B.T.G

#9LGU9JC8

59 363

50 / 50

B.T.G 【Beyond The Game】 重庆欢迎你!这里有酒有故事,有美女也有热血。杯5800+,平均卡等12+,部落战胜场100+,和谐部落,欢迎加入!联系VX: qq328676355

Collecting cards! Ends: 2019-07-18 14:08:20

Dati per le ultime 10 guerre

2019-07-17 14:07:50 +84
46 partecipanti War Collezione
ArcherBu Missed! 1401
Day Missed! 934 2/3
Soulhunter 1/1 935 1/3
CQ.Elite 喷喷 0/1 935 1/3
夜游 1/1 467 1/3
2019-07-15 13:59:51 +137
45 partecipanti War Collezione
小野鸡炖蘑菇 1/1 467 1/3
南城丶 1/1 935 1/3
三个火枪手 0/1 935 1/3
2019-07-13 13:36:11 +84
42 partecipanti War Collezione
Day 1/1 1402 2/3
黄族 0/1 467 1/3
2019-07-11 13:28:19 +85
45 partecipanti War Collezione
小野鸡炖蘑菇 0/1 1402 2/3
2019-07-09 13:26:56 +132
43 partecipanti War Collezione
一米阳光 1/1 1402 2/3
周_丑丑 Missed! 880 2/3
Tim 0/1 1402 2/3
2019-07-07 13:24:20 -21
42 partecipanti War Collezione
CQ.Elite 阿姨饶了我 2/2 467 1/3
CQ.Elite 伟少 1/1 880 2/3
爱吃大香蕉 Missed! 2337
2019-07-05 13:12:17 +16
48 partecipanti War Collezione
Soulhunter 1/1 440 1/3
CQ.Elite 墨鱼๑ 1/1 467 1/3
爱吃大香蕉 0/1 935 1/3
mystylexd 2/2 1870 2/3
2019-07-03 13:05:39 +135
44 partecipanti War Collezione
CQ.Elite 大佬 Missed! 2337
eric Missed! 1869
星の所在 Missed! 1401
阿尤 Missed! 1869
潘老师 Missed! 1347
爱吃大香蕉 0/1 1402 2/3
2019-07-01 13:00:17 +136
47 partecipanti War Collezione
爱吃大香蕉 Missed! 1980
一米阳光 1/1 495 1/3
小蘑菇炖野鸡 0/1 1980 2/3
2019-06-29 12:45:50 +90
44 partecipanti War Collezione
年迈的老司机 1/1 1402 2/3
一米阳光 1/1 1457 2/3
三个火枪手 1/1 935 1/3
Naughty War Collezione
ArcherBu
2019-07-17 Missed! 1401
Day
2019-07-17 Missed! 934 2/3
2019-07-13 1/1 1402 2/3
Soulhunter
2019-07-17 1/1 935 1/3
2019-07-05 1/1 440 1/3
CQ.Elite 喷喷
2019-07-17 0/1 935 1/3
夜游
2019-07-17 1/1 467 1/3
小野鸡炖蘑菇
2019-07-15 1/1 467 1/3
2019-07-11 0/1 1402 2/3
南城丶
2019-07-15 1/1 935 1/3
三个火枪手
2019-07-15 0/1 935 1/3
2019-06-29 1/1 935 1/3
黄族
2019-07-13 0/1 467 1/3
一米阳光
2019-07-09 1/1 1402 2/3
2019-07-01 1/1 495 1/3
2019-06-29 1/1 1457 2/3
周_丑丑
2019-07-09 Missed! 880 2/3
Tim
2019-07-09 0/1 1402 2/3
CQ.Elite 阿姨饶了我
2019-07-07 2/2 467 1/3
CQ.Elite 伟少
2019-07-07 1/1 880 2/3
爱吃大香蕉
2019-07-07 Missed! 2337
2019-07-05 0/1 935 1/3
2019-07-03 0/1 1402 2/3
2019-07-01 Missed! 1980
CQ.Elite 墨鱼๑
2019-07-05 1/1 467 1/3
mystylexd
2019-07-05 2/2 1870 2/3
CQ.Elite 大佬
2019-07-03 Missed! 2337
eric
2019-07-03 Missed! 1869
星の所在
2019-07-03 Missed! 1401
阿尤
2019-07-03 Missed! 1869
潘老师
2019-07-03 Missed! 1347
小蘑菇炖野鸡
2019-07-01 0/1 1980 2/3
年迈的老司机
2019-06-29 1/1 1402 2/3

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord