אמיר קרימוב

#JCQ9UY0

13

5 262

5 572

Niveau 10 6190/1000 Niveau 11 5180/2000 Niveau 11 5259/2000 Niveau 10 6071/1000 Niveau 11 3950/2000 Niveau 12 4301/5000 Niveau 11 3739/2000 Niveau 11 4721/2000 Niveau 11 3748/2000 Niveau 11 3987/2000 Niveau 11 5300/2000 Niveau 10 5729/1000 Niveau 10 5855/1000 Niveau 12 5000/5000 Niveau 10 6947/1000 Niveau 12 2287/5000 Niveau 11 5833/2000 Niveau 12 2713/5000 Niveau 12 1697/5000 Niveau 12 2541/5000 Niveau 10 3990/1000 Niveau 10 684/400 Niveau 11 320/800 Niveau 11 530/800 Niveau 11 426/800 Niveau 11 275/800 Niveau 9 44/200 Niveau 12 681/1000 Niveau 11 358/800 Niveau 11 200/800 Niveau 11 476/800 Niveau 11 530/800 Niveau 12 90/1000 Niveau 10 702/400 Niveau 11 646/800 Niveau 11 811/800 Niveau 8 149/100 Niveau 12 351/1000 Niveau 10 1039/400 Niveau 11 401/800 Niveau 11 208/800 Niveau 11 377/800 Niveau 11 769/800 Niveau 11 492/800 Niveau 10 878/400 Niveau 12 26/200 Niveau 11 8/100 Niveau 11 48/100 Niveau 10 33/50 Niveau 10 42/50 Niveau 12 55/200 Niveau 11 43/100 Niveau 11 56/100 Niveau 10 68/50 Niveau 11 21/100 Niveau 10 42/50 Niveau 11 15/100 Niveau 12 5/200 Niveau 11 4/100 Niveau 11 42/100 Niveau 11 51/100 Niveau 10 70/50 Niveau 10 85/50 Niveau 10 57/50 Niveau 11 26/100 Niveau 11 26/100 Niveau 11 44/100 Niveau 10 71/50 Niveau 10 41/50 Niveau 11 71/100 Niveau 12 3/20 Niveau 10 0/4 Niveau 11 0/10 Niveau 11 1/10 Niveau 11 6/10 Niveau 10 3/4 Niveau 10 3/4 Niveau 10 1/4 Niveau 10 2/4 Niveau 10 1/4 Niveau 9 1/2 Niveau 12 5/20 Niveau 10 0/4 Niveau 11 4/10 Niveau 11 4/10 Niveau 11 5/10 Niveau 11 1/10

Niveau des tournois (93/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000

Légendaires (17/17)

9 10 11 12 13
3/20
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 17
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
0/10
0/20
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 30
1/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 29
6/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 24
3/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 31
3/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 31
1/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 33
2/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 32
1/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
5/20
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 15
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
4/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 26
4/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 26
5/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 25
1/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 29

En route vers MAX (7/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
3190/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1810Temps de demande:  ~16 jours
2000/2000
3180/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1820Temps de demande:  ~16 jours
2000/2000
3259/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1741Temps de demande:  ~15 jours
1000/1000
2000/2000
3071/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1929Temps de demande:  ~17 jours
2000/2000
1950/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 3050Temps de demande:  ~26 jours
4301/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 699Temps de demande:  ~6 jours
2000/2000
1739/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 3261Temps de demande:  ~28 jours
2000/2000
2721/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 2279Temps de demande:  ~19 jours
2000/2000
1748/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 3252Temps de demande:  ~28 jours
2000/2000
1987/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 3013Temps de demande:  ~26 jours
2000/2000
3300/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1700Temps de demande:  ~15 jours
1000/1000
2000/2000
2729/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 2271Temps de demande:  ~19 jours
1000/1000
2000/2000
2855/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 2145Temps de demande:  ~18 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3947/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1053Temps de demande:  ~9 jours
2287/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 2713Temps de demande:  ~23 jours
2000/2000
3833/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1167Temps de demande:  ~10 jours
2713/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 2287Temps de demande:  ~20 jours
1697/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 3303Temps de demande:  ~28 jours
2541/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 2459Temps de demande:  ~21 jours
1000/1000
2000/2000
990/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 4010Temps de demande:  ~34 jours
400/400
284/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1516Temps de demande:  ~127 jours
320/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1480Temps de demande:  ~124 jours
530/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1270Temps de demande:  ~106 jours
426/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1374Temps de demande:  ~115 jours
275/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1525Temps de demande:  ~128 jours
44/200
0/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2356Temps de demande:  ~197 jours
681/1000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 319Temps de demande:  ~27 jours
358/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1442Temps de demande:  ~121 jours
200/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1600Temps de demande:  ~134 jours
476/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1324Temps de demande:  ~111 jours
530/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1270Temps de demande:  ~106 jours
90/1000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 910Temps de demande:  ~76 jours
400/400
302/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1498Temps de demande:  ~125 jours
646/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1154Temps de demande:  ~97 jours
800/800
11/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 989Temps de demande:  ~83 jours
100/100
49/200
0/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 8→9: 4000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 2351Temps de demande:  ~196 jours
351/1000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 649Temps de demande:  ~55 jours
400/400
639/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1161Temps de demande:  ~97 jours
401/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1399Temps de demande:  ~117 jours
208/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1592Temps de demande:  ~133 jours
377/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1423Temps de demande:  ~119 jours
769/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1031Temps de demande:  ~86 jours
492/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1308Temps de demande:  ~109 jours
400/400
478/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1322Temps de demande:  ~111 jours
26/200
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 174Temps de demande:  ~44 semaines
8/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 292Temps de demande:  ~73 semaines
48/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 252Temps de demande:  ~63 semaines
33/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 317Temps de demande:  ~80 semaines
42/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 308Temps de demande:  ~77 semaines
55/200
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 145Temps de demande:  ~37 semaines
43/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 257Temps de demande:  ~65 semaines
56/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 244Temps de demande:  ~61 semaines
50/50
18/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 282Temps de demande:  ~71 semaines
21/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 279Temps de demande:  ~70 semaines
42/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 308Temps de demande:  ~77 semaines
15/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 285Temps de demande:  ~72 semaines
5/200
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 195Temps de demande:  ~49 semaines
4/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 296Temps de demande:  ~74 semaines
42/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 258Temps de demande:  ~65 semaines
51/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 249Temps de demande:  ~63 semaines
50/50
20/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 280Temps de demande:  ~70 semaines
50/50
35/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 265Temps de demande:  ~67 semaines
50/50
7/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 293Temps de demande:  ~74 semaines
26/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 274Temps de demande:  ~69 semaines
26/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 274Temps de demande:  ~69 semaines
44/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 256Temps de demande:  ~64 semaines
50/50
21/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 279Temps de demande:  ~70 semaines
41/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 309Temps de demande:  ~78 semaines
71/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 229Temps de demande:  ~58 semaines

Équilibre niveau Carte/Roiβ (Niveau 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
13
12 13
10 12 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
9 13
12 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
8 9 13
12 13
10 11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
12 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13
11 13
12 13
11 13
11 13
13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
13
11 13
12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
10 13
9 13
12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr