به نام پدر...

#2LU2CRVV

48 046

50 / 50

گفتارنیک.👑پندارنیک.👑کردارنیک👑 دونات شیک💣

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 48 046
Trofei Richiesti 2 000
Capo Clan Youna
Range di trofei 2 277 – 5 680
Info Clan
Posizione Iran
Donazioni Per Settimana 7 962
Anziani 11
Co-Capi 11
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
ehsan
#8RV82822
13 5 680
2019-10-18 02:49:28
457
320
2 Capo
Youna
#V28GJ9CJ
13 5 520
2019-10-18 10:28:06
826
360
3 Co-capo
[email protected]
#2QQRG0QV
13 5 408
2019-10-18 09:36:18
480
400
4 Anziano
t.n.t
#2LVUVGL8J
11 5 175
2019-10-18 11:05:48
616
280
5
2
Co-capo
Arman
#99CRQ800
12 5 034
2019-10-18 08:28:50
117
120
6
1
Co-capo
moslem.T
#V289RGV9
12 5 021
2019-10-17 20:54:48
469
240
7
1
Co-capo
paradise
#PR9998PG
13 5 012
2019-10-07 23:49:34
0
0
8 EDWARD☠️
#9GRJGPL0R
11 5 001
2019-10-18 10:19:04
93
310
9 Ahad
#8CQ9VRVL
11 4 974
2019-10-15 09:18:24
80
40
10 ali
#8L9RJY8CR
10 4 858
2019-10-18 06:40:46
134
280
11 Co-capo
dolar
#PG0L90Q9J
10 4 835
2019-10-18 04:22:36
20
340
12 Co-capo
KORD ELiTE
#9GCL8VPJR
11 4 724
2019-10-17 07:50:27
49
160
13 Anziano
khan mohammad
#P0VC8UVQC
10 4 700
2019-10-18 08:31:07
68
120
14 Anziano
hozhabr
#YQL8PYUP
11 4 691
2019-10-11 18:33:51
0
0
15
2
Co-capo
Gh.TAHERI
#V00LJJL8
10 4 640
2019-10-18 10:10:33
239
200
16
1
Anziano
Mohammad
#29Y0CPQLV
9 4 634
2019-10-18 07:12:58
235
370
17
1
sepehr
#PC8ULUC9G
9 4 630
2019-10-18 03:51:56
10
80
18 yashar
#PCYJQ88PG
9 4 614
2019-10-18 08:29:42
138
320
19 Alireza
#PQCGYRG09
10 4 611
2019-10-17 21:16:33
0
80
20 Co-capo
ali
#Y9JLL00RL
10 4 595
2019-10-18 05:45:59
430
280
21 Anziano
WANTED
#P8RV0V0PL
10 4 575
2019-10-15 18:59:38
10
120
22 milad
#9RJ2CYY0V
11 4 556
2019-10-17 09:29:40
30
80
23 ❤️SAEED-ESF❤️
#99YURVPR
11 4 549
2019-10-16 16:28:16
30
40
24 Co-capo
mohammad
#YL2VRG0P0
10 4 539
2019-10-18 10:29:12
454
440
25 mr parviz
#809RR0QP
11 4 535
2019-10-18 03:19:55
102
240
26 mr.reza
#922CYY9QC
12 4 528
2019-10-16 14:25:16
14
40
27 Anziano
$TORNADO$
#8J9J8QPGQ
11 4 498
2019-10-18 01:18:22
20
40
28 Anziano
مینیP.E.K.K.A
#902J0UPGV
11 4 488
2019-10-13 16:58:31
0
0
29
3
POoRia
#PULP29J2
9 4 442
2019-10-18 11:37:43
204
176
30
1
Anziano
PEDRAM
#9RLQL2JYU
10 4 438
2019-10-11 19:06:05
0
0
31
1
PARSA
#YL0QQP202
9 4 421
2019-10-18 08:19:24
236
80
32
3
taha
#P9LYYGPCV
9 4 356
2019-10-18 10:52:46
114
152
33
2
shahab
#P9G2UQLY9
10 4 343
2019-10-18 09:50:03
0
40
34
1
Anziano
Mardin
#8UR0J08V8
12 4 331
2019-10-11 09:45:26
0
0
35
1
ROBIN
#29GQ0V2
10 4 324
2019-10-17 09:27:36
48
120
36 Anziano
sina
#2LJCYQ0UP
11 4 289
2019-10-11 10:54:35
0
0
37 iman
#80PVJQJQG
10 4 274
2019-10-18 08:13:07
8
80
38 Co-capo
LINDA
#802L9YPVG
12 4 019
2019-10-18 09:22:01
72
160
39 porya19
#9GYCVPRJP
10 4 007
2019-10-15 21:46:59
10
80
40
2
Arena 12 MAN0FF
#G92QYGV
9 3 911
2019-10-18 11:17:05
157
40
41
1
Arena 12 مجتبی *
#JYJQ802
11 3 886
2019-10-17 06:51:41
20
160
42
1
Arena 12 amirhossein
#282UC0PJY
9 3 829
2019-10-18 04:30:06
196
160
43 Arena 12 milad
#YQUJJJG09
8 3 667
2019-10-15 10:16:16
0
0
44 Arena 11 Anziano
Sara
#Y889JVJYC
7 3 410
2019-10-17 20:03:52
176
320
45 Arena 10 سورنا
#PVP8GR8Q2
8 3 135
2019-10-17 20:06:12
18
40
46 Arena 9 romina73
#982Y82VUJ
10 2 750
2019-10-16 10:14:21
52
30
47 Arena 8 cena
#PR8C0GPU0
7 2 471
2019-10-16 00:05:06
106
90
48 Arena 8 SINA
#2CP2VPYPP
8 2 461
2019-10-18 09:13:10
48
90
49 Arena 8 sina
#YCCLPJ09P
7 2 434
2019-10-18 09:13:18
0
0
50
1
Arena 7 Mohammad
#Y0QL2JLYC
8 2 277
2019-10-18 06:38:11
167
180

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord