بوادي سيتي

#YQUPG0G2

36 555

25 / 50

مرحبا بالجميع ✊🏽 شروط الكلان 🔥 التفاعل 🔥 المشاركة بالحرب 🔥 الاحترام🔥

At war! 2 / 15 battles remaining! Ends: 2019-07-24 13:16:38

Data for the last 6 wars

2019-07-22 13:10:18 +1
11 participants War Collection
iboovv Missed! 180
Vamos a jugar 1/1 255 2/3
2019-07-20 09:44:07 +56
13 participants War Collection
ALAZWARI 0/1 240 2/3
2019-07-18 09:19:15 +109
16 participants War Collection
يوسف Missed! 120 2/3
2019-07-16 08:56:58 +56
12 participants War Collection
يوسف 1/2 240 2/3
jFxx Missed! 320
2019-07-14 08:30:39 +4

13 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-12 04:36:53 +7
12 participants War Collection
almatary Missed! 340
xl1z 0/1 55 1/3
MaJoOoDi_22 1/1 170 1/3
Naughty War Collection
iboovv
2019-07-22 Missed! 180
Vamos a jugar
2019-07-22 1/1 255 2/3
ALAZWARI
2019-07-20 0/1 240 2/3
يوسف
2019-07-18 Missed! 120 2/3
2019-07-16 1/2 240 2/3
jFxx
2019-07-16 Missed! 320
almatary
2019-07-12 Missed! 340
xl1z
2019-07-12 0/1 55 1/3
MaJoOoDi_22
2019-07-12 1/1 170 1/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr