-Storm’s End-

#UUVGY8

51 345

50 / 50

Welcome to join us!pls take the war seriously!wechat:19889487 欢迎加入我们!请认真对待部落战!只打集卡不打决战的24小时内不解释直接踢。Enjoy❤️🐟🍀 一周不在线踢

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Inviter
Score du Clan 51 345
Trophées requis 4 600
Chef du clan 漠西村
Gamme des Trophées 3 770 – 5 513
Info du clan
Origine Asie
Dons Par Semaine 8 082
Aînés 8
Chefs adjoints 3
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Aîné
syxdlm
#82UQPQCVU
13 5 513
2019-07-17 05:33:29
68
240
2 Aîné
华哥
#2G8PVQLJL
13 5 401
2019-07-17 03:13:36
580
200
3 Chef
漠西村
#8QGJJGLQ
13 5 369
2019-07-17 07:03:51
306
210
4
2
Chef adjoint
魅魃
#220VQV2UV
13 5 359
2019-07-17 06:59:16
828
270
5 Chef adjoint
骑乌龟的小乖
#Y0PGGQQG
13 5 353
2019-07-17 04:32:40
174
190
6
2
Aîné
油茶蛋糕
#LY8GQ0CL
13 5 351
2019-07-17 04:22:57
220
160
7 国服第一超神
#2LULJQYYV
12 5 259
2019-07-17 04:00:35
164
200
8 Aîné
mossi village
#UYR8J822
12 5 258
2019-07-16 23:39:02
118
170
9
2
一纸清风绕玄月Ω两片葇荑拭星辰
#RVGG9RVC
11 5 235
2019-07-17 06:20:28
400
240
10
1
ELDavinchyシ
#P0R2GPUL9
11 5 200
2019-07-17 06:57:45
138
200
11
4
Tsup
#8YVV8CV00
12 5 174
2019-07-17 06:44:20
169
240
12
2
WAIYL
#YPRYC9YY
12 5 167
2019-07-17 03:06:48
387
168
13
1
金色天际线
#GCG8PPL9
11 5 132
2019-07-17 02:58:55
32
160
14
2
犹豫就会白给
#CJQLPVV9
11 5 090
2019-07-16 21:32:19
130
200
15
2
Aîné
芒果冰沙
#QCJL8LCC
13 5 074
2019-07-17 07:03:18
380
190
16
2
屿归
#PGG8YCRYJ
11 5 064
2019-07-17 07:21:06
518
240
17 你好
#2LCV9QL9Q
11 5 050
2019-07-17 05:08:02
100
160
18 ༄༽flower༼༊
#99Y002C9
12 5 048
2019-07-16 23:21:15
128
160
19 lawali
#9UU29UCP
12 5 048
2019-07-17 06:00:40
270
240
20
3
落花醉
#2UUPU028L
11 5 026
2019-07-17 07:21:21
366
190
21
1
cb阳
#PUUQ8PUV
11 5 022
2019-07-17 02:51:18
136
200
22
1
是英雄的黎明
#2VCP90VYY
12 5 010
2019-07-17 05:34:38
24
244
23
3
打爆你的脸
#L0208CLV
10 4 989
2019-07-16 23:26:27
34
200
24 雨泫
#922J29RG0
10 4 983
2019-07-17 07:15:56
102
270
25 Aîné
Rhythm
#8JCQ8UULR
11 4 964
2019-07-16 11:02:54
33
40
26
1
Aîné
Crus
#PY0LLR9Y
12 4 949
2019-07-17 04:32:59
200
200
27
1
Godlike
#LRYRP9U9
11 4 916
2019-07-12 17:20:58
0
0
28
2
落花狼藉
#2GC8GGU8P
11 4 901
2019-07-15 23:46:14
176
120
29
2
月缺花残
#URQCY2CR
10 4 897
2019-07-17 04:35:13
24
200
30
1
BigBird
#PVY9Q9VPL
10 4 892
2019-07-17 07:12:47
85
250
31
1
LeKing
#P2VQ02JVJ
11 4 890
2019-07-17 07:18:56
184
200
32
10
哈丕
#998ULYP9
11 4 878
2019-07-17 06:38:24
70
80
33
2
淘米汁
#L9JLVQRY
10 4 844
2019-07-17 07:22:10
40
80
34
1
oddity
#22P9RL8GJ
11 4 805
2019-07-13 17:06:11
0
0
35
1
装失忆
#PR0ULRJJQ
10 4 804
2019-07-17 06:45:38
20
240
36
2
GOD
#P2QRU2C88
11 4 800
2019-07-17 00:20:00
56
200
37 丑 对面
#9C888CLCV
10 4 736
2019-07-17 05:25:33
104
200
38 会飞的小猪
#VJQPGY2Q
11 4 720
2019-07-17 02:14:30
58
80
39 爱恋ん柠萌
#VPQ2JJC8
11 4 625
2019-07-17 04:50:55
422
240
40 【星光】幽冥
#UGVQ0JRU
11 4 622
2019-07-17 06:20:27
10
40
41 iran2025
#9VQV8QP92
10 4 605
2019-07-17 04:38:32
10
0
42 亡霊
#PYQP9GPQ2
12 4 588
2019-07-17 05:21:04
305
200
43 Chef adjoint
夏虫
#CPLJJCY
13 4 545
2019-07-16 23:12:09
146
90
44 空白
#P2UPCQRQU
11 4 507
2019-07-15 20:12:15
0
0
45 Aîné
血染青衫
#2CPRPCC2L
13 4 462
2019-07-12 16:48:10
0
0
46 月亮是我撸弯的
#QCCLUYQR
12 4 246
2019-07-10 18:42:42
0
0
47 萌萌哒宝宝
#28Y99LJ
10 4 024
2019-07-17 04:54:51
44
200
48 布莱克同学
#2VJ0Y2V8P
10 4 009
2019-07-17 04:21:18
127
160
49 小美
#8LCUQYCYQ
10 4 002
2019-07-16 14:00:31
48
80
50 Arène 12 Derek Wang
#8JYYJVV2
10 3 770
2019-07-17 01:10:36
100
160

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr