نخبة النخبة

#9YLCQG9J

41 598

40 / 50

شباب التفاعل و التبرعات و والمشاركة بالحرب أهم شي والا رح يصير تخفيض رتبة و بعدها طرد أهلا و سهلا بالجميع

Requisiti Clan
Membri 40 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 41 598
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan بطاح
Range di trofei 2 027 – 4 860
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 6 087
Anziani 2
Co-Capi 29
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Contrib.
Trofei
Contributo
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
Q8hz
#999Q9PGR
13 4 860
2 430
402
360
2 Co-capo
ABO LAITH
#2YVG0G9LQ
12 4 634
2 317
584
510
3 Co-capo
waleed
#JCGQGLJ8
13 4 610
2 305
363
317
4 Co-capo
شعيول
#8CYG0VR8C
12 4 600
2 300
60
0
5
1
Co-capo
mohammad.m5
#JV989Y8P
12 4 491
2 245
288
410
6
1
Co-capo
Yousef
#YG2VUVYL
13 4 486
2 243
283
320
7 Co-capo
shiko
#G0PG8GV
12 4 436
2 218
210
280
8 فهد المطيري
#2JGRV0PYJ
12 4 418
2 209
40
0
9 Co-capo
R_q8
#GU08LGGP
11 4 404
2 202
0
0
10 Co-capo
شـۦـيـۦـطـۦـانۨ
#8CYURJ088
12 4 364
2 182
0
0
11
1
Co-capo
anas hamidi
#8990CQCCR
12 4 330
1 082
394
440
12
1
Co-capo
~■AVATAR■~
#J8VVV2PP
12 4 330
1 082
158
160
13 Co-capo
الاسطوري
#P8GCY2GY
12 4 312
1 078
76
0
14 Co-capo
مسسـّطؤلل
#2RP2PQQ98
11 4 289
1 072
0
0
15 Co-capo
bo3li_q899
#J9C8C89R
12 4 271
1 067
230
280
16
1
Co-capo
الُأسِطِوَرَةِ
#89U9CLJQL
12 4 241
1 060
36
40
17
1
osama
#8Y8C0GPVV
11 4 230
1 057
67
600
18 ₷и̃̾ịṗẹṜ Ṝ₳₩₳₷
#88Q29VP0
12 4 224
1 056
70
40
19 Anziano
عيد بن علي
#2J8QVC8Y9
12 4 216
1 054
284
120
20 Co-capo
Natic
#J9UU0YLR
12 4 188
1 047
212
240
21 Co-capo
RsKy99
#9R0GJ9LG
12 4 128
495
306
240
22 Co-capo
alhoawi
#2R922VRV8
12 4 119
494
58
120
23 Romantic
#PLJV28UJ
12 4 107
492
190
120
24 Co-capo
سبيشل ون
#LRJ2R82L
12 4 098
491
0
0
25
1
Co-capo
salman1
#8URVYYYUV
12 4 072
488
328
360
26
1
Co-capo
abdulaziz
#29CU0U88C
12 4 067
488
388
0
27 yousef
#PL2LGL9
11 4 028
483
20
80
28 Co-capo
LAITH.SYRIA
#980YPJL9
10 4 020
482
192
430
29
5
Capo
بطاح
#8L0UPU9GG
12 4 013
481
434
400
30
1
Co-capo
بن بطاح
#88YL8U8PG
11 4 005
480
0
0
31
1
Co-capo
حجاج
#9YLUGJ9RG
10 4 003
400
0
0
32
1
Co-capo
*أبــو الشــيخ*
#8PRVP88L8
11 4 001
400
0
0
33
1
Co-capo
AHMAD
#R8VQJP02
12 4 000
400
0
0
34
1
Arena 12 TVT
#9RLLUC8UQ
10 3 945
394
0
0
35 Arena 12 Co-capo
ليث_الرفاعي
#G9CJCV9L
11 3 942
394
0
0
36 Arena 12 Anziano
moñєsTå , ❤
#G90PY2U9
11 3 791
379
48
40
37 Arena 12 IBRAHEM
#U982JPY9
11 3 788
378
182
120
38 Arena 9 Co-capo
[email protected]
#RGR8QPJV
9 2 609
260
0
0
39
1
Arena 7 B03li93
#PYGGPVCJ2
6 2 118
211
184
60
40
1
Arena 7 Co-capo
LAITH.SY
#2L02QJVUC
9 2 027
202
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord