الرئاسة

#8J8PJPY

47 619

50 / 50

احنا عرب زايد اذا تبغي العلم .. يا جاهل التاريخ اقرا حروفه ⁦🇦🇪⁩⁦❤️⁩

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Chiuso
Punteggio Clan 47 619
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan OxyGeN
Range di trofei 2 916 – 5 468
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 12 728
Anziani 23
Co-Capi 20
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
my name
#YC2JJG08
13 5 468
2019-04-21 13:12:34
326
440
2 slo.ols
#209JG2JU0
13 5 227
2019-04-21 14:03:59
348
550
3 Co-capo
aamams
#V0YQUJ
13 5 130
2019-04-21 11:51:58
406
450
4
1
Co-capo
0502333318
#QJ9VYP8
13 5 100
2019-04-21 12:33:53
190
80
5
2
Co-capo
HuMMeR
#2UU92098G
13 5 023
2019-04-21 14:16:09
70
520
6
2
Capo
OxyGeN
#28UUR2JV
13 5 005
2019-04-21 11:52:50
994
120
7
1
Co-capo
3baid『UaE』
#L9J9VY9Q
13 4 978
2019-04-20 20:08:58
186
120
8 Co-capo
shaheen uae.
#PVG8U9UV
13 4 932
2019-04-21 12:39:41
610
120
9
3
Co-capo
M.K
#9YUYC82P
13 4 912
2019-04-21 14:22:17
686
640
10 Co-capo
Ghano0m
#8G2JJGPG
13 4 897
2019-04-21 13:50:17
428
520
11
2
Co-capo
69
#YURPLRYC
13 4 885
2019-04-21 13:00:03
59
80
12
1
Co-capo
U4me
#RRGC9Q9P
13 4 863
2019-04-21 14:38:15
644
560
13 Co-capo
bin_london_ae
#PC889U0U
13 4 793
2019-04-21 10:35:32
390
360
14 Co-capo
royal_rak
#9VCGVCGV
12 4 738
2019-04-21 14:30:17
575
480
15 Anziano
Montaser
#YVQL2RPU
13 4 684
2019-04-21 13:42:39
639
600
16
2
Anziano
Fighter
#909Q990J
12 4 662
2019-04-21 14:02:04
893
670
17 Anziano
saifalketbi3
#P0UGGU90
12 4 652
2019-04-20 18:27:29
248
320
18
1
Co-capo
blackhorse
#28PJLLJ0G
13 4 636
2019-04-21 14:24:25
292
470
19
3
Anziano
نجم سهيل
#P290P8V92
10 4 622
2019-04-21 13:52:48
64
440
20 Co-capo
xher0
#8QV2GJGL
13 4 609
2019-04-21 12:42:49
276
440
21 Anziano
UAE
#R2PQP0R9
11 4 522
2019-04-20 22:40:46
106
200
22 Co-capo
AlAiN
#8PYJVU
12 4 512
2019-04-21 12:05:00
188
320
23 k91
#8UYL08VJ
13 4 444
2019-04-21 13:18:44
102
200
24 Anziano
kawashima
#88LQRJJ02
13 4 444
2019-04-19 13:57:58
30
40
25 Anziano
-+<Tnt>+-
#8R0R22V9
12 4 424
2019-04-20 20:13:42
28
160
26
1
Hoopzz
#PLY9GCCGR
10 4 386
2019-04-21 14:41:17
1470
708
27
1
Anziano
jassim
#82PY2YQP
12 4 383
2019-04-21 10:32:26
38
600
28 Co-capo
bu_Rashed
#290982JR0
12 4 373
2019-04-21 07:57:11
386
280
29
1
Co-capo
InterMilito
#P2U8VY2Q
13 4 349
2019-04-20 20:19:14
288
360
30
1
Anziano
meam
#P9V8QUJR
12 4 340
2019-04-21 13:26:53
120
400
31 3bozales
#CU8PUVY
11 4 270
2019-04-21 14:30:41
97
160
32 Co-capo
هيرو
#JQLUG0J9
13 4 246
2019-04-21 11:33:14
585
480
33 Anziano
الرئاسه
#9JLVGU8
12 4 229
2019-04-21 08:17:16
48
160
34 Co-capo
RAGEzX
#9CJQ8G8L
11 4 150
2019-04-21 14:25:03
512
40
35 Anziano
K13
#Q0L2JCCQ
12 4 067
2019-04-15 22:20:42
26
40
36 Anziano
AL KHYELI 488
#G2QPJPYQ
11 4 046
2019-04-06 18:57:14
0
0
37 Anziano
5>Fsio<
#2YLVQGVGV
12 4 003
2019-04-17 17:57:15
0
0
38 Anziano
ss-alkhyeli
#Y0JJ9QCQ
12 4 001
2019-02-14 16:48:57
0
0
39 Anziano
Z0R0
#GV0UJ280
11 4 001
2019-01-14 19:31:46
0
0
40 Anziano
bin5rsan
#22Q9PCVR
12 4 001
2019-01-14 05:06:14
0
0
41 Anziano
who's next?
#QVJRRQP2
11 4 001
2018-10-02 07:03:09
0
0
42 Arena 12 Co-capo
24VOLT
#G88YULY
12 3 914
2019-03-28 20:46:11
0
0
43 Arena 12 3inawe7
#P2UC9C00
11 3 865
2019-04-21 13:26:10
98
0
44 Arena 12 Anziano
DIZEL
#J0P92GRU
11 3 845
2019-04-06 15:36:49
0
0
45 Arena 12 Anziano
m7med 702
#VPJ2R90P
11 3 835
2018-06-25 13:37:03
0
0
46 Arena 12 Anziano
Hhok
#UJVQJRVQ
12 3 808
2019-04-14 01:20:12
0
0
47 Arena 11 Anziano
F16
#8228QC8CG
10 3 692
2018-12-18 19:38:12
0
0
48
1
Arena 12 Anziano
u4me
#20RVPC0YV
12 3 609
2019-02-27 19:49:54
0
0
49
1
Arena 12 Hdwow
#P2G9YGLLV
10 3 601
2019-04-21 13:07:00
282
600
50 Arena 9 Anziano
عيال زايد
#8UJC0J220
11 2 916
2019-04-20 11:15:33
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord