ابطال السعودية

#8VJVG0R

50 047

50 / 50

السلام عليكم ،حياكم معانا ف القبيلة التبرع شيء أساسي و الأهم المشاركة في معارك القبيلة(المشاركة في الجمع فقط (طرد))

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 50 047
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan rdawy
Range di trofei 3 531 – 5 527
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 12 920
Anziani 5
Co-Capi 20
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1
1
Co-capo
Ali
#UL8PVPYQ
12 5 527
2019-04-26 04:48:56
782
480
2
1
Capo
rdawy
#PLVGCGCC
13 5 379
2019-04-26 00:16:06
320
400
3
4
Co-capo
Abd
#PJUYGY9V
13 5 325
2019-04-26 05:47:57
484
440
4
4
Co-capo
الحزم والقادسيه
#2PP98CC22
13 5 317
2019-04-26 01:38:42
1029
440
5
1
Co-capo
KHALID
#90C8PY2G
12 5 308
2019-04-26 00:56:45
462
320
6
3
Co-capo
مـــرآم
#Y9PV88L
13 5 305
2019-04-26 07:51:11
640
430
7
2
Co-capo
Saud
#2229PJU2G
13 5 258
2019-04-26 08:10:40
584
410
8
2
basam 7gx
#G8U0JGUR
12 5 241
2019-04-26 07:50:03
578
360
9 Co-capo
السلطان؟
#99299UQL
13 5 076
2019-04-26 03:15:24
418
360
10 sam
#22RJVPV
13 5 052
2019-04-26 02:42:55
414
240
11
4
ياسر الجدعاني
#20LG8RQC
12 5 022
2019-04-26 02:45:14
317
80
12 Co-capo
Adnan
#R9RVGQ28
12 5 019
2019-04-26 07:44:33
0
320
13
1
Co-capo
sweet
#PRPPVVVR
13 5 012
2019-04-25 21:48:14
474
360
14
1
naif
#8GVPR2P0Q
12 5 010
2019-04-25 22:43:46
266
360
15
4
Co-capo
MBH11/88
#900900YC
12 5 000
2019-04-25 19:02:09
56
200
16 Co-capo
abòd
#9G29RYYY
12 4 942
2019-04-26 01:59:23
268
400
17
6
Anziano
⚡ٱلَجَےـنٌرٱلَ⚡
#GCPUGQL
13 4 862
2019-04-26 06:38:17
332
200
18
7
==(luqman)==iik
#9LQP8JRC
11 4 857
2019-04-25 22:48:10
108
160
19
2
عامر
#RJLL88GQ
12 4 853
2019-04-26 04:58:54
86
120
20
2
Anziano
matu
#2GRJQCY0Y
10 4 847
2019-04-26 05:59:25
202
370
21
4
Co-capo
ابو سلطان123456
#2L82GGQQ
13 4 845
2019-04-26 06:10:38
184
80
22
2
Co-capo
أبركدبراا
#2GV0QCQ9G
12 4 825
2019-04-26 01:33:46
503
320
23
4
No Thing
#8JC0VGCP
11 4 815
2019-04-26 01:18:48
10
0
24
2
Co-capo
بو نواف
#8QPULQLL
12 4 784
2019-04-26 02:31:11
444
400
25
1
no mercy.
#98U9VCPUQ
12 4 762
2019-04-25 23:15:42
114
280
26 Co-capo
امير الظلام 1
#29LRGRYR
13 4 717
2019-04-26 05:41:02
520
480
27 还我一个传奇奖杯
#YQVC8JCY
11 4 665
2019-04-26 06:17:46
170
440
28
1
Emad-zh
#2GRYCVUP2
12 4 662
2019-04-26 07:23:01
148
400
29
1
M.110
#90C0P02Y9
11 4 648
2019-04-26 02:01:24
129
160
30 eyaad
#9R0CVRGRV
10 4 604
2019-04-25 08:28:07
46
0
31 super man
#2LVRJJPG
12 4 576
2019-04-26 01:59:41
8
40
32
2
Co-capo
خالد
#Q929PGVQ
12 4 529
2019-04-26 01:39:11
20
40
33
1
Asim
#9LRJQPLY9
10 4 511
2019-04-26 02:24:28
148
240
34
1
khalid
#2L0C9LCC
12 4 505
2019-04-25 22:22:21
342
320
35 Ab14
#92JCYPPP2
11 4 438
2019-04-26 07:42:02
144
280
36 mohamed king
#2GJY0R88U
11 4 419
2019-04-26 07:23:38
196
240
37
4
Anziano
Bo AlZeek
#PY2PQPC2R
9 4 402
2019-04-26 06:52:52
308
560
38
1
Zzoz Bnawe\☆_☆/
#UQ2L889C
10 4 347
2019-04-26 05:56:36
370
360
39
1
taqi-8
#2PV8UYUJU
12 4 312
2019-04-25 20:29:44
238
320
40
1
falcao
#PYLVR0Q9
11 4 306
2019-04-23 18:24:38
36
160
41
1
Anziano
mahdi16
#JPY9YJ9C
12 4 255
2019-04-26 06:56:50
40
0
42 JaVa
#98PJC8RY
12 4 129
2019-04-20 14:23:59
0
0
43 Co-capo
Mohammed.ja
#28JQRRJY
11 4 124
2019-04-26 07:49:19
134
190
44 Co-capo
حليلها
#8U2VG0CL
11 4 106
2019-04-25 07:56:37
104
200
45 fares
#2GRGVURGU
12 4 076
2019-04-19 14:53:42
0
0
46 ابو صالح
#98CGRUP0
12 4 060
2019-04-08 12:37:49
0
0
47 Co-capo
azoz
#28LG9PVGU
13 4 011
2019-04-26 04:09:11
476
480
48 Anziano
228
#CCCGGJYC
12 4 001
2019-04-25 23:56:56
134
320
49 Arena 12 Co-capo
jawad
#CCY0VCUQ
11 3 870
2019-04-19 20:37:30
0
0
50 Arena 11 Ammar
#8J90U2GVG
10 3 531
2019-04-25 14:00:30
60
80

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord