دبي TM

#29G8PY2U

37 840

40 / 50

حياكم الله .. الرجاء المشاركة في الحرب قدر المستطاع و الاهتمام بالدعم فالنهايه الي يدعم يستفيد واخيرا نهايه كل اسبوع تتم التصفيه

Requisiti Clan
Membri 40 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 37 840
Trofei Richiesti 600
Capo Clan MR.X
Range di trofei 781 – 5 016
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 2 478
Anziani 1
Co-Capi 18
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
Jroooh
#2C8YYQVLC
12 5 016
2019-04-24 11:00:39
362
320
2 Co-capo
بوزايدUAE
#8PLGYGCQ
13 4 916
2019-04-24 09:00:38
280
210
3 Co-capo
jsksm
#2GULYQPQL
13 4 885
2019-04-24 09:15:18
280
280
4 Co-capo
بوزايدUAE
#G2CRP9
12 4 667
2019-04-24 04:12:39
168
200
5 Co-capo
Bu_Muhammad
#2YVYJR9UJ
13 4 598
2019-04-23 16:36:11
76
120
6 Co-capo
Alshamsya
#PY82QQU
12 4 560
2019-04-24 13:21:59
98
130
7 Co-capo
king11223
#2Y0JJ98G
12 4 190
2019-04-22 17:18:19
0
40
8 Co-capo
القناص
#2YLQ0GJL
12 4 167
2019-03-26 08:44:09
0
0
9 Co-capo
《ᎪᏴᎾᎾᎠ《♪
#U8R8GV
10 4 135
2019-04-24 02:26:41
64
120
10 علي فؤاد
#9YJGQQCU
11 4 054
2019-04-20 15:20:02
0
0
11 Co-capo
الشامسي
#808L0U9R8
12 4 014
2019-03-31 01:03:13
0
0
12 Co-capo
UAE_GENTLE
#2PQ8UUGV
11 4 009
2019-04-17 20:16:37
0
0
13 MUHANNAD
#9RCCGVJ
12 4 008
2019-04-21 21:23:35
0
20
14 Co-capo
ануар
#JQ80VRLY
12 4 005
2019-02-26 08:59:08
0
0
15 Co-capo
CARELESS
#2GCU8U9VP
12 4 002
2019-04-11 19:01:51
0
0
16 Co-capo
Makhlouf
#29QP20G8U
13 4 002
2019-04-24 13:11:05
406
300
17 Co-capo
ahmed-dxb
#2V0GGLQC
12 4 001
2018-09-03 12:42:26
0
0
18 Co-capo
ChiVas
#82LC9CJCU
11 4 001
2018-11-30 22:48:39
0
0
19 Arena 12 Capo
MR.X
#2VQL2V8R
11 3 917
2019-04-23 14:51:34
10
0
20
1
Arena 12 Co-capo
FANDAM___(UAE)
#980LQGGJ
11 3 820
2019-04-24 05:07:08
146
0
21
1
Arena 12 Brhoom.27
#9UP0UJQVJ
10 3 813
2019-04-24 05:34:01
0
0
22 Arena 12 gfgf
#8229V8QP8
9 3 693
2019-04-24 14:08:22
38
0
23 Arena 12 Co-capo
aLShaMsi
#PP2P28R0G
10 3 653
2019-04-24 13:35:48
226
240
24 Arena 11 القناص2020
#PR2CCRQ9
11 3 518
2019-04-23 05:55:20
0
0
25 Arena 11 wedyan
#P2UU8CLG0
10 3 348
2019-04-24 14:03:03
148
288
26 Arena 9 NONAME
#92VLVV8LC
9 2 890
2019-04-21 17:10:14
0
0
27 Arena 9 VIRUS AJ YT
#P9C2V2RRR
9 2 821
2019-04-22 17:43:01
10
30
28 Arena 9 Elwa7sh
#PY8JVCUR9
8 2 620
2019-03-30 05:18:31
0
0
29 Arena 8 عيناوي 99
#2QPCGR2LL
9 2 529
2019-04-20 06:35:49
0
0
30 Arena 8 Anziano
✌️الملك✌️
#2RPR8P0CL
9 2 479
2019-04-21 11:06:15
0
0
31 Arena 8 źãĸĩ
#P9RYCGVJL
8 2 460
2019-04-23 11:05:20
0
0
32 Arena 8 weldel3z
#99U8L0GQ8
11 2 388
2019-04-23 19:01:57
36
0
33
1
Arena 8 king craft
#89VYPLGP0
8 2 301
2019-03-10 19:19:48
0
0
34
1
Arena 6 khaledgamer86
#VLCL0VP2
9 1 721
2019-04-24 14:07:53
20
10
35
1
Arena 6 هند
#PYQRJUPJY
6 1 623
2019-04-24 11:38:30
10
70
36
1
Arena 5 Robin
#9Y008UY88
7 1 391
2019-04-20 13:54:24
0
0
37
1
Arena 4 ابو خالد
#89PR890LG
6 1 000
2019-04-24 12:48:18
20
0
38
1
Arena 3 میلاد.....
#PPL2UJPVU
6 924
2019-04-07 17:29:04
0
0
39
1
Arena 3 ابوعقله
#PL92R8UP0
5 902
2019-04-24 13:48:58
10
10
40
1
Arena 3 aymen
#9U888GQRL
6 781
2019-04-08 19:34:16
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord