ملوك الجزائر

#P8JLY8Q9

47 405

44 / 50

نحن ملوك الجزائر شعارنا احترام البعض السب والشتم ممنوع لا للعنصرية كلنا اخوة مهامنا واحد المشاركة في الحرب والتفاعل والدعم وشكرا

At war! 4 / 23 battles remaining! Ends: 2019-12-11 18:16:46

Data for the last 10 wars

2019-12-09 18:10:42 +63
24 participants War Collection
Tarek Game Over Missed! 1400
JokesGM 1/1 560 2/3
pablo 0/1 560 2/3
الملك رضوان 1/1 280 1/3
DARK KNIGHT 1/1 280 1/3
lce wisard Missed! 560 2/3
gaen 1/1 280 1/3
ZOOMBI 0/1 840 2/3
StarGamer_ 1/1 280 1/3
2019-12-07 18:08:17 -67
24 participants War Collection
zaki firas Missed! 280 1/3
samy dey Missed! 280 1/3
Selmanboss Missed! 1120
the rock Missed! 1400
gaen 0/1 560 1/3
MôûH Missed! 560 1/3
MøûMÑî 0/1 560 2/3
2019-12-05 18:07:09 -11
28 participants War Collection
Sunrise Missed! 840
الملك رضوان 0/1 280 1/3
äňwåř Missed! 1680
ishak crb 1962 1/2 560 1/3
Àkr ém Dz Missed! 1680
gaen 1/1 560 1/3
StarGamer_ 1/1 560 1/3
2019-12-03 18:05:55 -93
18 participants War Collection
DARK KNIGHT Missed! 297 1/3
the rock 0/1 280 1/3
2019-12-01 18:05:26 -26
24 participants War Collection
ibrahim Missed! 560 1/3
äňwåř Missed! 840
riad Missed! 891
samy dey 0/1 840 2/3
2019-11-29 18:04:15 -93
24 participants War Collection
Sunrise 1/1 467 1/3
GOST ROYAL Missed! 1869
the rock 0/1 440 1/3
abdou (dz) 0/1 1402 2/3
2019-11-27 17:59:54 +65
24 participants War Collection
amir_86 Missed! 560 2/3
GOST ROYAL Missed! 1189
Sunrise 1/1 840 2/3
the rock 1/1 297 1/3
Sasha_Volk 1/1 892 2/3
samy dey 1/1 560 1/3
2019-11-25 17:58:59 -94
23 participants War Collection
jak Missed! 1320 2/3
kabtin 1/1 1870 2/3
apdo Missed! 467 1/3
π♪AbDoU♪√ Missed! 1760
KinG Missed! 2337
مقاوم 0/1 1320 2/3
GOST ROYAL 0/1 467 1/3
2019-11-23 17:32:46 +59
18 participants War Collection
Sasha_Volk 1/1 892 2/3
riad Missed! 1487
ibrahim Missed! 280 1/3
KinG 0/1 280 1/3
the rock 0/1 280 1/3
2019-11-21 17:31:16 -42
20 participants War Collection
jak Missed! 2200
ibrahim Missed! 880 2/3
⭐Orthophoniste⭐ 0/1 880 2/3
BABANI. DZ Missed! 1869
Sasha_Volk 1/1 467 1/3
Naughty War Collection
Tarek Game Over
2019-12-09 Missed! 1400
JokesGM
2019-12-09 1/1 560 2/3
pablo
2019-12-09 0/1 560 2/3
الملك رضوان
2019-12-09 1/1 280 1/3
2019-12-05 0/1 280 1/3
DARK KNIGHT
2019-12-09 1/1 280 1/3
2019-12-03 Missed! 297 1/3
lce wisard
2019-12-09 Missed! 560 2/3
gaen
2019-12-09 1/1 280 1/3
2019-12-07 0/1 560 1/3
2019-12-05 1/1 560 1/3
ZOOMBI
2019-12-09 0/1 840 2/3
StarGamer_
2019-12-09 1/1 280 1/3
2019-12-05 1/1 560 1/3
zaki firas
2019-12-07 Missed! 280 1/3
samy dey
2019-12-07 Missed! 280 1/3
2019-12-01 0/1 840 2/3
2019-11-27 1/1 560 1/3
Selmanboss
2019-12-07 Missed! 1120
the rock
2019-12-07 Missed! 1400
2019-12-03 0/1 280 1/3
2019-11-29 0/1 440 1/3
2019-11-27 1/1 297 1/3
2019-11-23 0/1 280 1/3
MôûH
2019-12-07 Missed! 560 1/3
MøûMÑî
2019-12-07 0/1 560 2/3
Sunrise
2019-12-05 Missed! 840
2019-11-29 1/1 467 1/3
2019-11-27 1/1 840 2/3
äňwåř
2019-12-05 Missed! 1680
2019-12-01 Missed! 840
ishak crb 1962
2019-12-05 1/2 560 1/3
Àkr ém Dz
2019-12-05 Missed! 1680
ibrahim
2019-12-01 Missed! 560 1/3
2019-11-23 Missed! 280 1/3
2019-11-21 Missed! 880 2/3
riad
2019-12-01 Missed! 891
2019-11-23 Missed! 1487
GOST ROYAL
2019-11-29 Missed! 1869
2019-11-27 Missed! 1189
2019-11-25 0/1 467 1/3
abdou (dz)
2019-11-29 0/1 1402 2/3
amir_86
2019-11-27 Missed! 560 2/3
Sasha_Volk
2019-11-27 1/1 892 2/3
2019-11-23 1/1 892 2/3
2019-11-21 1/1 467 1/3
jak
2019-11-25 Missed! 1320 2/3
2019-11-21 Missed! 2200
kabtin
2019-11-25 1/1 1870 2/3
apdo
2019-11-25 Missed! 467 1/3
π♪AbDoU♪√
2019-11-25 Missed! 1760
KinG
2019-11-25 Missed! 2337
2019-11-23 0/1 280 1/3
مقاوم
2019-11-25 0/1 1320 2/3
⭐Orthophoniste⭐
2019-11-21 0/1 880 2/3
BABANI. DZ
2019-11-21 Missed! 1869

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr