حروب النصر

#9JJL8C8J

49 683

50 / 50

كبيرنا جبل لا يقاس وصغيرنا جمرة لا تداس نحن المنتصرون دائما ولكن اذا خسرنا فاعلم انو النت قد فصل 😁دعم ومشاركة بالحرب اهم شي

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 49 683
Trofei Richiesti 4 300
Capo Clan المنتصر بلله
Range di trofei 4 001 – 5 258
Info Clan
Posizione Turchia
Donazioni Per Settimana 5 182
Anziani 39
Co-Capi 8
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
المحترف
#P9J2VUUUQ
12 5 258
2019-10-15 18:51:54
358
240
2
5
Anziano
امير
#8J8GQY9LJ
11 5 164
2019-10-15 18:29:10
134
160
3 Anziano
safwat
#8R8C9VLL0
12 5 142
2019-10-15 12:50:23
48
120
4
2
Anziano
عمر فتحي
#98GY0QL8
13 5 135
2019-10-15 17:40:48
92
40
5 Anziano
طلال
#PQUJY0VP
12 5 119
2019-10-15 19:28:04
80
80
6
2
Anziano
ابو كرمو
#8YR209YRJ
12 5 081
2019-10-15 19:15:18
154
200
7
3
Anziano
عمار
#8UPJP00L
11 5 072
2019-10-15 14:02:09
58
160
8
1
Anziano
~MUHAMET.NAJEM~
#PVQUYYGV
11 5 055
2019-10-15 19:03:02
158
160
9
3
Anziano
⚡قريةالأسود⚡
#8U200RPJ
13 5 041
2019-10-15 19:02:39
272
160
10
2
Capo
المنتصر بلله
#RPPJYGVJ
13 5 040
2019-10-15 11:03:28
78
80
11
5
Anziano
مالك الاسطورة
#RUR8V0P2
10 5 027
2019-10-15 19:26:19
126
160
12
1
Anziano
ابو صبيح
#P8982LRLL
11 5 003
2019-10-15 17:04:22
50
120
13
1
Anziano
misslife
#2VQ0VYU90
12 5 001
2019-10-15 10:26:05
5
120
14
4
Anziano
محمد نور عنبر
#U2PRPCRP
10 4 992
2019-10-15 17:50:16
50
120
15
2
Anziano
☠☠yousif☠☠
#9CPG9CP2
12 4 974
2019-10-15 18:09:13
58
120
16
1
Anziano
البطل
#8LCGQ9QGL
12 4 950
2019-10-15 18:41:29
176
80
17
5
Co-capo
رنا عاتكي
#92YJQJ9VQ
11 4 949
2019-10-15 15:11:42
224
200
18
2
Anziano
ahmad sabbaggh
#9PV2UQU0L
11 4 932
2019-10-15 18:59:32
76
160
19 Co-capo
فارس الظلام
#9P2LCVQU
12 4 920
2019-10-15 18:33:20
370
210
20
4
Anziano
أبوالجود
#90PJ0CPYR
11 4 909
2019-10-15 08:47:26
56
120
21 Anziano
ROPIN HOOD
#88G2PQQUP
12 4 899
2019-10-10 02:06:22
0
0
22 Co-capo
yazan
#9RVRJ982Y
12 4 896
2019-10-15 16:59:12
228
120
23
6
Anziano
abo.albra2
#J0U99YGY
12 4 884
2019-10-15 16:25:32
114
80
24
1
Co-capo
روعة الخطيب
#9JYRQYR0Y
10 4 877
2019-10-15 02:17:12
114
120
25 Co-capo
HSON
#9RQCRCURV
12 4 822
2019-10-15 19:27:15
166
160
26 Anziano
تيموررر
#2RLPY2QQ
11 4 817
2019-10-14 17:56:55
85
40
27
1
Anziano
parooooooon
#9889UJ08L
12 4 800
2019-10-15 18:41:42
247
160
28
1
Anziano
reDa
#99LYPR8GG
12 4 794
2019-10-15 17:49:29
200
140
29 Anziano
اشرف
#9YCLLJGJ
10 4 723
2019-10-15 19:14:05
122
80
30 Anziano
osman
#Q9JRJYC9
11 4 712
2019-10-15 19:02:39
44
70
31 Anziano
Arch.abdulrahim
#PGGUQ02QV
11 4 708
2019-10-15 18:33:39
94
80
32 Anziano
كرم نايف
#2LGPQL8R
11 4 700
2019-10-15 18:09:58
126
160
33 Anziano
samer
#PV2VL2R0G
10 4 684
2019-10-15 19:33:38
93
120
34
2
Anziano
Abdullah Batış
#Y9JJLU92G
10 4 634
2019-10-15 16:25:02
88
120
35 Anziano
Xxyamen lordxX
#2VGCG0YUR
11 4 631
2019-10-15 16:30:24
10
40
36
2
Anziano
ملكة ثلج
#JPVC08GG
10 4 617
2019-10-15 18:39:22
263
160
37
6
Anziano
المحترف محمد
#PP0L9U9U8
10 4 600
2019-10-15 18:55:50
100
160
38
1
Anziano
*أبوأحمد*
#8UCR9VVQ
11 4 591
2019-10-15 19:31:16
66
50
39 RAME Đ4_YT®
#2VP9UCYQP
9 4 563
2019-10-15 18:56:27
0
0
40
5
Anziano
محمود
#YUG20U9LG
8 4 536
2019-10-15 19:08:43
30
112
41
3
Anziano
كاسح الظلام
#PGYCPUVQR
10 4 525
2019-10-11 15:42:22
0
0
42
3
Anziano
أبو الهيجاء
#YLUJU0Q8
11 4 525
2019-10-15 14:24:41
120
80
43
3
Anziano
9خالد
#PJ8V8VL80
9 4 521
2019-10-15 17:41:51
0
0
44
2
Anziano
ابو عثمان
#Y90LJYLRU
9 4 491
2019-10-15 18:03:31
0
0
45
4
Anziano
ملك فري فاير
#PV09QY2PU
9 4 485
2019-10-15 06:51:31
36
40
46
2
Anziano
محمد جديع
#8YV0QJVUG
12 4 442
2019-10-14 15:52:02
58
80
47
1
ابن سوريا♡
#YRJ8YYUY8
9 4 379
2019-10-11 20:24:11
0
0
48
1
Co-capo
ماهر المنتصر
#2RPUR0PGR
12 4 377
2019-10-09 19:00:56
0
0
49
1
Anziano
HHALK
#PP88JLUCV
10 4 265
2019-10-15 18:29:25
70
120
50 Co-capo
الأسطوره
#2RCQJRPJY
13 4 001
2019-09-25 13:18:48
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord