غانم السهيل

#20U0RYLLR

13

5 781

5 907

الكويت

Chef adjoint

Niveau 8 9200/400 Niveau 9 8800/800 Niveau 8 9200/400 Niveau 10 8000/1000 Niveau 12 5000/5000 Niveau 11 7000/2000 Niveau 10 8000/1000 Niveau 7 4999/200 Niveau 12 5000/5000 Niveau 13 0/250 Niveau 11 7000/2000 Niveau 9 8800/800 Niveau 10 7649/1000 Niveau 6 9500/100 Niveau 6 9283/100 Niveau 12 5000/5000 Niveau 7 9400/200 Niveau 10 8000/1000 Niveau 11 6717/2000 Niveau 10 7286/1000 Niveau 7 4461/200 Niveau 11 6977/2000 Niveau 13 0/250 Niveau 12 4169/5000 Niveau 7 1290/50 Niveau 9 1359/200 Niveau 9 1292/200 Niveau 11 922/800 Niveau 8 1228/100 Niveau 3 4/2 Niveau 10 229/400 Niveau 13 0/50 Niveau 11 725/800 Niveau 13 0/50 Niveau 13 0/50 Niveau 10 1109/400 Niveau 13 0/50 Niveau 11 964/800 Niveau 7 1440/50 Niveau 10 976/400   Niveau 11 196/800 Niveau 11 1041/800 Niveau 13 0/50 Niveau 11 344/800 Niveau 9 256/200 Niveau 13 0/50 Niveau 8 1431/100 Niveau 9 1386/200 Niveau 11 554/800 Niveau 9 107/20 Niveau 7 106/4 Niveau 8 115/10 Niveau 13 0/10 Niveau 6 17/2 Niveau 11 76/100 Niveau 10 59/50 Niveau 11 92/100 Niveau 8 123/10 Niveau 13 0/10 Niveau 7 68/4 Niveau 10 111/50 Niveau 11 22/100 Niveau 12 140/200 Niveau 10 81/50 Niveau 11 20/100 Niveau 12 75/200 Niveau 11 96/100 Niveau 8 178/10 Niveau 6 34/2 Niveau 10 41/50 Niveau 11 123/100 Niveau 11 17/100 Niveau 9 140/20 Niveau 6 15/2 Niveau 13 0/10 Niveau 11 81/100 Niveau 12 8/20 Niveau 13 0/1 Niveau 11 2/10 Niveau 11 1/10 Niveau 10 5/4 Niveau 9 2/2 Niveau 10 2/4 Niveau 10 3/4 Niveau 10 3/4 Niveau 11 1/10 Niveau 11 1/10 Niveau 9 1/2 Niveau 10 0/4 Niveau 10 0/4 Niveau 10 0/4 Niveau 10 3/4

Cartes manquantes (1/93)

Pas encore débloquée (≤Arène 12)

Niveau des tournois (72/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
400/400
Coût d'amélioration 8→9: 4000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Coût d'amélioration 6→9: 7000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
200/200
400/400
Coût d'amélioration 7→9: 6000
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Coût d'amélioration 3→4: 50Coût d'amélioration 3→9: 7600Cartes nécessaires: 182Temps de demande:  ~16 jours
50/50
100/100
Coût d'amélioration 7→9: 6000
100/100
Coût d'amélioration 8→9: 4000
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
4/4
10/10
Coût d'amélioration 7→9: 6000
10/10
Coût d'amélioration 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coût d'amélioration 6→9: 6400
2/2
4/4
9/10
Coût d'amélioration 6→8: 2400Coût d'amélioration 6→9: 6400Cartes nécessaires: 1Temps de demande:  ~1 semaines

Légendaires (16/16)

9 10 11 12 13
8/20
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 12
2/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 28
1/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 29
4/4
1/10
0/20
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 29
2/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 34
2/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 32
3/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 31
3/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 31
1/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 29
1/10
0/20
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 9→10: 5000Coût d'amélioration 9→13: 175000Cartes nécessaires: 35
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
0/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 34
3/4
0/10
0/20
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 31

En route vers MAX (12/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 8→12: 82000Coût d'amélioration 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 9→12: 78000Coût d'amélioration 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 8→12: 82000Coût d'amélioration 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
799/5000
Coût d'amélioration 7→12: 84000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 4201Temps de demande:  ~36 jours
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 9→12: 78000Coût d'amélioration 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
4649/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 351Temps de demande:  ~3 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 6→13: 185000
5000/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000
2000/2000
4717/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 283Temps de demande:  ~3 jours
1000/1000
2000/2000
4286/5000
Coût d'amélioration 10→12: 70000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 714Temps de demande:  ~6 jours
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
261/5000
Coût d'amélioration 7→12: 84000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 4739Temps de demande:  ~40 jours
2000/2000
4977/5000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 23Temps de demande:  ~1 jours
4169/5000
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 831Temps de demande:  ~7 jours
100/100
200/200
400/400
590/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1210Temps de demande:  ~101 jours
200/200
400/400
759/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→11: 28000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 1041Temps de demande:  ~87 jours
200/200
400/400
692/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→11: 28000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 1108Temps de demande:  ~93 jours
800/800
122/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 878Temps de demande:  ~74 jours
100/100
200/200
400/400
528/800
0/1000
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 1272Temps de demande:  ~106 jours
229/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1971Temps de demande:  ~165 jours
725/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1075Temps de demande:  ~90 jours
400/400
709/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1091Temps de demande:  ~91 jours
800/800
164/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 836Temps de demande:  ~70 jours
100/100
200/200
400/400
740/800
0/1000
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 1060Temps de demande:  ~89 jours
400/400
576/800
0/1000
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 1224Temps de demande:  ~102 jours
196/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1604Temps de demande:  ~134 jours
800/800
241/1000
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 759Temps de demande:  ~64 jours
344/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1456Temps de demande:  ~122 jours
200/200
56/400
0/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→10: 8000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 2144Temps de demande:  ~179 jours
100/100
200/200
400/400
731/800
0/1000
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 1069Temps de demande:  ~90 jours
200/200
400/400
786/800
0/1000
Coût d'amélioration 9→11: 28000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 1014Temps de demande:  ~85 jours
554/800
0/1000
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 1246Temps de demande:  ~104 jours
20/20
50/50
37/100
0/200
Coût d'amélioration 9→11: 28000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 263Temps de demande:  ~66 semaines
10/10
20/20
50/50
26/100
0/200
Coût d'amélioration 7→11: 34000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 274Temps de demande:  ~69 semaines
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 265Temps de demande:  ~67 semaines
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→9: 6400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 363Temps de demande:  ~91 semaines
76/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 224Temps de demande:  ~56 semaines
50/50
9/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 291Temps de demande:  ~73 semaines
92/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 208Temps de demande:  ~52 semaines
10/10
20/20
50/50
43/100
0/200
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 257Temps de demande:  ~65 semaines
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 7→10: 14000Coût d'amélioration 7→13: 184000Cartes nécessaires: 312Temps de demande:  ~78 semaines
50/50
61/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 239Temps de demande:  ~60 semaines
22/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 278Temps de demande:  ~70 semaines
140/200
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 60Temps de demande:  ~15 semaines
50/50
31/100
0/200
Coût d'amélioration 10→11: 20000Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 269Temps de demande:  ~68 semaines
20/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 280Temps de demande:  ~70 semaines
75/200
Coût d'amélioration 12→13: 100000Cartes nécessaires: 125Temps de demande:  ~32 semaines
96/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 204Temps de demande:  ~51 semaines
10/10
20/20
50/50
98/100
0/200
Coût d'amélioration 8→11: 32000Coût d'amélioration 8→13: 182000Cartes nécessaires: 202Temps de demande:  ~51 semaines
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 6→10: 14400Coût d'amélioration 6→13: 184400Cartes nécessaires: 346Temps de demande:  ~87 semaines
41/50
0/100
0/200
Coût d'amélioration 10→13: 170000Cartes nécessaires: 309Temps de demande:  ~78 semaines
100/100
23/200
Coût d'amélioration 11→12: 50000Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 177Temps de demande:  ~45 semaines
17/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 283Temps de demande:  ~71 semaines
20/20
50/50
70/100
0/200
Coût d'amélioration 9→11: 28000Coût d'amélioration 9→13: 178000Cartes nécessaires: 230Temps de demande:  ~58 semaines
81/100
0/200
Coût d'amélioration 11→13: 150000Cartes nécessaires: 219Temps de demande:  ~55 semaines

Équilibre niveau Carte/Roiβ (Niveau 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
9 13
8 13
10 13
12 13
11 13
10 13
7 12 13
12 13
13
11 13
9 13
10 12 13
6 13
6 12 13
12 13
7 13
10 13
11 12 13
10 12 13
7 12 13
11 12 13
13
12 13
7 11 13
9 11 13
9 11 13
11 12 13
8 11 13
3 4 13
10 13
13
11 13
13
13
10 11 13
13
11 12 13
7 11 13
10 11 13
11 13
11 12 13
13
11 13
9 10 13
13
8 11 13
9 11 13
11 13
9 11 13
7 11 13
8 11 13
13
6 9 13
11 13
10 11 13
11 13
8 11 13
13
7 10 13
10 11 13
11 13
12 13
10 11 13
11 13
12 13
11 13
8 11 13
6 9 13
10 13
11 12 13
11 13
9 11 13
6 8 13
13
11 13
12 13
13
11 13
11 13
10 11 13
9 10 13
10 13
10 13
10 13
11 13
11 13
9 13
10 13
10 13
10 13
10 13

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr