فرسان الامارات

#29R0CLLU

51 074

42 / 50

😎💪🏻 حياكم في فرسان الامارات، اهم شي الدعم والمشاركة في الحروب 💪🏻😎

Requisiti Clan
Membri 42 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 51 074
Trofei Richiesti 4 900
Capo Clan suhail k
Range di trofei 443 – 5 817
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 3 340
Anziani 5
Co-Capi 4
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
U.A.E
#PR9QGV0U
13 5 817
2019-06-25 20:07:27
214
80
2 Co-capo
(O_O)
#2P0Y0YJR9
13 5 600
2019-06-25 20:08:49
326
200
3 Co-capo
sj
#8U2JJQ0C
12 5 576
2019-06-25 17:49:52
30
80
4
5
Anziano
ttot123
#2VV80JU90
12 5 514
2019-06-25 19:05:52
86
160
5
1
Co-capo
sos
#C080QJ29
13 5 490
2019-06-25 19:47:49
50
190
6
1
Anziano
S.AL SHAMSI
#90P29222
12 5 480
2019-06-25 19:40:18
206
150
7
1
Anziano
r.dhaen
#GLC8UYYC
12 5 464
2019-06-25 20:14:32
0
0
8
2
Capo
suhail k
#UJV9L9LU
12 5 456
2019-06-25 17:46:03
36
80
9
2
Anziano
The Phenomenon
#20U09JL2Q
12 5 407
2019-06-25 16:04:13
120
160
10
2
bin_3mroo
#UJLCJ0GV
12 5 394
2019-06-25 15:39:48
116
70
11
1
Anziano
ALBAZOKA
#8YGJGC0R
12 5 388
2019-06-25 04:11:00
60
80
12
4
سامح البربري
#2LPJRU2GY
13 5 387
2019-06-25 18:04:20
128
150
13
2
باهوبلي
#8Q2UYP2P
13 5 361
2019-06-25 11:42:54
26
40
14 LEGEND
#L2QPJG2C
13 5 337
2019-06-25 20:24:21
300
200
15 4lh4m4di
#8GVGG98J
13 5 325
2019-06-25 18:55:04
184
0
16
1
شو شكلك قو
#9JV09PJ22
11 5 310
2019-06-25 17:04:48
80
160
17
4
عاشـ اليمن ـقـ♡
#GYYCGLQQ
12 5 301
2019-06-25 19:06:08
122
170
18
1
3inawy
#C9GC8RVV
13 5 257
2019-06-25 18:50:16
148
200
19
1
mansoor
#2Q0PCR28U
13 5 238
2019-06-25 10:50:57
184
160
20 3amk ghassan
#9QLPY9QY
12 5 173
2019-06-25 13:21:00
48
40
21
2
ATiLLa
#PQ9LLCRJ
12 5 117
2019-06-25 20:06:46
196
0
22
1
MoHAmED
#CVCQY888
11 5 109
2019-06-25 15:31:44
88
80
23
1
omran
#80CPR90
13 5 093
2019-06-25 18:02:07
108
120
24 vampire
#9CYYUQ8JQ
11 5 026
2019-06-25 19:07:27
172
180
25 vip
#880CPCP9U
11 5 025
2019-06-25 15:30:52
28
80
26
1
RAOUf
#92L9LU9PV
10 4 923
2019-06-18 19:31:54
0
0
27
1
mohammad
#9JG9G000V
11 4 896
2019-06-25 16:06:27
48
40
28
1
Tehen
#28CLR9YC8
13 4 894
2019-06-25 18:44:25
0
160
29
1
mohammed
#9JJULR2QG
10 4 645
2019-06-25 19:34:10
40
88
30
1
Aws
#PC2PRJV
12 4 509
2019-06-24 18:26:39
10
0
31
1
حمد
#PCRCULJ28
9 4 427
2019-06-25 20:21:38
0
80
32
1
wolf
#2C2UP8CVG
10 4 423
2019-06-21 09:12:09
0
0
33
1
sif
#8QV8JCCJR
10 4 334
2019-06-25 15:26:24
0
32
34
1
Ebraheem7889
#2YQ80QVL
13 4 325
2019-06-25 18:20:44
136
110
35
1
death shot
#9Y92VJ8LV
10 4 303
2019-05-23 06:08:04
0
0
36
1
aaa
#2J9QPQ2PY
11 4 154
2019-06-05 12:35:22
0
0
37
1
MONKEY D LUFFY
#8JLL0Y2J
13 4 118
2019-06-10 20:43:57
0
0
38
1
العامري
#882VUP29Q
11 4 079
2019-06-21 10:37:47
0
0
39
1
S.K.Alnahdi
#Q0GP98UQ
11 4 001
2019-06-25 13:58:59
0
0
40
1
Arena 12 Madrid
#PL9U8GLQV
10 3 749
2019-06-25 16:25:01
0
0
41
1
Arena 11 بوعليا
#8YUJCCVYV
8 3 525
2019-06-24 20:26:49
10
0
42
1
Arena 2 ttott
#PL9090YPJ
4 443
2019-06-24 18:01:17
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord