شيوخ تونس

#2GYP89

50 807

49 / 50

شيوخ تونس رغم الداء والأعداء والطحَانة!. 4000+ illi me yal3ebch fil guerre sera exclu

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 50 807
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan شيخ روحو
Range di trofei 4 208 – 5 409
Info Clan
Posizione Tunisia
Donazioni Per Settimana 5 336
Anziani 9
Co-Capi 7
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1
3
Co-capo
hamma
#Y29R2U9C
13 5 409
2019-10-15 10:44:16
48
40
2 Co-capo
zied
#89C2R8CV
13 5 369
2019-10-15 20:22:53
350
160
3
2
Co-capo
The Doctor
#GC0G99L8
13 5 349
2019-10-15 19:16:35
184
120
4
1
azoo1233
#88U2CLR8
13 5 306
2019-10-15 20:49:12
152
40
5
3
Anziano
hammadi
#98PYQYVUQ
12 5 235
2019-10-15 20:46:42
204
190
6 Capo
شيخ روحو
#2Q889J2U
13 5 233
2019-10-15 12:51:25
98
120
7
3
Anziano
zied
#80CY282VU
13 5 194
2019-10-15 21:30:14
340
160
8
1
Co-capo
saber
#8LGJRVRU
13 5 160
2019-10-15 18:58:42
40
80
9
4
Co-capo
momo
#RULPLQR
13 5 141
2019-10-15 21:44:58
264
160
10
1
Anziano
Neu
#89QLJQ28C
11 5 130
2019-10-15 17:09:28
28
120
11
3
Fourati
#2RLUY9LR2
11 5 111
2019-10-15 09:03:19
40
0
12
1
Anziano
bombom
#2JJJGQUY
13 5 083
2019-10-15 20:23:23
136
200
13 Co-capo
hous
#RGPGLG2U
13 5 077
2019-10-15 19:24:33
50
40
14
2
Metalika
#8L29CQRCQ
12 5 074
2019-10-15 18:03:40
18
40
15
2
Anziano
achraf zarrad
#8JRVYJCRY
11 5 066
2019-10-15 19:39:31
166
200
16
1
Anziano
abdou
#9RPUY08YL
12 5 052
2019-10-15 19:54:15
44
200
17
3
nach
#20YL20L0V
12 5 043
2019-10-15 17:08:31
60
80
18
2
sarem
#2PULUJY9Y
13 5 027
2019-10-15 21:36:59
228
200
19
10
xiaXDarkX
#9JLQ0U8U
11 5 018
2019-10-15 18:54:22
30
130
20
7
iheb_YouTube
#YYC28RPC
12 5 001
2019-10-15 19:57:09
209
200
21
3
Anziano
بشار الأسد
#P0G9G0JL8
11 4 978
2019-10-14 22:41:29
0
80
22
3
achraf007
#9G09JUG8L
11 4 978
2019-10-15 09:22:08
0
120
23
2
Anziano
kyranis
#U9LGUY28
13 4 977
2019-10-15 20:33:35
106
110
24 zz
#2LLG9U2R
11 4 977
2019-10-15 21:06:26
260
160
25 Samer Sboui
#2CRCUGJRV
12 4 947
2019-10-15 21:01:27
236
160
26
3
Co-capo
bedda
#RG8299PY
12 4 945
2019-10-15 07:01:13
68
40
27
5
hamdi
#2RPL9JC8
12 4 945
2019-10-15 17:55:03
8
40
28
2
Anziano
yassin
#90G9UGCRU
11 4 944
2019-10-15 20:25:37
20
80
29
2
pyl
#2GLJ28G8L
12 4 914
2019-10-15 09:40:18
174
80
30
4
Ahmed
#8009VCPUU
11 4 833
2019-10-15 15:15:24
110
120
31
1
fortnite player
#2GLGYLJQG
10 4 833
2019-10-15 12:03:39
18
40
32 tunsiigirl☠️
#PRU88QJ89
10 4 832
2019-10-15 19:54:33
146
160
33 NM
#8R2QRVGP2
11 4 820
2019-10-15 21:44:35
48
80
34
3
Steve
#9Q22PJCU8
10 4 815
2019-10-15 20:47:22
0
80
35 Alexendre
#JP80YY0R
12 4 814
2019-10-15 13:11:24
100
120
36
2
ninnjaa
#YJVYR08QV
10 4 789
2019-10-15 20:51:54
318
200
37
1
yassine
#PGP8R9RUL
10 4 767
2019-10-15 20:32:04
108
80
38
1
ali
#Y9YJC9GUV
10 4 720
2019-10-15 21:51:49
198
200
39
1
louay
#YRRJJG8VC
9 4 686
2019-10-15 13:13:33
20
40
40
1
hamed
#P2RGRLPQV
10 4 656
2019-10-15 19:09:33
0
120
41
1
joker
#YPQUULY0Y
10 4 646
2019-10-15 18:14:40
95
170
42
2
Hyperion
#2J22UV9J8
11 4 633
2019-10-15 16:42:20
36
40
43 R2Bi3
#PCRV8PLYG
8 4 617
2019-10-15 20:34:42
0
0
44
1
you are so bad
#YCQRV02GL
9 4 569
2019-10-15 20:20:23
298
160
45 oussema
#PUU0PGYPP
9 4 547
2019-10-15 19:56:21
95
80
46 firas
#9PYP0UPCC
10 4 513
2019-10-12 08:06:46
0
0
47 le gamer
#2GVVLU80Q
11 4 478
2019-10-12 17:06:28
0
0
48 المازون
#9Q98QCL8J
10 4 474
2019-10-15 19:44:24
20
80
49
1
PachaEmir
#PJ8PGUCCP
9 4 208
2019-10-15 04:23:11
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord