狐狸

#YGGRQP00

49 805

40 / 50

群9⃣0⃣6⃣7⃣7⃣4⃣9⃣7⃣3⃣📣注意副首的前提是必须加群。分部归正首丘。 🎆你我皆待其功成名就之日🎇。关注和谐,谋求发展。🌟🗻周捐500长老,副首一千且加群,清不满八十捐,不满一百五降职。特殊情况还请务必告知

Admission du Clan
Membres 40 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 49 805
Trophées requis 5 000
Chef du clan 合欢
Gamme des Trophées 60 – 5 699
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 6 069
Aînés 11
Chefs adjoints 9
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef adjoint
如光的迅疾
#2UR99PCVG
12 5 699
2020-02-26 05:26:42
243
280
2
1
Chef adjoint
柒烟、苏西兮
#9UVCJC898
12 5 650
2020-02-26 07:24:20
302
240
3 Aîné
June Change
#8YRJGVGCJ
11 5 619
2020-02-25 08:09:39
52
160
4 Aîné
仁系野兽
#8G0QRJG2Y
12 5 558
2020-02-26 07:33:36
278
200
5 Aîné
来咯轻松
#PY0LPQP2G
12 5 411
2020-02-26 04:26:25
117
240
6 Chef
合欢
#V208LLYL
12 5 379
2020-02-26 07:41:15
600
248
7
1
Aîné
B.L.G王小杰
#2PVR22CVG
12 5 310
2020-02-26 05:43:00
140
160
8
1
Chef adjoint
星河
#8JPV29C89
12 5 307
2020-02-26 07:25:14
345
280
9
1
LuCao Gbel
#28Q8JP2YG
12 5 306
2020-02-25 20:27:05
60
160
10
1
Chef adjoint
无语⚡
#P88C98LVU
11 5 209
2020-02-26 02:20:22
112
160
11
1
化开开
#YYV2GR2VV
11 5 209
2020-02-26 04:56:25
16
200
12
1
Aîné
最牛X
#2LQQCJ2C2
12 5 184
2020-02-26 03:51:02
20
80
13
2
Aîné
一碗刀削
#Y2JUQCLJC
11 5 150
2020-02-26 07:00:58
351
240
14
2
皇室王子
#9QYLCCQ9G
11 5 134
2020-02-25 08:13:45
26
0
15
2
Chef adjoint
幻影
#8YYPLG
12 5 131
2020-02-26 06:04:07
334
248
16
5
彤puls
#UJPQG29P
11 5 112
2020-02-26 05:41:15
294
200
17
1
烟云
#P0L20UP80
11 5 108
2020-02-25 08:55:48
26
0
18
1
十月寒霜
#PURCVGURR
11 5 098
2020-02-26 07:11:08
0
40
19
3
Aîné
叶殇
#9J8002UG
11 5 081
2020-02-26 02:35:20
108
200
20
4
陨生
#288VG2LGQ
11 5 027
2020-02-26 04:04:16
126
160
21
4
翔霸霸嘿
#9LR0V0LJ2
11 5 019
2020-02-26 06:28:19
272
280
22
4
Chef adjoint
无依
#9VC9LLGGG
10 5 017
2020-02-26 05:49:40
326
168
23
5
橘瑠衣
#P9YQ0YPR0
11 5 010
2020-02-26 05:09:44
42
200
24
5
无双
#PL28VC2RC
10 5 009
2020-02-26 00:07:13
26
40
25
2
哈哈哈
#PPCG0PQ0Y
11 5 003
2020-02-26 07:43:22
155
50
26
4
怀仁鬼
#88G0UPGG9
10 5 003
2020-02-26 02:50:54
98
120
27 Chef adjoint
追风少年
#80YVGJ9J8
10 5 002
2020-02-26 05:40:19
504
200
28
5
南山喃
#Y2CLGLGCV
10 4 906
2020-02-26 06:42:49
79
200
29
5
Aîné
山水书士
#YP08VP9G2
11 4 906
2020-02-26 00:09:19
122
120
30
2
Aîné
你还好吗?
#2PVUVV2LG
11 4 883
2020-02-26 05:18:02
245
160
31
6
Chef adjoint
巫妖
#22200CUYJ
10 4 846
2020-02-26 05:47:26
96
0
32
3
Aîné
coco
#9GY80LGQ
12 4 827
2020-02-26 03:59:41
0
40
33
3
最强王者2
#JLYJCVVQ
10 4 802
2020-02-26 01:47:40
16
80
34
4
骷髅巨人-骨头
#22JQYRVYQ
10 4 755
2020-02-21 00:35:48
0
0
35
4
DCF.成风
#8RVJ0UR8U
10 4 652
2020-02-21 13:28:10
0
0
36
4
药菌
#PU099PPQC
11 4 647
2020-02-19 02:18:42
0
0
37
4
Chef adjoint
陶渊明
#VP0VQJ29
12 4 613
2020-02-25 09:31:20
44
80
38
4
Arène 12 fox
#L9UL0RR20
9 3 652
2020-02-25 23:18:02
78
120
39
4
Arène 5 大米饭赛高
#YQQPQVGQ2
7 1 300
2020-02-26 07:45:58
72
60
40
4
Arène 1 Aîné
♦各<c2>自♦原<c4>谅♦
#PJUC9P92V
9 60
2020-02-26 05:51:26
0
60

Cette langue est traduite par :

This language has no active translators.

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr