حسوني لويس

#PCGRVVG9

10

4 030

4 345

Cartes manquantes (5/94)

Légendaires (5/17)

Niveau des tournois (35/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
100/100
84/200
0/400
Coût d'amélioration 6→7: 1000Coût d'amélioration 6→9: 7000Cartes nécessaires: 516Temps de demande:  ~5 jours
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 1→9: 7625
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
153/200
0/400
Coût d'amélioration 3→7: 1600Coût d'amélioration 3→9: 7600Cartes nécessaires: 447Temps de demande:  ~4 jours
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
187/200
0/400
Coût d'amélioration 1→7: 1625Coût d'amélioration 1→9: 7625Cartes nécessaires: 413Temps de demande:  ~4 jours
50/50
94/100
Coût d'amélioration 7→8: 2000Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 6Temps de demande:  ~1 jours
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
32/50
0/100
Coût d'amélioration 3→7: 1600Coût d'amélioration 3→9: 7600Cartes nécessaires: 118Temps de demande:  ~10 jours
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
42/100
Coût d'amélioration 3→8: 3600Coût d'amélioration 3→9: 7600Cartes nécessaires: 58Temps de demande:  ~5 jours
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
20/20
50/50
14/100
Coût d'amélioration 6→8: 3000Coût d'amélioration 6→9: 7000Cartes nécessaires: 86Temps de demande:  ~8 jours
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Coût d'amélioration 4→9: 7550Cartes nécessaires: 182Temps de demande:  ~16 jours
95/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000Cartes nécessaires: 5Temps de demande:  ~1 jours
4/4
10/10
20/20
3/50
0/100
Coût d'amélioration 4→7: 1550Coût d'amélioration 4→9: 7550Cartes nécessaires: 147Temps de demande:  ~13 jours
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/2
4/4
3/10
Coût d'amélioration 6→8: 2400Coût d'amélioration 6→9: 6400Cartes nécessaires: 7Temps de demande:  ~2 semaines
2/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000Cartes nécessaires: 8Temps de demande:  ~2 semaines
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
1/4
0/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 13Temps de demande:  ~4 semaines
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
1/4
0/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 13Temps de demande:  ~4 semaines
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
3/10
Coût d'amélioration 6→8: 2400Coût d'amélioration 6→9: 6400Cartes nécessaires: 7Temps de demande:  ~2 semaines
3/4
0/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 11Temps de demande:  ~3 semaines
4/4
8/10
Coût d'amélioration 7→8: 2000Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 2Temps de demande:  ~1 semaines
2/2
4/4
7/10
Coût d'amélioration 6→8: 2400Coût d'amélioration 6→9: 6400Cartes nécessaires: 3Temps de demande:  ~1 semaines
5/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000Cartes nécessaires: 5Temps de demande:  ~2 semaines

Légendaires (12/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35

Équilibre niveau Carte/Roiβ (Niveau 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 10
6 10
6 10
9 10
8 10
8 10
7 10
6 7 10
7 10
7 10
9 10
7 10
8 10
6 10
1 10
8 10
6 10
6 10
8 10
10
3 7 10
5 10
9 10
1 7 10
7 8 10
5 9 10
9 10
6 9 10
3 9 10
3 7 10
9 10
6 9 10
8 9 10
9 10
10
8 9 10
9 10
3 8 10
6 9 10
6 8 10
4 10
8 10
9 10
9 10
10 11
4 7 10
6 9 10
6 9 10
8 9 10
7 9 10
9 10
6 9 10
7 9 10
9 10
6 8 10
8 10
9 10
6 9 10
7 9 10
10
7 10
8 9 10
9 10
10
8 10
10
7 10
8 9 10
6 8 10
7 10
10
10
7 8 10
10
6 8 10
8 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
10
9 10
10
9 10
9 10

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr