ليث_الرفاعي

#G9CJCV9L

11

3 887

4 008

Pas de clan

Niveau 7 4667/200 Niveau 7 4620/200 Niveau 7 3779/200 Niveau 10 3294/1000 Niveau 11 1015/2000 Niveau 11 1146/2000 Niveau 10 2864/1000 Niveau 4 391/20 Niveau 8 4323/400 Niveau 11 1807/2000 Niveau 7 4864/200 Niveau 11 2383/2000 Niveau 10 2581/1000 Niveau 8 4559/400 Niveau 6 2618/100 Niveau 8 3613/400 Niveau 5 4981/50 Niveau 7 4171/200 Niveau 7 4572/200 Niveau 10 2651/1000 Niveau 8 325/400 Niveau 6 4000/100 Niveau 11 1204/2000 Niveau 1 156/2 Niveau 3 490/2 Niveau 6 548/20 Niveau 7 542/50 Niveau 11 45/800 Niveau 6 546/20 Niveau 3 1/2 Niveau 9 281/200 Niveau 10 196/400 Niveau 11 336/800 Niveau 10 402/400 Niveau 11 371/800 Niveau 7 650/50 Niveau 7 533/50 Niveau 3 455/2 Niveau 7 553/50 Niveau 3 200/2   Niveau 11 234/800 Niveau 7 454/50 Niveau 9 331/200 Niveau 9 261/200 Niveau 6 50/20 Niveau 9 372/200 Niveau 9 315/200 Niveau 6 633/20 Niveau 7 607/50 Niveau 8 39/10 Niveau 6 10/2 Niveau 8 41/10 Niveau 10 4/50 Niveau 6 1/2 Niveau 9 7/20 Niveau 9 40/20 Niveau 6 77/2 Niveau 7 57/4 Niveau 10 7/50 Niveau 6 17/2 Niveau 9 25/20 Niveau 7 40/4 Niveau 9 28/20 Niveau 7 52/4 Niveau 11 33/100 Niveau 11 23/100 Niveau 8 35/10 Niveau 6 41/2 Niveau 7 2/4 Niveau 8 55/10 Niveau 7 29/4 Niveau 10 11/50 Niveau 7 24/4 Niveau 7 2/4 Niveau 10 5/50 Niveau 11 11/100 Niveau 9 2/2 Niveau 10 0/4 Niveau 10 3/4 Niveau 10 0/4 Niveau 9 1/2 Niveau 9 1/2 Niveau 9 1/2 Niveau 10 0/4 Niveau 10 0/4 Niveau 10 2/4   Niveau 10 0/4 Niveau 9 1/2 Niveau 10 2/4 Niveau 10 4/4 Niveau 10 4/4  

Cartes manquantes (3/94)

Pas encore débloquée (≤Arène 12)

Légendaires (2/17)

Niveau des tournois (46/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
21/400
Coût d'amélioration 4→8: 3550Coût d'amélioration 4→9: 7550Cartes nécessaires: 379Temps de demande:  ~4 jours
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 5→9: 7400
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
325/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000Cartes nécessaires: 75Temps de demande:  ~1 jours
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
70/100
0/200
0/400
Coût d'amélioration 1→6: 625Coût d'amélioration 1→9: 7625Cartes nécessaires: 630Temps de demande:  ~6 jours
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600Cartes nécessaires: 185Temps de demande:  ~16 jours
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 3→9: 7600
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
20/20
30/50
0/100
Coût d'amélioration 6→7: 1000Coût d'amélioration 6→9: 7000Cartes nécessaires: 120Temps de demande:  ~10 jours
20/20
50/50
100/100
Coût d'amélioration 6→9: 7000
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
4/10
Coût d'amélioration 6→8: 2400Coût d'amélioration 6→9: 6400Cartes nécessaires: 6Temps de demande:  ~2 semaines
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
1/2
0/4
0/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400Cartes nécessaires: 15Temps de demande:  ~4 semaines
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
2/4
0/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 12Temps de demande:  ~3 semaines
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
2/4
0/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000Cartes nécessaires: 12Temps de demande:  ~3 semaines

Légendaires (15/17)

9 10 11 12 13
2/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 34
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
3/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 31
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
2/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 32
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
2/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 32
4/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 30
4/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 30

En route vers MAX (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
467/5000
Coût d'amélioration 7→12: 84000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 4533Temps de demande:  ~38 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
420/5000
Coût d'amélioration 7→12: 84000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 4580Temps de demande:  ~39 jours
400/400
800/800
1000/1000
1579/2000
0/5000
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 5421Temps de demande:  ~46 jours
1000/1000
2000/2000
294/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 4706Temps de demande:  ~40 jours
1015/2000
0/5000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 5985Temps de demande:  ~50 jours
1146/2000
0/5000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 5854Temps de demande:  ~49 jours
1000/1000
1864/2000
0/5000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 5136Temps de demande:  ~43 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
123/5000
Coût d'amélioration 8→12: 82000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 4877Temps de demande:  ~41 jours
1807/2000
0/5000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 5193Temps de demande:  ~44 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
664/5000
Coût d'amélioration 7→12: 84000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 4336Temps de demande:  ~37 jours
2000/2000
383/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 4617Temps de demande:  ~39 jours
1000/1000
1581/2000
0/5000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 5419Temps de demande:  ~46 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
359/5000
Coût d'amélioration 8→12: 82000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 4641Temps de demande:  ~39 jours
400/400
800/800
1000/1000
418/2000
0/5000
Coût d'amélioration 6→11: 35000Coût d'amélioration 6→13: 185000Cartes nécessaires: 6582Temps de demande:  ~55 jours
400/400
800/800
1000/1000
1413/2000
0/5000
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 5587Temps de demande:  ~47 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
781/5000
Coût d'amélioration 5→12: 85400Coût d'amélioration 5→13: 185400Cartes nécessaires: 4219Temps de demande:  ~36 jours
400/400
800/800
1000/1000
1971/2000
0/5000
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 5029Temps de demande:  ~42 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
372/5000
Coût d'amélioration 7→12: 84000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 4628Temps de demande:  ~39 jours
1000/1000
1651/2000
0/5000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 5349Temps de demande:  ~45 jours
400/400
800/800
1000/1000
1800/2000
0/5000
Coût d'amélioration 6→11: 35000Coût d'amélioration 6→13: 185000Cartes nécessaires: 5200Temps de demande:  ~44 jours
1204/2000
0/5000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 5796Temps de demande:  ~49 jours
100/100
200/200
190/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→10: 15600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 2010Temps de demande:  ~168 jours
100/100
200/200
248/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 6→10: 15000Coût d'amélioration 6→13: 185000Cartes nécessaires: 1952Temps de demande:  ~163 jours
100/100
200/200
242/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1958Temps de demande:  ~164 jours
45/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1755Temps de demande:  ~147 jours
100/100
200/200
246/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 6→10: 15000Coût d'amélioration 6→13: 185000Cartes nécessaires: 1954Temps de demande:  ~163 jours
200/200
81/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2119Temps de demande:  ~177 jours
196/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 2004Temps de demande:  ~167 jours
336/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1464Temps de demande:  ~122 jours
400/400
2/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1798Temps de demande:  ~150 jours
371/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1429Temps de demande:  ~120 jours
100/100
200/200
350/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1850Temps de demande:  ~155 jours
100/100
200/200
233/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1967Temps de demande:  ~164 jours
100/100
200/200
155/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→10: 15600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 2045Temps de demande:  ~171 jours
100/100
200/200
253/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1947Temps de demande:  ~163 jours
100/100
100/200
0/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 3→9: 7600Coût d'amélioration 3→13: 185600Cartes nécessaires: 2300Temps de demande:  ~192 jours
234/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1566Temps de demande:  ~131 jours
100/100
200/200
154/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 2046Temps de demande:  ~171 jours
200/200
131/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2069Temps de demande:  ~173 jours
200/200
61/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2139Temps de demande:  ~179 jours
200/200
172/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2028Temps de demande:  ~169 jours
200/200
115/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2085Temps de demande:  ~174 jours
100/100
200/200
333/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 6→10: 15000Coût d'amélioration 6→13: 185000Cartes nécessaires: 1867Temps de demande:  ~156 jours
100/100
200/200
307/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1893Temps de demande:  ~158 jours
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 8→10: 12000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 341Temps de demande:  ~86 semaines
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 8→10: 12000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 339Temps de demande:  ~85 semaines
4/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 346Temps de demande:  ~87 semaines
7/20
0/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 363Temps de demande:  ~91 semaines
20/20
20/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 330Temps de demande:  ~83 semaines
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→10: 14400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 303Temps de demande:  ~76 semaines
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 323Temps de demande:  ~81 semaines
7/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 343Temps de demande:  ~86 semaines
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→9: 6400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 363Temps de demande:  ~91 semaines
20/20
5/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 345Temps de demande:  ~87 semaines
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 340Temps de demande:  ~85 semaines
20/20
8/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 342Temps de demande:  ~86 semaines
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 328Temps de demande:  ~82 semaines
33/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 267Temps de demande:  ~67 semaines
23/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 277Temps de demande:  ~70 semaines
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 8→10: 12000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 345Temps de demande:  ~87 semaines
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→10: 14400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 339Temps de demande:  ~85 semaines
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 8→10: 12000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 325Temps de demande:  ~82 semaines
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 7→9: 6000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 351Temps de demande:  ~88 semaines
11/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 339Temps de demande:  ~85 semaines
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 7→9: 6000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 356Temps de demande:  ~89 semaines
5/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 345Temps de demande:  ~87 semaines
11/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 289Temps de demande:  ~73 semaines

Équilibre niveau Carte/Roiβ (Niveau 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 11 12
7 11 12
7 11
10 11 12
11
11
10 11
4 8 11
8 11 12
11
7 11 12
11 12
10 11
8 11 12
6 11
8 11
5 11 12
7 11
7 11 12
10 11
8 11
6 11
11
1 6 11
3 10 11
6 10 11
7 10 11
11
6 10 11
3 11
9 10 11
10 11
11
10 11
11
7 10 11
7 10 11
3 10 11
7 10 11
3 9 11
11
7 10 11
9 10 11
9 10 11
6 7 11
9 10 11
9 10 11
6 10 11
7 10 11
8 10 11
6 8 11
8 10 11
10 11
6 11
9 11
9 10 11
6 10 11
7 10 11
10 11
6 9 11
9 10 11
7 10 11
9 10 11
7 10 11
11
11
8 10 11
6 10 11
7 11
8 10 11
7 9 11
10 11
7 9 11
7 11
10 11
11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr