Recherche avancée

Clans top Etats-Unis

# Rang Clan Score Score du Clan Membres
1 AK Syndicate
#PPCLCJG9
69584 49 / 50
2 Crucible Wrath
#2LRU2J
66239
-3345
45 / 50
3
1
Lost Orbit
#PGLQ0VQ
65539
-700
47 / 50
4
2
Midwinter™
#2LVRQ29
65174
-365
50 / 50
5
2
❄️❄️SNOW☃️MAN❄️
#L9YGRR98
65167
-7
46 / 50
6
1
PandaScheme
#YU2RQG9
63945
-1222
49 / 50
7
1
Tha Clique
#PYP8UPJV
63364
-581
49 / 50
8
1
Fusion™
#Y2RGQPJ
63295
-69
50 / 50
9 Arcanum
#GCRV2
62783
-512
49 / 50
10 Tactical Tilt
#2RYG90QL
62030
-753
49 / 50
11 Classy Clashers
#8P2GYJ8
61721
-309
47 / 50
12 AK Syndicate 2
#9VQJPL2L
61469
-252
47 / 50
13
4
Always Baked
#PJY9PP98
61254
-215
48 / 50
14 The Royales
#8YLQY0
61086
-168
47 / 50
15
3
InTheLight
#2GCQLC
61065
-21
48 / 50
16 Invicta
#8LGRVJ0C
61063
-2
44 / 50
17
8
MidwinterEX
#2GL2QPPL
61063
0
49 / 50
18
3
Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
61052
-11
49 / 50
19
2
Ohio Legends
#9L82QG8G
61021
-31
50 / 50
20
1
纽约.cn.one
#Y82J9J
60900
-121
49 / 50
21
1
Suic¡de Legends
#R82UUPU
60862
-38
49 / 50
22
8
CR Practice
#PRJCYPVJ
60840
-22
48 / 50
23
10
Synergy
#809R8PG8
60783
-57
44 / 50
24
4
Seattle CR
#PGPLPJR
60630
-153
50 / 50
25
1
3hunna
#Q02P9Q
60519
-111
50 / 50
26
1
Twitch Rozay
#P8VUQYJP
60233
-286
46 / 50
27
1
RoyaleAPI Bravo
#9UQJUJC9
60206
-27
49 / 50
28
4
AK Gaming
#LVUUY0J
60097
-109
50 / 50
29
9
Apex Brigade
#VC98VVU
60094
-3
50 / 50
30
7
Light Gaming
#228GUC8L
60064
-30
49 / 50
31
2
Illuminate™
#PGJQLL20
60063
-1
47 / 50
32
3
Bay Area
#QR0YJR
60055
-8
49 / 50
33
18
Sandstorm USA
#2VL990UL
59898
-157
50 / 50
34
3
Midwinter Elite
#YYG29P90
59857
-41
44 / 50
35
2
X-USA
#2UVGVVLJ
59816
-41
50 / 50
36
5
Get Off My Lawn
#89QQGQL
59810
-6
50 / 50
37
9
⭐Stars⭐
#YRVLPUCC
59708
-102
43 / 50
38
4
Fierce Force
#QR8UL8C
59578
-130
48 / 50
39
3
Genesis
#8GCUQJ82
59536
-42
50 / 50
40
5
Reddit Troopers
#2PYPQ
59535
-1
50 / 50
41
2
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
59533
-2
49 / 50
42
4
#FightClub
#8JP082C
59532
-1
49 / 50
43
10
5th echelon
#G8PY0QJ
59375
-157
46 / 50
44
15
FrEsNo FiNeSt
#2C2PG2Q
59364
-11
50 / 50
45
1
U.S.A
#9LYUP0
59350
-14
50 / 50
46
6
Twisted Tactics
#RQRRGJC
59326
-24
50 / 50
47
4
Haterade
#GU8GVG
59308
-18
50 / 50
48
6
AK Syndicate 3
#9V02G2UY
59304
-4
50 / 50
49
2
Adult
#8PRVJC
59283
-21
47 / 50
50
2
Hope District
#L8RQVYJ
59157
-126
47 / 50
51
2
42O Royale
#C8UJ22
59154
-3
50 / 50
52
2
'Mo Betta
#Q9RCRYR
58983
-171
49 / 50
53
5
BayAreaLegends
#908GQYRR
58970
-13
49 / 50
54
13
Team Garb
#JCYLQG
58970
0
49 / 50
55
1
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
58820
-150
49 / 50
56 ImPEKKAble
#20J20GC
58788
-32
47 / 50
57
1
#FightClub2
#2CLVG9V9
58764
-24
48 / 50
58
4
LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
58749
-15
46 / 50
59
5
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
58741
-8
48 / 50
60
3
#TheCrew
#2R0VUJ
58694
-47
50 / 50
61
1
CrownTown☀️
#8LGRYC
58693
-1
50 / 50
62
1
OMghee Legends
#RPQGYY8
58548
-145
48 / 50
63
2
#Full2Inches
#80PPCYCG
58503
-45
49 / 50
64
4
new york
#RGVPL2
58481
-22
49 / 50
65
2
Quarter Baked™️
#8CP2G9CJ
58445
-36
50 / 50
66
6
#alphaclash
#8G9PU0C0
58388
-57
49 / 50
67
8
QuantumGods™
#9P0VJURG
58347
-41
50 / 50
68
6
Stealth North
#9QCVYY2Q
58313
-34
46 / 50
69
2
RoyaleAPI Delta
#9G8VYGL0
58310
-3
46 / 50
70 HomeGrownHomies
#9Y2VL90G
58309
-1
44 / 50
71
5
#clashtag
#2Y2UCLC
58273
-36
49 / 50
72
3
Minnesota Legit
#YQULCPJ
58271
-2
49 / 50
73 Synergy Fusion
#8URQ0UR8
58257
-14
50 / 50
74
4
Loading...
#80YUQL0
58239
-18
50 / 50
75
6
Antidote™️
#P2JUR29Q
58232
-7
45 / 50
76
4
RoyalAttackTeam
#2RVV229
58190
-42
48 / 50
77
1
The Crown Royal
#28JVP09
58171
-19
49 / 50
78
23
Mowin Em Down
#299QCRR
58169
-2
49 / 50
79
2
DoCo Inc.
#2P22YYYQ
58126
-43
50 / 50
80
5
"ADULTS ONLY"
#Y009G2
58101
-25
50 / 50
81
18
Mkers USA
#P2V89JCQ
58095
-6
49 / 50
82
3
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
58054
-41
48 / 50
83
27
Bay Warea Alpha
#80YG822P
58050
-4
47 / 50
84
1
!Baked!
#2LYRRVVP
58045
-5
50 / 50
85
3
SmokedOut
#L8YUV8UY
57997
-48
43 / 50
86 Bunny Clan
#2QYP8L
57916
-81
48 / 50
87
17
'Get Betta
#2R0R2CVG
57830
-86
50 / 50
88
6
#Dark Legion#
#2R0G8C9
57787
-43
45 / 50
89
1
Grow My Lawn
#9LJ8P20
57746
-41
50 / 50
90
3
BOOM BROTHERS
#PRR8U0U
57728
-18
46 / 50
91
1
"A Trash Clan"
#2GJ82QJ2
57701
-27
41 / 50
92
1
Rattpack
#880U0C
57664
-37
49 / 50
93
57
5K Rejects
#9P29JJVQ
57658
-6
47 / 50
94
1
Third Dynasty
#9VG2LPG
57655
-3
49 / 50
95
10
The Donald
#8YV98U0
57653
-2
48 / 50
96
11
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
57583
-70
42 / 50
97 DaD BoDs!
#2VPJ9VR
57565
-18
48 / 50
98
80
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
57522
-43
46 / 50
99
7
gobble goblins
#28R9PVYR
57516
-6
48 / 50
100
8
Big Pekka
#29CVCVG
57475
-41
48 / 50
101
6
Winterfell
#L8YPUQ2
57473
-2
42 / 50
102
1
Clash as One
#Q80QQ8L
57470
-3
48 / 50
103 Pandemic
#2J2VLG20
57457
-13
47 / 50
104
4
No Clan
#2JLLJV0
57447
-10
46 / 50
105
15
M. o. B.
#8YPRPR
57444
-3
47 / 50
106
35
"ASSIMILATED"
#99RL90
57439
-5
50 / 50
107
2
Clash & Smash
#90092L
57414
-25
50 / 50
108
20
Dutchmasters 2
#YR09J02Q
57406
-8
50 / 50
109
21
BigBlackBowler
#G9R029G
57405
-1
46 / 50
110
27
Wolf Dynasty
#9PQJLQ2J
57383
-22
50 / 50
111
45
Royale Army
#UULRJ9
57361
-22
48 / 50
112
6
# XTRM Gaming
#2G92CGC
57360
-1
50 / 50
113
1
#steakhouse 101
#2JUCPQU
57346
-14
47 / 50
114
1
Kings of Texas
#2CVJRL
57340
-6
50 / 50
115
31
Dutchmasters
#VR82JJP
57337
-3
48 / 50
116
27
Stealth USA
#9LQRCQ2Q
57333
-4
47 / 50
117
30
Low-key OP
#Y80GPPV8
57333
0
46 / 50
118
20
209 Clashers
#80G9JYP
57332
-1
49 / 50
119
16
Last of Legends
#2CJUQCJ
57321
-11
49 / 50
120
3
50 Grown Ups 4
#VGL8GU
57290
-31
50 / 50
121
3
Devious
#22CRGRR9
57284
-6
47 / 50
122
20
ChoclatEruption
#8U8JGV
57284
0
50 / 50
123
17
Abrupt
#809LRV
57275
-9
48 / 50
124
13
Fun Clashing
#8GQU9YP
57272
-3
46 / 50
125
3
'Merica Royale
#22082YC0
57255
-17
45 / 50
126
7
Devil Trigger
#88QV0QLU
57255
0
49 / 50
127
12
Reddit Alchemy
#9JRVR
57239
-16
49 / 50
128
29
RoyaleAPI Coca
#9G99JQPL
57235
-4
44 / 50
129
13
BYU COUGARS
#2PQ892R
57225
-10
49 / 50
130
4
-[halo]-
#2U90Y9
57200
-25
48 / 50
131
25
Wolfpack
#2GCLL92
57189
-11
45 / 50
132
21
#Lightning
#URPJQG
57189
0
47 / 50
133
9
Exodias
#VRL2JY2
57188
-1
49 / 50
134
5
The Division
#2P2Q8UJ
57184
-4
50 / 50
135
36
Dark Matter
#8898R
57177
-7
50 / 50
136
17
PrincessFreezer
#9RG2RLP8
57176
-1
46 / 50
137
7
RoyaleAPI Echo
#9CJ0L9RG
57174
-2
50 / 50
138
19
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
57167
-7
41 / 50
139
8
Mowin Em Down 2
#UC2VYYJ
57158
-9
49 / 50
140
11
Main St. Asylum
#9CJ9RJVG
57146
-12
50 / 50
141
3
Adult 2
#Y0VLVL
57145
-1
49 / 50
142
17
!USA!
#LV8UQP
57141
-4
50 / 50
143
17
beyond the wall
#2LVC0R
57128
-13
49 / 50
144
17
Gondor
#8GQCQ9
57116
-12
48 / 50
145
24
1-800-3-Crown
#P2YYGRC9
57085
-31
50 / 50
146
9
California
#G0CRJYY
57070
-15
49 / 50
147
51
#SAVAGE OCTOPUS
#GPR2JUQ
57069
-1
48 / 50
148
36
ohio legends 2
#R0U08JL
57063
-6
47 / 50
149
14
High Syndicate
#99UQP9V0
57032
-31
46 / 50
150
2
Con Queso
#RU2PUQ
57026
-6
48 / 50
151
8
1 Timmers
#PVVGV8Q
57019
-7
50 / 50
152
3
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
57009
-10
50 / 50
153
7
Bay Warea Gamma
#2LQC8UC2
57004
-5
46 / 50
154
10
Nation Reborn
#80PUVC9P
56992
-12
50 / 50
155
1
FeelsBatman
#80C08QCU
56986
-6
50 / 50
156
5
Cha Siew
#VQ2UYY
56985
-1
48 / 50
157
12
Salty Hogs
#P2GRVR08
56983
-2
46 / 50
158
42
Blue Du$k
#2PPR8P8Q
56981
-2
49 / 50
159
1
North Carolina
#GQ8JR0
56973
-8
49 / 50
160
39
Boognish Rising
#8JYU29G
56967
-6
48 / 50
161
55
Logic
#PLPRR9P
56958
-9
43 / 50
162
25
Good Mourning
#JG090GV
56946
-12
50 / 50
163
29
$pLaYaZ$
#9RJURL
56941
-5
50 / 50
164
21
Paladins
#802J2L9R
56934
-7
49 / 50
165
3
USA
#9P0LJLLP
56934
0
48 / 50
166
8
69
#UUR0LG
56922
-12
47 / 50
167
35
The Aftermath
#JCV8V8
56909
-13
48 / 50
168
2
WhiteFang
#20QU9QP
56900
-9
50 / 50
169
7
RUTHLESS
#2008CY
56885
-15
50 / 50
170
47
Crusher USA
#8G09PGU
56870
-15
48 / 50
171
3
Alpha Gentlemen
#8G0QRV8V
56868
-2
48 / 50
172
7
AK Gaming 3
#90YLG08P
56864
-4
50 / 50
173
25
Reddit Misfits
#G82U0Q
56863
-1
45 / 50
174
6
American Alpha
#CCLYJU
56851
-12
47 / 50
175
5
Team Sorinex
#LQ0YJ9
56842
-9
49 / 50
176
3
Clout Champions
#YUGQJ2P
56842
0
49 / 50
177 The Quest
#2GV80JP
56831
-11
46 / 50
178
6
Platinum Prime
#8GLVQLLP
56826
-5
48 / 50
179
3
FURY
#GQCCPR
56804
-22
50 / 50
180
6
$TheDollaSquad$
#22CGVRL
56797
-7
49 / 50
181
6
NYC
#YL90VGP
56788
-9
49 / 50
182
20
Kush Squad
#9G2LYURV
56787
-1
47 / 50
183
11
Philly Eagles
#20GCYRR
56785
-2
50 / 50
184
6
50 Spartans
#8Y8LQQLG
56776
-9
49 / 50
185
3
Royale Rumble
#8GP8CPRR
56764
-12
50 / 50
186
7
*Brotherhood*
#J8YQY9
56763
-1
47 / 50
187
8
*"NewBreed"*
#8LQQJ8
56759
-4
50 / 50
188
1
Dragon Lords
#YYPPPP2
56755
-4
50 / 50
189
22
Req and Leave
#YV09JJL
56749
-6
49 / 50
190
5
Royale Drunks
#VYQPY0
56743
-6
41 / 50
191
20
farquads knight
#V8Q998J
56739
-4
50 / 50
192
17
RoosterBlockers
#22RYCRQ2
56731
-8
48 / 50
193
3
#BLUENATION
#VRYVC2
56726
-5
48 / 50
194
11
Yea Baby!!!!
#RL09RL
56725
-1
50 / 50
195
2
$)
#J0JVL08
56721
-4
50 / 50
196
15
Ace of Spades
#20GUGR9
56707
-14
50 / 50
197
4
HOLY SANDWICHES
#29C9Y98L
56705
-2
43 / 50
198
5
Wu-Tang Clan
#2L98CR9
56698
-7
50 / 50
199
8
House Stark
#2R22YLP
56688
-10
44 / 50
200
6
!!!!WAR!!!!
#8CJVRQ
56670
-18
50 / 50

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr