KONG●

#PR0GRJP2

44 557

38 / 50

일요일 지원50미만자 추방/지원 열심히 하시는분들 장로 드려요 / 욕설,승급요구,들락날락 금지 /추방은 공대,대표만 가능/클랜전 3회 참여 부탁드려요 / 첫인사 안할시 추방 / 3일미접 추방 / 클전 2판 연속 미참시 추방 /KA

Admission du Clan
Membres 38 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 44 557
Trophées requis 4 300
Chef du clan MINJAE
Gamme des Trophées 3 062 – 5 203
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 5 440
Aînés 6
Chefs adjoints 1
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 toggyman
#VPUQU2PL
12 5 203
2019-09-19 23:57:05
108
160
2 Aîné
뚜리뚜리♡보들이꺼
#8YLU9C99L
12 5 067
2019-09-20 00:42:34
338
360
3 dreamn
#29JJ82VC2
11 5 025
2019-09-19 08:33:02
169
120
4 ! duggi !
#JU99U208
11 4 988
2019-09-20 02:56:24
0
0
5 백재호
#LU9GRUYL
11 4 955
2019-09-19 11:23:00
28
160
6
2
Aîné
디오니소스
#P2YJLRGV9
10 4 951
2019-09-20 00:36:20
257
240
7
1
Aîné
joey
#2PGV8YR8P
12 4 910
2019-09-20 01:16:53
261
410
8 현중병창아빠♡♡
#829JP9UG9
11 4 834
2019-09-19 22:49:43
225
240
9
2
우승우주
#PR92R8QUG
9 4 834
2019-09-20 03:14:11
58
200
10
3
다드루와
#C2QRCPVQ
11 4 826
2019-09-19 14:05:36
98
80
11
1
Chef
MINJAE
#80CCQPRJ0
12 4 823
2019-09-19 23:31:02
344
280
12
3
Aîné
악류러스
#2VQJ08UQV
11 4 812
2019-09-19 23:39:15
492
0
13
1
DarkAvengers
#9R8G2VGCV
10 4 681
2019-09-19 16:45:23
76
160
14
2
냠냠냠
#8GJ9RPRJ0
11 4 673
2019-09-19 13:11:33
142
160
15
2
JUK TV
#2JLUUCGQ0
11 4 663
2019-09-19 09:21:56
11
0
16
1
psy
#PUUQVRCPC
9 4 649
2019-09-20 02:33:38
22
240
17
1
엠딱경
#YQ8V0V980
9 4 647
2019-09-19 23:10:50
353
320
18
1
하하하
#29J9JL98C
10 4 562
2019-09-19 23:19:35
186
200
19
1
I파크
#C0R2P8YR
10 4 541
2019-09-19 09:32:07
77
320
20
1
박진호
#98QQL90L
10 4 534
2019-09-19 22:47:20
38
0
21
1
알레르망
#UG8GCQRJ
10 4 507
2019-09-18 06:12:56
20
0
22
1
Chef adjoint
응 아니야
#CV9RCU8L
11 4 485
2019-09-19 23:06:09
256
80
23
1
☆라스앤☆
#888VYJ88L
10 4 325
2019-09-19 23:00:28
66
40
24
1
Aîné
몰라요
#P8Q8082LY
10 4 325
2019-09-19 23:03:28
362
330
25
1
Aîné
우주
#Y9UR82CR8
9 4 316
2019-09-19 06:09:40
175
240
26
1
이슬비
#UYG8PL98
10 4 313
2019-09-19 06:07:40
76
0
27
1
응갸 먹자
#PQQRPRJRQ
8 4 253
2019-09-15 08:59:57
0
0
28 어뉴어
#PGQU80QQG
10 4 235
2019-09-20 02:11:37
78
0
29
2
뚈아이
#8GP0VPPQJ
9 4 207
2019-09-20 01:11:28
437
460
30
1
JACK N LANTERN
#QR20Q0Q8
10 4 199
2019-09-19 14:34:38
56
160
31
1
메카돈
#PP0GGVG2L
9 4 173
2019-09-19 22:29:19
146
40
32
1
이도
#PCVJ9GURV
9 4 005
2019-09-19 10:23:35
102
40
33
1
Arène 12 견룡
#YJ9U2QCJ
12 3 905
2019-09-20 03:12:09
104
80
34
1
Arène 12 송아지 먹방
#9PCJC8GY0
8 3 758
2019-09-18 08:32:24
24
0
35
1
Arène 12 Yei Gon
#PQQJQCVV9
9 3 696
2019-09-19 12:12:46
66
160
36
1
Arène 12 군포26
#PQLGVCUYL
8 3 671
2019-09-19 23:21:24
0
0
37
1
Arène 10 김성준
#29G08P9P2
10 3 221
2019-09-17 10:21:12
8
40
38
1
Arène 10 Leo Perlato
#PLGQR8JP8
10 3 062
2019-09-18 22:51:55
68
80

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr