40
23 Anziano
% الفتاك %
#2RC0Y8JC
13 4 822
2019-04-23 18:32:34
216
200
24
2
Anziano
Onix
#8L08Q0R2U
12 4 818
2019-04-23 17:14:45
164
200
25
1
Anziano
yahyatop
#GJGQUQPU
12 4 799
2019-04-23 16:42:55
88
160
26
9
Anziano
AHMEDSON
#8YVR8Q2J9
12 4 780
2019-04-23 19:39:45
139
200
27 Mglegndery
#Y2R20CL
11 4 737
2019-04-23 18:56:30
118
240
28
9
SHS'
#QJLL9JC0
11 4 729
2019-04-23 18:00:08
10
0
29
1
BEDOO_√
#GUUGQ8R0
13 4 724
2019-04-23 20:04:29
278
120
30
1
Co-capo
noura
#9P9GQCQCU
12 4 646
2019-04-23 19:28:55
196
160
31
1
Co-capo
fahad
#JC0QVRUG
12 4 608
2019-04-23 11:45:10
114
190
32
1
EzQrTy
#PLPRGGCQ
12 4 605
2019-04-23 19:41:35
38
80
33
1
Mr. Ahm3D
#8JQ0QVUYJ
11 4 604
2019-04-23 16:10:49
136
160
34
1
Co-capo
Banabila
#2Q0Q0P802
12 4 602
2019-04-23 19:41:06
232
160
35
3
Anziano
kh_sh
#202YGC2LJ
12 4 601
2019-04-23 18:43:29
210
240
36
3
Co-capo
Essa.hamood
#229JC8CU2
12 4 600
2019-04-23 17:24:26
570
240
37
1
Co-capo
ابو عبدالله
#89QC9V9QV
12 4 443
2019-04-14 01:16:33
0
0
38
1
joooker
#2YU0CQQRJ
12 4 424
2019-04-21 01:14:22
0
0
39
1
Co-capo
sultan
#2JQ8RRGV
13 4 417
2019-04-21 17:54:38
0
0
40
1
THE LEADER
#YJLVV9QG
12 4 412
2019-04-23 19:38:35
30
80
41
1
Co-capo
@hlp
#LYLLP2RU
13 4 323
2019-04-23 15:52:13
168
160
42
1
هاني الشبح
#9RL0JU28C
11 4 304
2019-04-23 12:11:05
0
80
43
1
ابوسعود
#LVLJG2LR
13 4 238
2019-04-23 14:58:43
78
80
44
1
Anziano
أبوصالح
#22PP0Q9UG
12 4 229
2019-04-23 15:58:47
0
40
45
1
i_khalaf
#CG88222
11 4 224
2019-04-23 04:53:30
58
80
46
1
Co-capo
S.W.A.T
#2VRGRYP8Y
12 4 160
2019-04-23 18:57:56
134
120
47
2
Anziano
boja7ssm
#820GR9GU9
12 4 063
2019-04-23 18:24:44
100
160
48
2
Co-capo
HUGO
#2QC0929U
13 4 025
2019-04-22 05:24:48
10
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord