YC战队⭐️亦辰网游

#QC9R00J

50 138

50 / 50

我们的部落QQ群:133582810.欢迎大家加入,每一个位部落成员都是十分重要的,你们与部落同在!么么,每周捐卡不得少于50,参加部落战集卡,就要打完终极战。需要代打可以联系******店:亦辰网游。每周清理没有没有捐卡的. 集卡有参加,最终战必须打!

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 50 138
Trophées requis 4 600
Chef du clan 辰辰
Gamme des Trophées 3 724 – 5 587
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 7 218
Aînés 15
Chefs adjoints 10
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef adjoint
老虎部落
#PVVPQP90
13 5 587
2019-11-21 00:21:05
606
300
2
1
pujol
#29JY9C808
12 5 503
2019-11-20 18:21:20
161
0
3 Chef adjoint
易夏雨瑤
#92R28UPJL
12 5 331
2019-11-21 00:46:59
466
264
4
2
爸爸不要你了
#80L929JU
13 5 218
2019-11-20 16:49:18
200
120
5
1
Aîné
amazinghuang
#98U22GVQL
12 5 208
2019-11-21 00:56:45
74
250
6
1
Aîné
插班生
#9L0LLU8P
12 5 170
2019-11-21 01:28:56
82
0
7
1
Chef adjoint
可乐和芬达
#PJ2L8CQJ
12 5 146
2019-11-21 01:15:40
144
200
8
1
Aîné
啪啪啪
#99QLQ0LR8
11 5 125
2019-11-20 12:53:01
150
200
9
6
炎邪
#UV98RRUL
13 5 083
2019-11-21 01:06:18
291
170
10
1
Chef adjoint
星星皇帝布落
#9QJLQR9JQ
12 5 067
2019-11-20 23:30:04
548
272
11
1
Chef adjoint
Eternal
#9C8UQ02GR
11 5 058
2019-11-21 00:23:27
514
400
12
1
Aîné
john chen 98
#8CQRCPCL
12 5 047
2019-11-20 16:23:17
516
240
13
1
Aîné
开搞
#2RGGRCJRR
10 5 047
2019-11-20 23:41:17
210
80
14
2
Chef adjoint
古拉顿
#2LQR0V2YC
13 5 045
2019-11-21 01:25:13
618
360
15
2
皇室公主
#PP0QP9VCL
10 5 002
2019-11-20 11:54:39
16
160
16 我的名字
#GQ0JJ9PY
11 4 943
2019-11-20 13:59:08
100
200
17 Aîné
文翰帝国
#YQQC9JYQ
12 4 939
2019-11-20 04:52:00
20
40
18 Chef adjoint
虐哭日本
#89Y9Q9RG
11 4 926
2019-11-21 00:44:28
239
200
19 Aîné
大江大河
#9VLGL8VPP
10 4 890
2019-11-20 13:08:34
130
200
20 wfsaya
#2802JP9G8
10 4 834
2019-11-20 23:57:20
0
0
21 Aaaa~
#P99GJG92C
10 4 827
2019-11-21 00:34:51
70
273
22
6
Chef adjoint
飞飞
#28YPGLVCP
12 4 824
2019-11-20 22:25:16
256
360
23
1
叶子航
#8Q9U0PGLL
10 4 790
2019-11-19 22:46:11
34
40
24
1
Aîné
狂拽酷炫屌炸天
#LV9PPJLV
10 4 776
2019-11-20 13:37:53
118
200
25
2
天下无双
#JPJLYUPV
10 4 770
2019-11-20 16:31:42
90
170
26
2
Aîné
一枪穿云
#28Y9YUVLL
11 4 766
2019-11-16 15:36:43
0
0
27
1
Aîné
梁大神
#P900Q8892
10 4 739
2019-11-20 09:40:33
90
120
28
1
库里三分
#P8URR9YUQ
10 4 718
2019-11-20 22:06:15
68
80
29 恛薏
#2C9YVJ2UL
11 4 676
2019-11-18 16:05:58
10
0
30
4
龙飞凤舞
#YQYURYCQ0
9 4 661
2019-11-21 00:09:07
116
80
31
1
XG~离世
#8JQ98JRJY
10 4 654
2019-11-20 14:07:15
78
160
32
2
$juanqui$
#8GRJR0PQR
12 4 652
2019-11-19 12:26:35
28
40
33
2
死神
#2QCLCPQJG
9 4 640
2019-11-17 05:58:18
0
0
34
1
德玛西亚
#PQ99GJUYV
11 4 612
2019-11-19 16:15:44
36
40
35 ༄Peek-a-bow༄
#UP8RPLP2
13 4 597
2019-11-20 00:45:40
0
80
36 fuhongu~稍安勿躁~
#PYRQY9PCG
9 4 584
2019-11-20 07:33:07
0
0
37 Aîné
???
#PCJ8P8URP
10 4 531
2019-11-17 00:39:04
0
0
38 再晨鱼i
#RC0CPGPC
10 4 511
2019-11-19 05:09:38
10
40
39 朕,独霸天下
#8GCJYLLL0
10 4 482
2019-11-20 22:55:48
0
200
40 以伱之名
#YYGV0VCRC
10 4 410
2019-11-20 21:23:22
0
0
41 萌萌哒
#9J82LLUVC
9 4 368
2019-11-15 14:21:49
0
0
42 Aîné
MISS-宇哥
#V9VJ202G
11 4 361
2019-11-20 02:00:30
18
160
43 逸然
#8JYGUJLG
10 4 349
2019-11-17 09:27:29
0
0
44 Chef adjoint
yingxr
#20JGY8CGP
12 4 201
2019-11-20 14:35:05
315
240
45 Aîné
猫哥
#P2V09UULY
11 4 200
2019-11-19 13:34:45
38
40
46 Chef adjoint
lee
#JCGUQRUY
12 4 044
2019-11-20 22:30:02
263
390
47 Aîné
魔剑士
#QJ29VGC
13 4 004
2019-11-19 02:37:32
30
40
48 Aîné
赵嘟嘟
#Q2PURVC2
12 4 001
2019-11-20 12:39:56
18
40
49 Arène 12 Chef
辰辰
#RRL0LQLR
12 3 809
2019-11-20 22:31:06
304
369
50 Arène 12 飞飞1
#YGCPV0G9
10 3 724
2019-11-21 01:01:36
84
280

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr