سعودي

#9LC9G28

39 372

32 / 50

الأخلاق اولا. اسأل عن شروط الكلان. أفضل متبرعين : R#M و الإتحاد و Hook و عزووز و ghr

Requisiti Clan
Membri 32 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 39 372
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan Anonymous
Range di trofei 2 417 – 4 886
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 1 270
Anziani 11
Co-Capi 9
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Contrib.
Trofei
Contributo
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
ghr
#R99C8V2Q
13 4 886
2 443
0
0
2 Co-capo
karar 89
#9RLR90Q0
13 4 746
2 373
0
0
3
1
Anziano
legend , 1994
#JPQ9982Q
12 4 719
2 359
10
40
4
1
Anziano
سمير
#R0C9VULG
11 4 718
2 359
0
0
5 Anziano
فيصل
#2LYL2RUC
13 4 668
2 334
70
80
6 Co-capo
HOOK
#C0YGVPYP
13 4 608
2 304
108
80
7 Anziano
SEKA
#U9UVYRR
13 4 561
2 280
30
40
8 Co-capo
khalid
#9CQRG989
12 4 470
2 235
0
0
9
1
Co-capo
ABU_ALYSR £€$
#20GLLR2PJ
12 4 459
2 229
40
40
10
1
Anziano
YASIR
#P08R2R90
12 4 400
2 200
50
0
11
2
Co-capo
الإتحاد
#8CYC8209
12 4 387
1 096
98
80
12 p_khaled_q
#22G9QGCLL
12 4 366
1 091
10
40
13 Co-capo
R#M
#PYY89JCQ
12 4 334
1 083
134
80
14 Anziano
Heroine
#82RVG90Q8
12 4 326
1 081
48
70
15 Anziano
هجير الشوق
#280RYJPR
12 4 322
1 080
20
50
16 Abdalla alkhtib
#88UQ8L9L9
11 4 242
1 060
0
0
17
2
ALL STAR 26
#989L9R2R
13 4 233
1 058
36
40
18
1
Anziano
ابو برهوم
#292V922Q9
12 4 207
1 051
30
40
19
1
mjood
#98VVR0R82
11 4 206
1 051
0
0
20 خالد العتيبي
#9YUUPLPGY
11 4 205
1 051
76
50
21 Co-capo
Nice one
#2YVP2JCPU
11 4 165
499
20
50
22 Capo
Anonymous
#828YURPR
12 4 161
499
57
50
23 Anziano
RZH701
#8RRUUVCLG
12 4 152
498
40
40
24 Anziano
fahad...¶07
#22L2QCJ8V
12 4 148
497
58
50
25 آعٌصًآرآلُڄنوٻ♪
#8G9LYQ22
12 4 110
493
98
80
26 كريم سمبوسه
#YVUJYC8C
12 4 110
493
10
30
27 Rakan_00
#PQ2YUQ9R
12 4 084
490
30
40
28 Co-capo
عزووز
#QY0LPR8U
13 4 034
484
127
80
29 عبد الله
#8VUVC29JJ
11 4 021
482
30
40
30 MAK
#9QLJC00L
11 4 002
480
40
40
31 Arena 12 Anziano
kiqo8
#89P9PQQ2
11 3 983
398
0
40
32 Arena 8 عثمان"كفرنبل
#9URUGLGRG
7 2 417
241
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord