#Hash_Tag

#P8RQU8P2

50 281

50 / 50

الله يحيي أبطال اللعبة ووحوش الحرب..حروبنا يومية ما توقف..المشاركة في الحرب إلزامية على جميع الأعضاء..فيه ترقيات للمتميزين 😍👍

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 50 281
Trophées requis 4 600
Chef du clan Moory
Gamme des Trophées 4 138 – 5 623
Info du clan
Origine Arabie saoudite
Dons Par Semaine 10 999
Aînés 3
Chefs adjoints 7
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
Moory
#LC2J0V8
13 5 623
2019-04-25 13:09:22
512
400
2 Chef adjoint
f0mz
#2C02VQQG0
12 5 336
2019-04-25 15:51:18
514
440
3
1
Aîné
NAWAF
#Q2LU0YRU
12 5 314
2019-04-25 15:49:38
160
200
4
1
Chef adjoint
SAUD
#LQ9RJV08
13 5 302
2019-04-25 18:03:23
554
320
5
2
Chef adjoint
ArabiaN
#9JPQQR9P
13 5 259
2019-04-25 13:15:39
208
240
6 king-hail77
#ULJYPPC9
12 5 179
2019-04-25 07:25:28
108
200
7
14
roda98
#2UPLPQ0CQ
12 5 087
2019-04-25 18:33:01
270
240
8 king
#2RPC9GQU2
13 5 083
2019-04-25 17:35:17
126
0
9
5
شيكاغو
#222Y8J88
13 5 069
2019-04-25 18:13:16
384
360
10
3
Chef adjoint
M.3
#2VG2RU0CU
12 5 009
2019-04-25 16:04:40
386
200
11
1
ALCATRAS.
#2VJ0PCLLV
12 5 000
2019-04-25 15:42:56
286
40
12
4
الملك
#2VR2VYG
12 5 000
2019-04-25 18:02:57
164
160
13
1
Aîné
HaMaD
#20GQQJU8Q
13 4 990
2019-04-25 16:40:52
266
320
14
6
FARES
#2CRJ9PQP2
12 4 988
2019-04-25 17:24:55
86
160
15
2
syria
#VUJ8CQQ0
13 4 959
2019-04-25 18:22:35
314
400
16
8
emadalward2
#2GJR90GLL
13 4 955
2019-04-25 13:09:30
50
40
17
6
NAIF45
#GJJ9LLV0
12 4 915
2019-04-25 12:18:56
176
160
18
3
EDEN HAZARD
#RYQGGR88
12 4 900
2019-04-25 18:01:42
50
120
19
6
mz
#8YQ8UV0L
12 4 884
2019-04-25 18:22:57
78
280
20 FROZEN HELL
#8P8RP9J9
12 4 849
2019-04-25 17:04:34
20
40
21
3
ZEZO
#LP22YYV8
12 4 839
2019-04-25 16:40:38
236
240
22
3
zoz
#98CLR0C89
11 4 835
2019-04-25 06:42:09
256
280
23
9
jokr99
#2PRJC8CJ0
12 4 830
2019-04-25 16:02:56
48
120
24
5
ObedCubur
#8RLPL9CUJ
11 4 814
2019-04-25 04:59:22
188
160
25
3
Chef adjoint
الجرح ارحم
#G0YP2GJV
13 4 813
2019-04-25 15:59:27
573
360
26
3
Aîné
Psycho Snake
#22JVJCLUV
12 4 813
2019-04-25 14:40:03
155
0
27
2
ibrahim 2
#GPV8PPUG
11 4 798
2019-04-25 04:30:06
38
80
28
2
الأسطورة
#2VVRYPUU
12 4 796
2019-04-24 18:47:29
160
160
29
5
Chief Qukandy
#2V2G2YL8
13 4 778
2019-04-25 12:15:11
150
160
30
3
hamadh 2015
#2Y9C980CY
12 4 766
2019-04-25 16:49:13
228
280
31 aboood
#PCL8C9V0
11 4 763
2019-04-25 18:12:24
76
220
32
4
Chef adjoint
دحدح
#8JPQJ2GGR
11 4 756
2019-04-25 17:46:16
424
320
33
6
kheld55
#P0CRR2VYQ
12 4 742
2019-04-25 14:49:26
517
320
34 007
#9CVQUGJ8G
11 4 727
2019-04-25 14:52:29
0
0
35
2
salman
#YU0ULC89
11 4 720
2019-04-25 16:31:50
142
120
36 rania
#80G8QJ9LL
11 4 702
2019-04-25 17:20:02
362
280
37
3
FSOL
#JY0Q8LQP
12 4 701
2019-04-25 00:15:53
60
120
38
3
صقر عنزه
#P0CRQ22V
12 4 680
2019-04-24 17:24:22
10
0
39
2
zezox
#C2QGU82
11 4 659
2019-04-25 18:10:16
112
80
40 GOLDEN PLAYER
#8Y28PGYUJ
10 4 631
2019-04-25 18:24:15
38
40
41 ZIIIIZ
#U0LG89C0
12 4 620
2019-04-25 17:44:09
0
0
42
3
MOHAMM3D_N
#20JLUPQL2
11 4 571
2019-04-25 00:56:50
38
40
43
3
abdullah
#9VU0JULV
12 4 568
2019-04-25 17:55:58
127
320
44
2
Mu.
#R2Q8YRRL
12 4 537
2019-04-25 16:25:46
225
280
45
2
Wzx
#8PQJYGYUG
11 4 527
2019-04-25 16:46:45
126
360
46
2
abojehad
#8ULRUYQ0Q
12 4 475
2019-04-25 13:51:22
30
310
47
1
sam
#RVCGL9J9
12 4 417
2019-04-25 18:02:16
222
360
48
1
<c2>AhmeD<c2>
#GJ200QLL
13 4 341
2019-04-25 15:55:49
716
390
49
1
zooz
#9C2CL2PCJ
11 4 183
2019-04-25 06:32:54
48
120
50
1
Chef adjoint
JimiJumana
#89RV29L2J
10 4 138
2019-04-24 14:31:58
50
40

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr