الميلس

#90QVU00V

48 236

46 / 50

استغفر الله العظيم واتوب اليه

Requisiti Clan
Membri 46 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 48 236
Trofei Richiesti 4 300
Capo Clan Bukhleel
Range di trofei 3 437 – 5 554
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 10 250
Anziani 12
Co-Capi 14
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
BOSS
#JQLG9PLL
13 5 554
2019-04-26 09:48:11
540
480
2 Capo
Bukhleel
#ULUJCPRG
13 5 509
2019-04-26 01:21:52
390
280
3 Anziano
Hassan
#9PLRJQ99
13 5 262
2019-04-25 20:11:59
470
440
4
1
Co-capo
abdullah_q
#2GCQJU29R
13 5 238
2019-04-26 09:41:47
568
440
5
1
Co-capo
Hamad Ahli
#8CGCULQ8
13 5 237
2019-04-26 09:20:22
688
400
6 Co-capo
Weld Alhrmoodi
#92PUQJQ8
13 5 189
2019-04-26 09:33:05
322
360
7 Co-capo
BOGIMBO
#80PCVJVCY
13 5 122
2019-04-26 05:07:40
433
480
8 Co-capo
Detected
#2UVLYYL22
13 5 088
2019-04-26 07:53:23
45
360
9 Co-capo
Ahmed911
#2QL2UVJR0
12 4 961
2019-04-26 09:35:48
592
360
10
1
Co-capo
mohamed kousa
#RJV9CULP
13 4 957
2019-04-26 09:42:54
749
80
11
1
Co-capo
Deadly Shot
#PQV2JCPY
13 4 901
2019-04-26 09:46:09
174
520
12
2
Anziano
HamaD_25_
#8GLQU0202
10 4 866
2019-04-26 09:33:55
10
40
13
1
almansoori
#ULUQC9GV
12 4 837
2019-04-26 09:49:30
651
520
14
1
AFA2312
#QC0Q2L8Q
12 4 790
2019-04-24 19:27:54
20
40
15
1
Anziano
Salman
#CGV9PLJ
12 4 780
2019-04-26 01:17:33
314
40
16
1
Bavarian king
#9YURRR0Q
12 4 738
2019-04-26 09:44:38
50
120
17 Co-capo
hd_hood
#9VR9VCQU
13 4 710
2019-04-26 09:21:39
473
400
18 rifat
#92PR0YLJ
11 4 707
2019-04-26 08:18:30
92
200
19 Rize
#20Y28GG00
12 4 658
2019-04-26 04:13:52
0
40
20
1
Anziano
lAhmedl
#GV0Y0C2J
11 4 609
2019-04-26 07:48:18
348
360
21 salah2
#8RGYULYQ2
11 4 581
2019-04-26 07:57:50
184
440
22
1
Naji
#9R8VPUL9V
10 4 569
2019-04-26 08:21:13
252
400
23
3
Anziano
nader
#9G0PUC9U
11 4 544
2019-04-26 08:24:37
352
200
24
2
Co-capo
YoOBz
#JJJQP82
12 4 536
2019-04-20 11:08:46
0
0
25
1
Anziano
Na7la
#9V9GLY28U
10 4 482
2019-04-25 21:05:01
20
0
26
2
Anziano
Mahmoud
#Q2R9Q8U8
11 4 459
2019-04-25 12:03:46
29
160
27 Co-capo
rashood27
#2RCU9PPPU
11 4 447
2019-04-25 18:50:04
244
200
28
3
boboz
#98PRU9RGR
11 4 409
2019-04-26 08:35:29
100
200
29
1
Co-capo
عبدالله
#PP0VQLJP
13 4 376
2019-04-26 09:00:22
618
480
30
1
Anziano
AMIRI99
#9RRQCVRL0
11 4 365
2019-04-26 09:28:22
236
280
31
1
ahmed alshemary
#2R2RU28GP
12 4 318
2019-04-25 12:07:00
57
10
32
1
Anziano
D.T.H.
#YPL0U9QV
12 4 311
2019-04-24 19:11:15
60
120
33
1
Mido_HD
#9UJGUVVRU
10 4 305
2019-04-26 09:44:05
20
200
34
1
حماده الملك
#9R00UCLL9
10 4 302
2019-04-26 01:24:38
0
0
35
2
mor
#U22JGURY
10 4 293
2019-04-24 22:58:22
20
40
36
2
Mystogan
#LP8VQGLJ
11 4 253
2019-04-26 09:38:27
58
40
37 omarr
#RJ90RQUJ
11 4 148
2019-04-26 08:25:18
141
240
38
2
firas92
#99CPPLG8
10 4 141
2019-04-25 13:43:54
0
0
39
1
Anziano
B64004
#8R2Y2VGR2
12 4 063
2019-04-26 07:29:26
126
0
40
1
7mo0od
#8PUGQYP0
11 4 046
2019-04-26 08:05:58
112
360
41
1
Co-capo
rayoood
#2CR89CPC
12 4 033
2019-04-26 00:10:33
40
0
42
1
Anziano
darkness_col
#QRJPQRR
12 4 021
2019-04-26 02:41:41
334
320
43
1
bashar
#2RGR0J9YQ
11 4 008
2019-04-26 07:59:51
46
240
44
1
YOYO
#8LY2008J
12 4 002
2019-04-24 08:46:47
10
40
45
1
Sun Light
#PUPCVQ8
13 4 001
2019-04-26 07:45:55
242
280
46
1
Arena 11 Anziano
mani
#9J8RYVLY
11 3 437
2019-04-22 18:21:04
10
40

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord