ישראל

#Y2LC9R2

51 881

47 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות. מגדלים רמה 11 ומעלה

Collecting cards! Ends: 2019-10-20 14:18:19
Combats 23 + 32
Participation 20 / 47
Joueur Combats Cards Collected
Ranabasheladi 1 / 3 280
malos 1 / 3 560
liam 2 / 3 594
מי כיגוגו 3 / 3 891
Asuna YUKI 3 / 3 891
ytg 3 / 3 891
יוני 1 + 2 / 3 1120
Max 1 + 2 / 3 1154
eylip 1 + 2 / 3 1189
אלייה המגניב 1 + 2 / 3 1189
AnnaY 1 + 2 / 3 1189
professional 1 + 2 / 3 1189
Tal Keinan 1 + 2 / 3 1189
Guliyus Ceasar 1 + 2 / 3 1189
eitamb 2 + 1 / 3 1487
racheli 2 + 1 / 3 1487
lipey 2 + 1 / 3 1487
sny10 2 + 1 / 3 1487
gilbd 3 / 3 1785
snirgv 3 / 3 1785

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr