Dr3mH

#2G8R099

47 440

50 / 50

تـحـب تـدرعــمٰ حــيــــــآگ 🤕👊 .. وشـآرگـنــــآ هـجـمـــآتـگ وأبــدآعـگ 🤪💪

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 47 440
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan ABO_79h
Range di trofei 4 003 – 4 955
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 18 194
Anziani 21
Co-Capi 22
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Contrib.
Trofei
Contributo
Donazioni
Ricevute
1
1
Co-capo
mish3l
#GPRVP0JJ
13 4 955
2 477
274
440
2
1
Capo
ABO_79h
#8J9V2JVR
13 4 943
2 471
612
600
3
1
Co-capo
Rezg
#99L8L8JV
13 4 939
2 469
489
520
4
4
IBRAHIM
#20GGR02UL
12 4 920
2 460
178
200
5
4
Anziano
EvO~
#8GRJL8V9
13 4 917
2 458
1192
0
6
5
Co-capo
وليد قايد ❤❤❤
#98GQRRPC
13 4 910
2 455
1136
680
7
1
Co-capo
Hellcat 707
#CP8GCRC
12 4 905
2 452
169
480
8
3
Omar
#2UCJPVQJ
13 4 872
2 436
10
80
9
6
Co-capo
bodi
#LYRCURVQ
12 4 850
2 425
313
600
10
1
Co-capo
maziad
#RRCYLYY8
13 4 814
2 407
245
400
11
1
Co-capo
7,up
#9C8LY028
13 4 793
1 198
556
560
12 Anziano
⚡️-Th4mer-⚡️
#P9VJ8GVV
12 4 790
1 197
346
360
13 Anziano
نايش
#8LQ2CJGJ0
12 4 777
1 194
487
680
14
5
Anziano
Saeed
#8Y2VL9U
13 4 754
1 188
868
360
15
8
Co-capo
abofahad
#CY2P8GUU
13 4 750
1 187
446
440
16
2
Anziano
Turky JB
#CCRVQLRU
12 4 734
1 183
150
280
17 Co-capo
عبس
#P80VPJPR
12 4 729
1 182
532
600
18
2
Co-capo
Riyadh
#8CJLPJCQ
13 4 704
1 176
134
320
19
1
Anziano
حسام
#YUJ8VYGU
12 4 688
1 172
1107
0
20 Co-capo
saqr
#8GJPCJRG
13 4 669
1 167
360
600
21 Anziano
moe
#2C9P8PVL9
12 4 626
555
842
560
22 Co-capo
A.H
#PJQ99Y9U
13 4 624
554
896
0
23 Anziano
THE BAD GUY
#2R2JYYCQ0
12 4 621
554
482
510
24 **AAA**
#2URC2QP9P
12 4 619
554
294
590
25 Co-capo
belon
#CL2CLRJ
13 4 614
553
442
240
26
1
Co-capo
Russian Bear
#9G9C2PGV
12 4 516
541
370
440
27
1
Anziano
Emad♤
#888JU8GGR
12 4 509
541
176
360
28 Anziano
مشاري
#VLC0G9Q8
13 4 473
536
294
480
29
5
Co-capo
Mohammad Omar
#2G2RCVPQ
12 4 428
531
346
440
30
1
Co-capo
~~Lion~~
#L8LRCJG
12 4 427
531
496
400
31
1
Anziano
bido
#PJ9JQ8VU
12 4 418
441
98
160
32
1
عمر لفاروق بطلي
#22898JP2C
12 4 418
441
210
300
33
1
Anziano
UFC_LDR
#929PPRCJ
12 4 413
441
252
400
34
1
Anziano
Faisal
#UVGR9YYG
12 4 412
441
247
450
35 Co-capo
Na9ooR
#LJY8V20V
13 4 371
437
472
600
36 Co-capo
shgran infront
#YJLGR298
12 4 367
436
158
280
37 Co-capo
abdullah omar
#2R222L0Q
13 4 364
436
420
320
38
1
Anziano
m6noo5
#9UJG2J08
12 4 352
435
0
0
39
1
Co-capo
سعداوي
#2GGQ2989
12 4 343
434
326
0
40
8
Anziano
FORKLiFT
#9U8LQPYJ
12 4 329
432
30
200
41 Co-capo
محمد القوي
#99VLJ28J
13 4 320
129
324
600
42 Anziano
torky501
#28CGG2GP
12 4 301
129
60
40
43 محمود
#90GPQ9Y9L
11 4 273
128
269
440
44 Anziano
rokie
#2J9VVLUG
12 4 265
127
250
360
45
7
المايسترو
#9JVL8P9L0
11 4 253
127
130
480
46
1
Anziano
Ahmad
#JCY9VU
12 4 248
127
18
40
47
1
Anziano
nayf
#CLG8G0J
13 4 226
126
70
160
48
1
Co-capo
ƒ....♚
#PGL2LRJL
12 4 202
126
68
200
49 Anziano
⊙︿⊙
#2QU92CY9G
12 4 126
123
126
230
50 Anziano
UFC-MONSTER
#YQQ8LJC9
12 4 003
120
148
330

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord